KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

26.03.2019 - 19:14
KAP ***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DOFIN*** DORUK FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
2.909
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
22.836
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-15.748
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.930
Elde Edilen Diğer Kazançlar
979
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
654
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.023
Ödenen Vergiler
-341
Diğer
-4.378
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.263
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
-19.658
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-94
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
25.184
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
831
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-97
Diğer
-71
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-168
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.004
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
152
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
9.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11 23.915
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0
İskontolu
0
Diğer
0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
İskontolu
0
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
11 23.915
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
11 21.985
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
11 1.930
KİRALAMA GELİRLERİ
0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
12 -15.819
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
12 -15.748
Verilen Ücret ve Komisyonlar
12 -71
BRÜT KAR (ZARAR)
8.096
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
13 -8.224
Personel Giderleri
-3.013
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-76
Genel İşletme Giderleri
-4.078
Diğer
-1.057
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-128
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.788
Bankalardan Alınan Faizler
851
Kambiyo İşlemleri Karı
958
Diğer
979
KARŞILIKLAR
-420
Özel Karşılıklar
-420
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-70
Kambiyo İşlemleri Zararı
-70
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.170
BİRLEŞME KARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ İLE DEĞERLENEN YATIRIMLARIN KÂRLARINDAN VEYA ZARARLARINDAN PAYLAR
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.170
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
82
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
82
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.252
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.252
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.252
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.252
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
34
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.279


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.203 9.203
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.203 9.203
KREDİLER (Net)
4 86.735 86.735
Finansman Kredileri
4 83.751 83.751
Tüketici Kredileri
4 19.414 19.414
Taksitli Ticari Krediler
4 64.337 64.337
Takipteki Alacaklar (Net)
5 2.984 2.984
Takipteki Finansman Kredileri
5 4.399 4.399
Özel Karşılıklar (-)
5 -1.415 -1.415
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
150 150
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
87 87
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
341 341
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 646 646
DİĞER AKTİFLER
6 1.289 1.289
ARA TOPLAM
98.451 98.451
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0
AKTİF TOPLAMI
98.451 98.451
PASİF KALEMLER

ALINAN KREDİLER
7 70.387 70.387
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
8 1.838 1.838
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8 562 562
Genel Karşılıklar
8 744 744
Diğer Karşılıklar
8 532 532
CARİ VERGİ BORCU
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
15 435 435
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
743 37 780
ARA TOPLAM
73.403 37 73.440
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
10 25.011 25.011
Ödenmiş Sermaye
10 30.000 30.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-635 -635
Kar Yedekleri
2.713 2.713
Yasal Yedekler
164 164
Olağanüstü Yedekler
2.549 2.549
Kar veya Zarar
-7.067 -7.067
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-9.319 -9.319
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.252 2.252
PASİF TOPLAMI
98.414 37 98.451


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534
Yeni Bakiye
29.802 -662 2.713 -2.155 -7.164 22.534
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
198 198
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
27 27
Dönem Net Karı (Zararı)
2.252 2.252
Kar Dağıtımı
-7.164 7.164
Diğer
-7.164 7.164
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000 -635 2.713 -9.319 2.252 25.011


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
17 1.196.472 54.437 1.250.909
VERİLEN TEMİNATLAR
0 0 0
TAAHHÜTLER
17 38.836 38.836
Cayılamaz Taahhütler
545 545
Cayılabilir Taahhütler
38.291 38.291
Diğer Cayılabilir Taahhütler
17 38.291 38.291
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
17 128.633 128.633
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
1.363.941 54.437 1.418.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749962


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.501 Değişim: 2,03% Hacim : 11.645 Mio.TL Son veri saati : 13:22
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.503
Açılış: 1.492
7,3268 Değişim: -1,32%
Düşük 7,2996 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,8252 Değişim: -1,61%
Düşük 8,8147 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
411,27 Değişim: -0,25%
Düşük 410,91 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.