KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 20:26
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Transferler
33 -2.182.700 2.182.700
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 59.211 -1.087.563 -1.028.352 -1.028.352
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-361.659 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.521.103 361.659 808 25.784.220 -1.087.563 7.771.150 7.771.150
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159
Transferler
33 -2.707.392 2.707.392 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
199.246 -990.233 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -392.612 808 -28.494.121 -990.233 18.814.172 18.814.172


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
368.981 -85.742
Dönem Karı (Zararı)
-990.233 -1.146.774
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -990.233 -1.146.774
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.817 176.714
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 52.472 43.893
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-249.481 -12.784
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-41 -249.481 -12.784
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
211.632 88.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 211.632 88.781
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22.484 1.558
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 22.484 1.558
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -21.290 55.266
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.343.397 884.318
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-294.114 413.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -294.114 413.393
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-467.374 -68.570
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -467.374 -68.570
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 282.222 -176.423
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-260.029 351.251
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -260.029 351.251
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.082.692 364.667
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 1.605.893 257.171
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 476.799 107.496
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
368.981 -85.742
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.038 -15.725
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.038 -2.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -6.038 -2.966
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.943 -101.467
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
362.943 -101.467
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 49.616 119.259
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 412.559 17.792


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 412.559 49.616
Ticari Alacaklar
9 555.885 261.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 555.885 261.771
Diğer Alacaklar
11 20.606 20.606
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.606 20.606
Stoklar
13 2.148.099 2.430.321
Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.918 18.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.918 18.377
Diğer Dönen Varlıklar
17 578.728 130.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 578.728 130.895
ARA TOPLAM
3.753.795 2.911.586
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.753.795 2.911.586
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.363.022 2.385.506
Maddi Duran Varlıklar
20 19.288.445 19.325.499
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 14.975.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 210.600 214.500
Binalar
20 883.485 919.742
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 26.122 27.782
Taşıtlar
20 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 21.388 16.625
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
20 3.171.850 3.171.850
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 9.380
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.655.131 21.724.049
TOPLAM VARLIKLAR
25.408.926 24.635.635
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 10.409
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 10.409
Ticari Borçlar
580.353 829.973
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 580.353 829.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 99.908 48.755
Diğer Borçlar
1.615.511 7.264
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.606.377 484
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 9.134 6.780
Kısa Vadeli Karşılıklar
269.530 318.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 269.530 318.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.559.264 1.135.972
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.559.264 1.135.972
ARA TOPLAM
4.124.566 2.350.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.124.566 2.350.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.308.222 1.552.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.308.222 1.552.913
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.161.966 1.127.059
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.470.188 2.679.972
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.594.754 5.030.476
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.814.172 19.605.159
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.770.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.143.600 12.944.354
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.536.212 13.536.212
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 13.536.212 13.536.212
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -392.612 -591.858
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -28.494.121 -25.786.729
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -990.233 -2.707.392
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.814.172 19.605.159
TOPLAM KAYNAKLAR
25.408.926 24.635.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 547.650 494.102
Satışların Maliyeti
45 -704.612 -479.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-156.962 15.028
BRÜT KAR (ZARAR)
-156.962 15.028
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -442.801 -805.647
Pazarlama Giderleri
47-48 -27.296 -22.152
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 49.742 112.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -374.258 -163.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-951.575 -863.366
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 -22.484 -1.558
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-974.059 -864.924
Finansman Gelirleri
51 19.164 70.839
Finansman Giderleri
51 -56.628 -348.744
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.011.523 -1.142.829
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.290 55.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 21.290 55.266
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-990.233 -1.087.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
-990.233 -1.087.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-990.233 -1.087.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 56 -0,03300000 -0,05440000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay 0,03300000 0,05440000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-255.443 -59.211
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -199.246 -75.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-56.197 16.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -56.197 16.700
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-255.443 -59.211
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.245.676 -1.146.774
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.245.676 -1.146.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848337


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8273 Değişim: 0,22%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6186 Değişim: 0,25%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
789,82 Değişim: 0,07%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.