KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:07
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 66.193.455 57.306.393 18.739.733 16.533.602
Satışların Maliyeti
14 -38.225.979 -35.460.998 -13.568.462 -11.819.212
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
27.967.476 21.845.395 5.171.271 4.714.390
BRÜT KAR (ZARAR)
27.967.476 21.845.395 5.171.271 4.714.390
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.382.147 -6.316.239 -1.637.718 -1.714.304
Pazarlama Giderleri
15 -22.818.460 -21.596.042 -5.900.463 -5.948.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 11.215.151 2.855.043 5.238.640 833.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -5.224.003 -1.791.512 -1.541.313 -401.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.758.017 -5.003.355 1.330.417 -2.516.677
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 6.085 18.386 85 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -7.395 0 -194
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.764.102 -4.992.364 1.330.502 -2.516.871
Finansman Giderleri
18 -150.344 -141.822 -52.882 -30.957
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.613.758 -5.134.186 1.277.620 -2.547.828
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.587.493 971.372 -824.419 495.126
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -667.461 0 -667.461 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -920.032 971.372 -156.958 495.126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.026.265 -4.162.814 453.201 -2.052.702
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.026.265 -4.162.814 453.201 -2.052.702
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.026.265 -4.162.814 453.201 -2.052.702
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 21 0,21000000 -0,21000000 0,02000000 -0,10000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 8.265.356 -3.976.625 4.288.731 26.534.777 0 26.534.777
Transferler
-3.976.625 3.976.625 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.162.814 -4.162.814 -4.162.814 0 -4.162.814
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 4.288.731 -4.162.814 125.917 22.371.963 0 22.371.963
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.026.265 4.026.265 4.026.265 0 4.026.265
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 4.026.265 5.235.755 27.156.635 0 27.156.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.666.858 -1.550.614
Dönem Karı (Zararı)
4.026.265 -4.162.814
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.026.265 -4.162.814
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.513.164 2.187.341
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 442.937 546.610
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
538.870 206.045
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 538.870 206.045
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.549.170 2.820.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.516.121 2.621.080
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.033.049 199.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-599.221 -403.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -822.296 -481.282
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 150.344 141.822
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
6.197 7.928
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
66.534 -71.500
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.587.493 -971.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.085 -10.990
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.085 -10.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
25.364 2.273.286
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.019.861 6.274.721
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.175.200 953.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.195.061 5.321.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-381.041 -607.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-381.041 -607.283
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-250.178 -352.583
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-229.581 -713.194
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.560.719 1.308.857
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
397.029 447.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.163.690 860.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-654.694 -3.637.232
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-654.694 -3.637.232
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.564.793 297.813
Alınan Faiz
771.123 466.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.669.058 -2.544.099
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 0 229.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-27.874 -583.172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.085 34.932
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.085 34.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.959 -618.104
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -33.959 -527.705
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -90.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-150.344 -141.822
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -150.344 -141.822
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.488.640 -2.275.608
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.488.640 -2.275.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.237.708 14.913.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 20.726.348 12.637.689


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.026.265 -4.162.814 453.201 -2.052.702
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.026.265 -4.162.814 453.201 -2.052.702
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.026.265 -4.162.814 453.201 -2.052.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 20.799.261 13.259.448
Ticari Alacaklar
30.277.514 29.863.057
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 271.059 10.237.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 30.006.455 19.625.763
Stoklar
6 1.375.545 1.125.367
Peşin Ödenmiş Giderler
834.656 605.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 834.656 605.075
Diğer Dönen Varlıklar
619.999 238.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 619.999 238.083
ARA TOPLAM
53.906.975 45.091.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.906.975 45.091.030
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.162 13.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.162 13.037
Maddi Duran Varlıklar
655.825 876.162
Binalar
7 72.070 73.775
Mobilya ve Demirbaşlar
7 541.308 748.139
Özel Maliyetler
7 42.447 54.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
493.826 682.467
Diğer Haklar
8 29.989 36.790
Bilgisayar Yazılımları
8 463.837 645.677
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.637.079 4.557.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.798.892 6.128.777
TOPLAM VARLIKLAR
58.705.867 51.219.807
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
15.169.581 11.082.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.086.746 692.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 14.082.835 10.390.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.622.210 2.963.531
Diğer Borçlar
180.736 302.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 180.736 302.824
Ertelenmiş Gelirler
2.694.858 2.983.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.694.858 2.983.403
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 667.461 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.929.310 2.948.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.304.838 2.094.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.624.472 853.500
ARA TOPLAM
24.264.156 20.280.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.264.156 20.280.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
10.738 171.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 10.738 171.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.274.338 7.637.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.274.338 7.637.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.285.076 7.808.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.549.232 28.089.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.156.635 23.130.370
Ödenmiş Sermaye
13 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğe -2.690.789 -2.690.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.690.789 -2.690.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.690.789 -2.690.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
13 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.209.490 2.886.289
Net Dönem Karı veya Zararı
4.026.265 -1.676.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.156.635 23.130.370
TOPLAM KAYNAKLAR
58.705.867 51.219.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716007


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: 0,00% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4566 Değişim: -0,03%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4735
Açılış: 7,4586
9,0205 Değişim: 0,10%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
436,75 Değişim: -0,24%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 439,22
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.