KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 18:52
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766
Transferler
33 -1.236.020 1.236.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 0 -21.573 -938.495 -960.068 -960.068
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-656.336 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -345.546 808 -23.377.189 -938.495 10.343.362 10.343.362
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -420.870 808 -23.601.520 -2.182.700 8.799.502 8.799.502
Transferler
33 33.096 -2.182.700 2.182.700 33.096 33.096
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
78.816 -2.076.230 -1.997.414 -1.997.414
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.383.604 1.770.514 9.882.762 -342.054 808 -25.784.220 -2.076.230 16.835.184 16.835.184


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.783.473 151.085
Dönem Karı (Zararı)
-2.076.230 -938.495
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 -2.076.230 -938.495
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
143.491 -85.242
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 87.786 87.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -167.681
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-167.681
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.784 60.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 108.784 60.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-20.698 -31.062
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -20.698 -31.062
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -32.381 -35.158
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.850.734 1.174.822
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
334.188 -390.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 334.188 -390.688
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.458 -81.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -12.458 -81.919
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 110.173 -169.204
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
348.162 190.580
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 348.162 190.580
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.630.799 1.626.053
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -7.853.045 985.549
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-27 -777.754 640.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.783.473 151.085
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.966 -4.153
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.966 -4.153
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -2.966 -4.153
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.033.096 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.033.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.657 146.932
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
246.657 146.932
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 119.259 127.146
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 365.916 274.078


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 365.916 119.259
Ticari Alacaklar
480.239 814.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 480.239 814.427
Diğer Alacaklar
16.550 6.559
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 16.550 6.559
Stoklar
13 2.012.057 2.122.230
Peşin Ödenmiş Giderler
15 44.335 6.245
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 44.335 6.245
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 418
Diğer Dönen Varlıklar
17 42.105 61.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 42.105 61.140
ARA TOPLAM
2.961.202 3.130.278
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.961.202 3.130.278
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.320.256 2.299.558
Maddi Duran Varlıklar
15.308.283 15.393.101
Arazi ve Arsalar
20 10.870.000 10.870.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 222.300 230.101
Binalar
20 992.255 1.064.772
Tesis, Makine ve Cihazlar
23.528
Diğer Borçlar
484 7.855.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 484 7.853.529
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.378
Kısa Vadeli Karşılıklar
268.533 253.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 268.533 253.630
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
541.339 1.206.362
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 541.339 1.206.362
ARA TOPLAM
1.745.743 9.889.504
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.745.743 9.889.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.254.774 1.261.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.254.774 1.261.941
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 757.704 767.855
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 123.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
123.969
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.012.478 2.153.765
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.758.221 12.043.269
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.835.184 8.799.502
Ödenmiş Sermaye
33 30.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.770.514 1.737.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.540.708 9.461.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.882.762 9.882.762
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 9.882.762 9.882.762
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -342.054 -420.870
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -25.784.220 -23.601.520
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -2.076.230 -2.182.700
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.835.184 8.799.502
TOPLAM KAYNAKLAR
20.593.405 20.842.771


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.657.299 1.862.859 1.165.887 1.164.315
Satışların Maliyeti
45 -1.648.095 -1.634.401 -1.169.021 -1.120.486
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.204 228.458 -3.134 43.829
BRÜT KAR (ZARAR)
9.204 228.458 -3.134 43.829
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.389.031 -795.094 -583.384 -323.725
Pazarlama Giderleri
47-48 -50.211 -82.265 -28.059 -60.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 117.789 168.425 5.041 48.606
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -373.170 -196.328 -209.827 -176.619
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.685.419 -676.804 -819.363 -468.805
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 20.698 31.062 22.256 31.943
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.664.721 -645.742 -797.107 -436.862
Finansman Gelirleri
51 279.088 109.636 208.249 49.857
Finansman Giderleri
51 -722.978 -437.547 -374.234 -207.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.108.611 -973.653 -963.092 -594.229
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.381 35.158 -22.885 -8.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 32.381 35.158 -22.885 -8.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.076.230 -938.495 -985.977 -602.651
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.076.230 -938.495 -985.977 -602.651
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.076.230 -938.495 -985.977 -602.651
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (zarar) 56 -0,06920000 -0,04690000 -0,09890000 -0,03010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 56 -0,06920000 -0,04690000 -0,09890000 -0,03010000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
52 -78.816 -21.573 -19.605 22.476
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -101.046 -27.658 -25.135 28.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22.230 6.085 5.530 -6.339
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 22.230 6.085 5.530 -6.339
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-78.816 -21.573 -19.605 22.476
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.155.046 -960.068 -1.005.582 -580.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.155.046 -960.068 -1.005.582 -580.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780645


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.555 Değişim: -0,89% Hacim : 32.231 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 1.553 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3747 Değişim: -0,60%
Düşük 7,3488 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9692 Değişim: -0,18%
Düşük 8,9372 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
441,67 Değişim: -0,92%
Düşük 440,00 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.