KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 22:03
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 47.453.722 40.772.791 23.187.742 19.786.362
Satışların Maliyeti
14 -24.657.517 -23.641.786 -13.075.593 -12.257.924
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22.796.205 17.131.005 10.112.149 7.528.438
BRÜT KAR (ZARAR)
22.796.205 17.131.005 10.112.149 7.528.438
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.744.429 -4.601.935 -1.886.329 -2.204.329
Pazarlama Giderleri
15 -16.917.997 -15.647.847 -7.688.369 -6.325.871
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 5.976.511 2.022.021 2.745.833 332.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.682.690 -1.389.922 -1.378.930 -301.778
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.427.600 -2.486.678 1.904.354 -971.337
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 6.000 18.386 0 17.115
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -7.201 0 -5.327
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.433.600 -2.475.493 1.904.354 -959.549
Finansman Giderleri
18 -97.462 -110.865 -55.972 -55.584
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.336.138 -2.586.358 1.848.382 -1.015.133
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-763.074 476.246 -189.273 493.815
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -763.074 476.246 -189.273 493.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.573.064 -2.110.112 1.659.109 -521.318
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.573.064 -2.110.112 1.659.109 -521.318
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.573.064 -2.110.112 1.659.109 -521.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 21 0,18000000 -0,11000000 0,08000000 -0,03000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 8.265.356 -3.976.625 4.288.731 26.534.777 0 26.534.777
Transferler
-3.976.625 3.976.625 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.110.112 -2.110.112 -2.110.112 0 -2.110.112
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 4.288.731 -2.110.112 2.178.619 24.424.665 0 24.424.665
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 0 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.573.064 3.573.064 3.573.064 0 3.573.064
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 3.573.064 4.782.554 26.703.434 0 26.703.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.879.139 -609.303
Dönem Karı (Zararı)
3.573.064 -2.110.112
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.573.064 -2.110.112
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.984.633 1.952.708
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 299.444 378.437
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
240.524 189.600
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 240.524 189.600
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.984.932 2.075.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.026.883 1.900.105
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 958.049 175.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-297.341 -203.003
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -451.954 -289.754
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 97.462 110.865
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
3.912 -7.277
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
53.239 -16.837
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 763.074 -476.246
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.000 -11.185
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.000 -11.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.015.511 1.367.576
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.749.565 3.555.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.022.473 -401.064
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.772.038 3.956.142
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.292 -298.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.292 -298.104
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-130.890 -70.453
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-367.863 82.157
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.536.796 1.704.718
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
408.685 486.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.128.111 1.218.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.281 -3.605.820
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.306.281 -3.605.820
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.542.186 1.210.172
Alınan Faiz
435.174 270.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.098.221 -2.318.834
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 0 229.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.329 -235.990
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.000 34.681
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.000 34.681
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-24.329 -270.671
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -24.329 -180.272
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -90.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.462 126.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 237.515
Kredilerden Nakit Girişleri
0 237.515
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
18 -97.462 -110.865
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.763.348 -718.643
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.763.348 -718.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.237.708 14.913.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.001.056 14.194.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.573.064 -2.110.112 1.659.109 -521.318
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.573.064 -2.110.112 1.659.109 -521.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.573.064 -2.110.112 1.659.109 -521.318


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.039.576 13.259.448
Ticari Alacaklar
32.318.859 29.863.057
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 422.411 10.237.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 31.896.448 19.625.763
Stoklar
6 1.256.257 1.125.367
Peşin Ödenmiş Giderler
972.938 605.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 972.938 605.075
Diğer Dönen Varlıklar
236.666 238.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 236.666 238.083
ARA TOPLAM
50.824.296 45.091.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.824.296 45.091.030
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.162 13.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.162 13.037
Maddi Duran Varlıklar
726.819 876.162
Binalar
7 72.638 73.775
Mobilya ve Demirbaşlar
7 608.134 748.139
Özel Maliyetler
7 46.047 54.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
556.695 682.467
Diğer Haklar
8 32.256 36.790
Bilgisayar Yazılımları
8 524.439 645.677
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.794.037 4.557.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.089.713 6.128.777
TOPLAM VARLIKLAR
55.914.009 51.219.807
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.669.019 11.082.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.098.493 692.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 12.570.526 10.390.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 1.470.645 2.963.531
Diğer Borçlar
221.412 302.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 221.412 302.824
Ertelenmiş Gelirler
2.582.102 2.983.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 2.582.102 2.983.403
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.792.195 2.948.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.242.723 2.094.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.549.472 853.500
ARA TOPLAM
21.735.373 20.280.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.735.373 20.280.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
57.151 171.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 57.151 171.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.418.051 7.637.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.418.051 7.637.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.475.202 7.808.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
29.210.575 28.089.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.703.434 23.130.370
Ödenmiş Sermaye
13 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.690.789 -2.690.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.690.789 -2.690.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.690.789 -2.690.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
13 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.209.490 2.886.289
Net Dönem Karı veya Zararı
3.573.064 -1.676.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.703.434 23.130.370
TOPLAM KAYNAKLAR
55.914.009 51.219.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700909


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.426 Değişim: 0,12% Hacim : 6.733 Mio.TL Son veri saati : 14:42
Düşük 1.423 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4661 Değişim: 0,47%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4772
Açılış: 8,4269
9,9816 Değişim: 0,09%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 10,0033
Açılış: 9,9725
483,68 Değişim: -0,49%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.