KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 19:27
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -247.662 808 -20.867.541 -1.273.628 13.272.097 13.272.097
Transferler
33 -1.273.628 1.273.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 2.109.000 -71.325 -1.031.228 -1.102.553 -1.102.553
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -318.987 808 -22.141.169 -1.031.228 12.169.544 12.169.544
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766
Transferler
-1.236.020 1.236.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-150.832 -1.352.778 -1.503.610 -1.503.610
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-656.336 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -474.805 808 -23.377.189 -1.352.778 9.799.820 9.799.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
291.128 5.794
Dönem Karı (Zararı)
33 -1.352.778 -1.031.228
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.352.778 -1.031.228
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.443 91.186
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 129.379 130.060
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -167.681 -77.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 86.531 85.121
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
86.531 85.121
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -58.922 -30.107
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-58.922 -30.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -42.750 -16.825
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.697.349 945.836
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 357.267 -26.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Al 9 357.267 -26.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 45.128 -212.243
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
45.128 -212.243
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 30.923 -205.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -40.548 280.008
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.548 280.008
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-27 1.304.579 1.109.739
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.147.446 1.453.013
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
157.133 -343.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
291.128 5.794
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.153 -4.392
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -4.153 -4.392
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.153 -4.392
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.975 1.402
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.975 1.402
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 127.146 17.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 414.121 18.768


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 414.121 127.146
Ticari Alacaklar
9 950.063 1.307.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 950.063 1.307.330
Diğer Alacaklar
11 20.862 5.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 20.862 5.439
Stoklar
13 1.788.851 1.819.775
Peşin Ödenmiş Giderler
15 17.668 7.512
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 418 418
Diğer Dönen Varlıklar
17 140.619 211.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 140.619 211.325
ARA TOPLAM
3.332.602 3.478.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.332.602 3.478.945
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.317.523 2.258.601
Maddi Duran Varlıklar
20 15.438.201 15.563.427
Arazi ve Arsalar
20 10.870.000 10.870.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
234.000 245.700
Binalar
1.101.020 1.209.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
40.598 46.220
Mobilya ve Demirbaşlar
20.733 19.865
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.171.850 3.171.850
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.759.388 17.825.692
TOPLAM VARLIKLAR
21.091.990 21.304.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 320.760 361.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 320.760 361.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 49.711 47.723
Diğer Borçlar
11 7.603.084 6.451.306
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.595.227 6.447.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.857 3.525
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 238.022 211.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 238.022 211.584
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 998.958 848.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 998.958 848.145
ARA TOPLAM
9.210.535 7.920.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.210.535 7.920.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.267.327 1.181.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.267.327 1.181.541
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 814.308 243.264
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84 2.081.635 1.424.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.292.170 9.344.871
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
9.799.820 11.959.766
Ödenmiş Sermaye
33 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.737.418 1.737.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.407.957 10.215.125
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.882.762 10.539.098
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 9.882.762 10.539.098
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
33 -474.805 -323.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -23.377.189 -22.141.169
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -1.352.778 -1.236.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
9.799.820 11.959.766
TOPLAM KAYNAKLAR
21.091.990 21.304.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 3.104.191 2.539.670 1.241.332 1.075.229
Satışların Maliyeti
45 -2.828.998 -1.730.520 -1.194.597 -757.771
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
275.193 809.150 46.735 317.458
BRÜT KAR (ZARAR)
275.193 809.150 46.735 317.458
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.112.591 -972.955 -317.497 -371.359
Pazarlama Giderleri
47-48 -109.319 -63.962 -27.054 -27.364
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 199.333 144.794 30.908 43.964
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -242.352 -579.923 -46.024 -199.986
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-989.736 -662.896 -312.932 -237.287
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 58.922 30.107 19.162
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-930.814 -632.789 -312.932 -218.125
Finansman Gelirleri
51 187.425 111.329 77.789 36.433
Finansman Giderleri
51 -652.139 -526.593 -214.592 -196.700
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.395.528 -1.048.053 -449.735 -378.392
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
42.750 16.825 7.592 10.353
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 42.750 16.825 7.592 10.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.352.778 -1.031.228 -442.143 -368.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.352.778 -1.031.228 -442.143 -368.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.352.778 -1.031.228 -442.143 -368.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,06760000 -0,05160000 -0,02210000 -0,01840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,06760000 -0,05160000 -0,02210000 -0,01840000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-150.832 -71.325 -129.259 -78.375
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -193.374 -89.156 -165.716 -97.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
42.542 17.831 36.457 19.594
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 42.542 17.831 36.457 19.594
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-150.832 -71.325 -129.259 -78.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.503.610 -1.102.553 -571.402 -446.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.503.610 -1.102.553 -571.402 -446.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716555


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.