KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2019 - 23:07
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 86.518.721 80.437.485
Satışların Maliyeti
14 -51.491.241 -47.817.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.027.480 32.619.620
BRÜT KAR (ZARAR)
35.027.480 32.619.620
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.583.504 -8.174.628
Pazarlama Giderleri
15 -28.457.849 -28.686.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.824.857 5.479.744
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -4.152.631 -3.301.073
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.658.353 -2.062.386
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 8.917 88.556
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -7.397
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.667.270 -1.981.227
Finansman Giderleri
18 -223.825 -192.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.443.445 -2.173.462
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-963.627 496.663
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -963.627 496.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.479.818 -1.676.799
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.479.818 -1.676.799
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.479.818 -1.676.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 21 0,13000000 -0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 8.265.356 -3.976.625 4.288.731 26.534.777 0 26.534.777
Transferler
-3.976.625 3.976.625 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-325.166 -325.166 -325.166 -1.676.799 -1.676.799 -2.001.965 0 -2.001.965
Dönem Karı (Zararı)
-325.166 -325.166 -325.166 -1.676.799 -1.676.799 -2.001.965 0 -2.001.965
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
11 -1.402.442 -1.402.442 -1.402.442 0 -1.402.442
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-590.914 -590.914 -590.914 2.479.818 2.479.818 1.888.904 0 1.888.904
Dönem Karı (Zararı)
-590.914 -590.914 -590.914 2.479.818 2.479.818 1.888.904 0 1.888.904
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -3.281.703 -3.281.703 -3.281.703 7.676.415 1.209.490 2.479.818 3.689.308 25.019.274 0 25.019.274


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.830.659 -348.038
Dönem Karı (Zararı)
2.479.818 -1.676.799
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.479.818 -1.676.799
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.656.472 2.532.122
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 580.288 728.037
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
782.164 261.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 782.164 261.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.370.353 2.576.264
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.256.304 2.252.264
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.114.049 324.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.031.043 -455.397
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -1.209.810 -643.574
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 223.825 192.235
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-43.826 -34.101
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.232 30.043
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 963.627 -496.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.917 -81.159
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -8.917 -81.159
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.183.805 1.404.028
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.946.501 2.450.217
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.070.599 2.480.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.124.098 -30.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.459 -91.738
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-135.459 -91.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-589.158 -75.639
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
16.466 -3.764
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.187.694 1.276.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
794.869 199.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.982.563 1.076.899
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.866.851 -2.151.428
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.866.851 -2.151.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.320.095 2.259.351
Alınan Faiz
1.207.315 634.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -2.029.290 -3.471.437
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -667.461 229.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-65.380 -1.135.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.835 109.316
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9.835 109.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.215 -1.244.632
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -51.780 -576.659
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -23.435 -667.973
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-223.825 -192.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -223.825 -192.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.541.454 -1.675.589
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.541.454 -1.675.589
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.237.708 14.913.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.779.162 13.237.708


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.479.818 -1.676.799
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-590.914 -325.166
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -738.643 -406.458
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
147.729 81.292
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 147.729 81.292
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-590.914 -325.166
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.888.904 -2.001.965
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.888.904 -2.001.965


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.803.397 13.259.448
Ticari Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.