KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:17
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 26.517.818 44.349.131 11.069.704 20.668.479
Satışların Maliyeti
16 -20.148.707 -26.157.778 -8.446.325 -13.572.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.369.111 18.191.353 2.623.379 7.096.293
BRÜT KAR (ZARAR)
6.369.111 18.191.353 2.623.379 7.096.293
Genel Yönetim Giderleri
17 -4.433.812 -4.345.871 -2.108.357 -2.107.987
Pazarlama Giderleri
17 -9.015.927 -15.037.692 -3.899.568 -6.173.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 4.450.003 4.127.429 1.573.128 1.540.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.160.474 -1.733.876 -427.954 -422.682
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.791.099 1.201.343 -2.239.372 -67.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.288 3.333 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -394 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.788.811 1.204.282 -2.239.372 -67.441
Finansman Giderleri
20 -745.083 -1.126.935 -338.592 -552.796
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.533.894 77.347 -2.577.964 -620.237
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.097.285 -23.641 594.603 121.660
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.097.285 -23.641 594.603 121.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,17600000 0,00300000 -0,10100000 -0,02500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.850.724 4.737.602
Dönem Karı (Zararı)
-3.436.609 53.706
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.436.609 53.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.676.833 4.593.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 2.800.106 2.300.108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
252.659 336.396
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 252.659 336.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.428.577 1.633.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.285.077 1.407.947
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 143.500 225.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.691 280.254
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -162.164 -644.626
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 579.570 966.875
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
29.451 -116.124
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-184.166 74.129
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32.373 22.331
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.097.285 23.641
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.288 -2.939
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.288 -2.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.843.587 3.322
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.975.397 -2.756.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-157.382 162.636
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.132.779 -2.918.836
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.488.165 -37.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.488.165 -37.255
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-55.169 512.688
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-675.588 -475.673
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-961.772 1.807.123
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.199.799 914.292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.161.571 892.831
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
72.911 -73.909
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
72.911 -73.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.027 1.026.548
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.027 1.026.548
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.083.811 4.650.366
Alınan Faiz
175.563 615.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -209.758 -1.195.541
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -198.892 667.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.707 -115.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.288 7.358
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.288 7.358
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.995 -122.999
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -65.995 -122.999
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.432.563 -2.178.386
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -2.906.743 -2.178.386
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.454 2.443.575
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
354.454 2.443.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.774.890 21.779.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 22.129.344 24.222.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.137.827 21.796.772
Ticari Alacaklar
17.345.623 24.389.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 311.416 154.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 17.034.207 24.234.583
Stoklar
6 998.074 942.905
Peşin Ödenmiş Giderler
1.334.967 659.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.334.967 659.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 198.892 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.957.494 459.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.957.494 459.329
ARA TOPLAM
43.972.877 48.247.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
43.972.877 48.247.898
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.484 12.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.484 12.484
Maddi Duran Varlıklar
619.912 708.464
Binalar
7 68.092 69.229
Mobilya ve Demirbaşlar
7 533.077 615.380
Özel Maliyetler
7 18.743 23.855
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 3.336.931 5.863.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
198.022 316.698
Diğer Haklar
8 35.861 40.810
Bilgisayar Yazılımları
8 162.161 275.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 5.373.156 4.275.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.530.505 11.177.331
TOPLAM VARLIKLAR
53.503.382 59.425.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
Banka Kredileri
10 0 525.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.450.632 3.905.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.438.206 3.878.027
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.438.206 3.878.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.426 27.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 12.426 27.924
Ticari Borçlar
11.802.718 12.735.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 2.592.664 1.397.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 9.210.054 11.337.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 2.800.090 2.924.081
Diğer Borçlar
448.228 280.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 448.228 280.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.700.024 2.616.242
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.700.024 2.616.242
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
426.953 66.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 426.953 66.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.161.531 3.940.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.908.588 2.403.680
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.252.943 1.536.812
ARA TOPLAM
25.790.176 26.995.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.790.176 26.995.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
712.283 2.551.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
705.517 2.542.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 705.517 2.542.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.766 8.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.766 8.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
26.967 37.838
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 26.967 37.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.507.900 7.937.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.507.900 7.937.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.247.150 10.527.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.037.326 37.522.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.466.056 21.902.665
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.916.942 -3.916.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.916.942 -3.916.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.916.942 -3.916.942
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.207.938 3.689.308
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.436.609 -2.481.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.466.056 21.902.665
TOPLAM KAYNAKLAR
53.503.382 59.425.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
53.706 53.706 53.706 0 53.706
Dönem Karı (Zararı)
53.706 53.706 53.706 0 53.706
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 53.706 3.743.014 25.072.980 0 25.072.980
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609
Dönem Karı (Zararı)
-3.436.609 -3.436.609 -3.436.609 0 -3.436.609
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -3.436.609 -2.228.671 18.466.056 0 18.466.056


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.436.609 53.706 -1.983.361 -498.577http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866766


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.