KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:55
KAP ***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOGUB*** DOĞUSAN BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 8.430.098 -247.662 808 -20.867.541 -1.273.628 13.272.097 13.272.097
Transferler
33 -1.273.628 1.273.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33 2.109.000 -7.050 -663.189 -656.139 -656.139
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -240.612 808 -22.141.169 -663.189 12.615.958 12.615.958
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 10.539.098 -323.973 808 -22.141.169 -1.236.020 11.959.766 11.959.766
Transferler
-1.236.020 1.236.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.573 -938.495 -960.068 -960.068
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-656.336 -656.336 -656.336
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.383.604 1.737.418 9.882.762 -345.546 808 -23.377.189 -938.495 10.343.362 10.343.362


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
151.085 601.624
Dönem Karı (Zararı)
33 -938.495 -663.189
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-938.495 -663.189
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-85.242 35.693
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 87.740 86.589
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
18-41 -167.681 -77.063
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-167.681 -77.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30-49 60.919 43.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30-49 60.919 43.584
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
18 -31.062 -10.945
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-31.062 -10.945
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 -35.158 -6.472
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.174.822 1.229.120
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -390.688 151.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-390.688 151.075
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11-15-16-17 -81.919 -154.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-81.919 -154.726
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -169.204 -200.465
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 190.580 50.718
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
190.580 50.718
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-27 1.626.053 1.382.518
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
985.549 1.317.044
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
640.504 65.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
151.085 601.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.153 -2.542
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -4.153 -2.542
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.153 -2.542
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.932 599.082
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
146.932 599.082
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 127.146 17.366
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
274.078 616.448


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 274.078 127.146
Ticari Alacaklar
9 1.698.018 1.307.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.698.018 1.307.330
Diğer Alacaklar
11 10.637 5.439
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 10.637 5.439
Stoklar
13 1.988.978 1.819.775
Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.235 7.512
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 15.235 7.512
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 418 418
Diğer Dönen Varlıklar
17 280.324 211.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 280.324 211.325
ARA TOPLAM
4.267.688 3.478.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.267.688 3.478.945
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.664 3.664
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
18 2.289.663 2.258.601
Maddi Duran Varlıklar
20 15.479.841 15.563.427
Arazi ve Arsalar
20 10.870.000 10.870.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
20 237.900 245.700
Binalar
20 1.137.277 1.209.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
20 22.993 28.270
Taşıtlar
20 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
20 21.870 19.865
Yapılmakta Olan Yatırımlar
20 3.189.800 3.189.800
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.773.168 17.825.692
TOPLAM VARLIKLAR
22.040.856 21.304.637
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 551.888 361.308
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 551.888 361.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 143.775 47.723
Diğer Borçlar
11 7.433.330 6.451.306
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 7.433.330 6.447.781
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 3.525
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 212.974 211.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
30 212.974 211.584
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.396.122 848.145
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 1.396.122 848.145
ARA TOPLAM
9.738.089 7.920.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.738.089 7.920.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.101.048 1.181.541
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 1.101.048 1.181.541
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 858.357 243.264
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.959.405 1.424.805
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.697.494 9.344.871
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.343.362 11.959.766
Ödenmiş Sermaye
33 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
33 3.383.604 3.383.604
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
33 1.737.418 1.737.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
33 9.537.216 10.215.125
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 9.537.216 10.215.125
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
33 9.882.762 10.539.098
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -345.546 -323.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 808 808
Yasal Yedekler
33 808 808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -23.377.189 -22.141.169
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -938.495 -1.236.020
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.343.362 11.959.766
TOPLAM KAYNAKLAR
22.040.856 21.304.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 1.862.859 1.464.441 1.164.315 931.875
Satışların Maliyeti
45 -1.634.401 -972.749 -1.120.486 -604.693
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
228.458 491.692 43.829 327.182
BRÜT KAR (ZARAR)
228.458 491.692 43.829 327.182
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -795.094 -601.596 -323.725 -259.661
Pazarlama Giderleri
47-48 -82.265 -36.598 -60.896 -22.151
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 168.425 100.830 48.606 20.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-196.328 -379.937 -176.619 -212.713
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-676.804 -425.609 -468.805 -147.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
18 31.062 10.945 31.943 32.538
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-645.742 -414.664 -436.862 -114.565
Finansman Gelirleri
51 109.636 74.896 49.857 22.637
Finansman Giderleri
51 -437.547 -329.893 -207.224 -177.740
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-973.653 -669.661 -594.229 -269.668
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35.158 6.472 -8.422 12.507
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 35.158 6.472 -8.422 12.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-938.495 -663.189 -602.651 -257.161
DÖNEM KARI (ZARARI)
-938.495 -663.189 -602.651 -257.161
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-938.495 -663.189 -602.651 -257.161
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,04690000 -0,03320000 -0,03010000 -0,01290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış pay başına kazanç (Zarar) -0,04690000 -0,03320000 -0,03010000 -0,01290000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.573 7.050 22.476 7.124
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -27.658 8.813 28.815 8.906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.085 -1.763 -6.339 -1.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 6.085 -1.763 -6.339 -1.782
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.573 7.050 22.476 7.124
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-960.068 -656.139 -580.175 -250.037
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-960.068 -656.139 -580.175 -250.037http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702092


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.