" />

KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 20:07
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766
Transferler
33 -1.236.020 1.236.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 -96.897 -2.182.700 -2.279.597 -2.279.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-224.331 -224.331 -224.331
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-656.336 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.509 -2.509 -2.509
Transferler
33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.653.450 -170.988 -2.707.392 775.070 775.070
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33 0
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 13.536.212 -591.858 808 -25.786.729 -2.707.392 19.605.159 19.605.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.099.773 221.614
Dönem Karı (Zararı)
-2.707.392 -2.182.700
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -2.707.392 -2.182.700
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
181.763 28.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 175.570 175.493
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -167.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18-41 -167.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
136.259 165.901
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 136.259 165.901
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-85.948 -40.957
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -85.948 -40.957
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -44.118 -104.415
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.562.251 2.375.973
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
552.656 492.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 552.656 492.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-79.346 134.162
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -79.346 134.162
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -308.091 -302.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
279.896 188.769
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 279.896 188.769
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.007.366 1.862.594
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -7.853.045 1.405.748
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -154.321 456.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.087.880 221.614
Kira Ödemeleri
-11.893
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.966 -5.170
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.966 -5.170
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -2.966 -5.170
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.033.096 -224.331
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-224.331
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.643 -7.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-69.643 -7.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 119.259 127.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 49.616 119.259


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 49.616 119.259
Ticari Alacaklar
261.771 814.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 261.771 814.427
Diğer Alacaklar
20.606 6.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.606 6.559
Stoklar
13 2.430.321 2.122.230
Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.377 6.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.377 6.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 418
Diğer Dönen Varlıklar
17 130.895 61.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 130.895 61.140
ARA TOPLAM
2.911.586 3.130.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.911.586 3.130.278
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.385.506 2.299.558
Maddi Duran Varlıklar
19.325.499 15.393.101
Arazi ve Arsalar
20 14.975.000 10.870.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 214.500 230.101
Binalar
20 919.742 1.064.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 27.782 35.665
Taşıtlar
20 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 16.625 20.713
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.850 3.171.850
Kullanım Hakkı Varlıkları
22 9.380
Peşin Ödenmiş Giderler
0 16.170
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16.170
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.724.049 17.712.493
TOPLAM VARLIKLAR
24.635.635 20.842.771
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.409
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 10.409
Ticari Borçlar
829.973 550.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 829.973 550.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 48.755 23.528
Diğer Borçlar
7.264 7.855.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 484 7.853.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.780 2.378
Kısa Vadeli Karşılıklar
318.131 253.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 318.131 253.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.135.972 1.206.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.135.972 1.206.362
ARA TOPLAM
2.350.504 9.889.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.350.504 9.889.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.552.913 1.261.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.552.913 1.261.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 1.127.059 767.855
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 123.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
123.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.679.972 2.153.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.030.476 12.043.269
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.605.159 8.799.502
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.737.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.944.354 9.461.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13.536.212 9.882.762
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 13.536.212 9.882.762
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -591.858 -420.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -25.786.729 -23.601.520
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -2.707.392 -2.182.700
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.605.159 8.799.502
TOPLAM KAYNAKLAR
24.635.635 20.842.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 3.656.161 4.271.551
Satışların Maliyeti
45 -3.721.118 -3.880.522
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-64.957 391.029
BRÜT KAR (ZARAR)
-64.957 391.029
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.972.548 -1.634.573
Pazarlama Giderleri
47-48 -115.172 -144.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 346.261 442.329
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -543.394 -694.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.349.810 -1.640.590
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 85.948 40.957
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.263.862 -1.599.633
Finansman Gelirleri
51 327.791 337.427
Finansman Giderleri
51 -815.439 -1.024.909
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.751.510 -2.287.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
44.118 104.415
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 44.118 104.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.707.392 -2.182.700
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.707.392 -2.182.700
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.707.392 -2.182.700
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç zarar 56 -0,09020000 -0,10910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay başına Kazanç 56 0,09020000 0,10910000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.872.666 -96.897
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.653.450
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 170.988 -124.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.228 27.330
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 48.228 27.330
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.872.666 -96.897
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.165.274 -2.279.597
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.165.274 -2.279.597http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823613


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,15% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,8861 Değişim: -0,47%
Düşük 32,7984 22.07.2024 Yüksek 33,1040
Açılış: 33,0413
35,8427 Değişim: -0,27%
Düşük 35,7347 22.07.2024 Yüksek 36,1210
Açılış: 35,9402
2.530,14 Değişim: -0,82%
Düşük 2.522,47 22.07.2024 Yüksek 2.564,65
Açılış: 2.551,00
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.