KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

16.05.2020 - 03:13
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 15.448.114 23.680.652
Satışların Maliyeti
16 -11.702.382 -12.585.592
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.745.732 11.095.060
BRÜT KAR (ZARAR)
3.745.732 11.095.060
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.325.455 -2.237.884
Pazarlama Giderleri
17 -5.116.359 -8.864.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.876.875 2.587.315
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -732.520 -1.311.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.551.727 1.268.785
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 2.288 3.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 -394
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.549.439 1.271.724
Finansman Giderleri
20 -406.491 -574.139
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.955.930 697.585
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
502.682 -145.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 502.682 -145.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.453.248 552.284
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.453.248 552.284
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.453.248 552.284
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

pay başına kazanç (kayıp) 23 -0,07000000 0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.500.077 3.513.751
Dönem Karı (Zararı)
-1.453.248 552.284
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.453.248 552.284
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.786.771 2.588.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8,9 1.389.351 1.151.509
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.075 132.824
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.075 132.824
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
776.019 762.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 634.019 721.805
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 142.000 41.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.695 385.232
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -100.901 -276.264
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 318.355 505.326
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
12.871 276.205
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-130.630 -120.035
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
29.751 13.818
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -502.682 145.301
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.288 -2.939
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -2.288 -2.939
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.462.225 520.217
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.697.314 -3.892.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44.002 -305.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.653.312 -3.586.522
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.089.400 -15.415
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.089.400 -15.415
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler

Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.987 244.678
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-618.482 -455.230
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.355.832 3.525.107
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
204.105 -182.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.559.937 3.707.589
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-105.359 -604.307
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-105.359 -604.307
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
175.971 1.717.690
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
175.971 1.717.690
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.795.748 3.661.051
Alınan Faiz
112.979 294.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -209.758 -367.584
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -198.892 -74.030
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-24.534 -25.713
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.288 9.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.288 9.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-26.822 -35.548
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -26.822 -35.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.978.837 -870.241
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-525.820 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
10 -1.453.017 -870.241
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-503.294 2.617.797
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-503.294 2.617.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.774.890 21.779.162
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.271.596 24.396.959


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.281.400 21.796.772
Ticari Alacaklar
19.825.904 24.389.513
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 111.665 154.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 19.714.239 24.234.583
Stoklar
6 1.184.892 942.905
Peşin Ödenmiş Giderler
1.277.861 659.379
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.277.861 659.379
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 198.892 0
Diğer Dönen Varlıklar
1.558.729 459.329
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 1.558.729 459.329
ARA TOPLAM
45.327.678 48.247.898
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
45.327.678 48.247.898
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.484 12.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.484 12.484
Maddi Duran Varlıklar
657.418 708.464
Binalar
7 68.661 69.229
Mobilya ve Demirbaşlar
7 567.458 615.380
Özel Maliyetler
7 21.299 23.855
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 4.611.750 5.863.814
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
257.279 316.698
Diğer Haklar
8 38.336 40.810
Bilgisayar Yazılımları
8 218.943 275.888
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.778.553 4.275.871
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.307.484 11.177.331
TOPLAM VARLIKLAR
55.635.162 59.425.229
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 525.820
Banka Kredileri
10 0 525.820
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.624.218 3.905.951
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.602.622 3.878.027
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 3.602.622 3.878.027
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
21.596 27.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 21.596 27.924
Ticari Borçlar
12.268.373 12.735.039
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 1.600.304 1.397.255
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 10.668.069 11.337.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 928.916 2.924.081
Diğer Borçlar
278.938 280.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 278.938 280.998
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
2.510.883 2.616.242
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 2.510.883 2.616.242
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.509.277 66.850
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 1.509.277 66.850
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.159.914 3.940.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.623.471 2.403.680
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 1.536.443 1.536.812
ARA TOPLAM
25.280.519 26.995.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.280.519 26.995.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.728.586 2.551.764
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.721.820 2.542.917
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 1.721.820 2.542.917
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.766 8.847
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 6.766 8.847
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
34.681 37.838
Diğer Sözleşme Yükümlülükleri
14 34.681 37.838
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.141.959 7.937.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.141.959 7.937.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.905.226 10.527.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.185.745 37.522.564
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.449.417 21.902.665
Ödenmiş Sermaye
15 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
15 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.916.942 -3.916.942
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.916.942 -3.916.942
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -3.916.942 -3.916.942
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
15 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.207.938 3.689.308
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.453.248 -2.481.370
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.449.417 21.902.665
TOPLAM KAYNAKLAR
55.635.162 59.425.229


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274
Transferler
2.479.818 -2.479.818 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
552.284 552.284 552.284 0 552.284
Dönem Karı (Zararı)
552.284 552.284 552.284 0 552.284
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 3.689.308 552.284 4.241.592 25.571.558 0 25.571.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 3.689.308 -2.481.370 1.207.938 21.902.665 0 21.902.665
Transferler
-2.481.370 2.481.370 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248
Dönem Karı (Zararı)
-1.453.248 -1.453.248 -1.453.248 0 -1.453.248
Dönem Sonu Bakiyeler
15 19.559.175 -2.623.921 -3.916.942 -3.916.942 -3.916.942 7.676.415 1.207.938 -1.453.248 -245.310 20.449.417 0 20.449.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.453.248 552.284
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.453.248 552.284
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.453.248 552.284http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845638


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.