KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 23:26
KAP ***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

***DOBUR*** DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 24.265.980 20.986.429
Satışların Maliyeti
14 -11.581.924 -11.383.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.684.056 9.602.567
BRÜT KAR (ZARAR)
12.684.056 9.602.567
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.858.100 -2.397.606
Pazarlama Giderleri
15 -9.229.628 -9.321.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 3.230.678 1.689.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.303.760 -1.088.144
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.523.246 -1.515.341
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 6.000 1.271
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
17 0 -1.874
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.529.246 -1.515.944
Finansman Giderleri
18 -41.490 -55.281
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.487.756 -1.571.225
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-573.801 -17.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -573.801 -17.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.913.955 -1.588.794
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.913.955 -1.588.794
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.913.955 -1.588.794
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç (kayıp) 21 0,10000000 -0,08000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 8.265.356 -3.976.625 4.288.731 26.534.777 26.534.777
Transferler
-3.976.625 3.976.625 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.588.794 -1.588.794 -1.588.794 -1.588.794
Dönem Karı (Zararı)
-1.588.794 -1.588.794 -1.588.794 -1.588.794
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.365.623 -2.365.623 -2.365.623 7.676.415 4.288.731 -1.588.794 2.699.937 24.945.983 24.945.983
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 19.559.175 -2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 2.886.289 -1.676.799 1.209.490 23.130.370 23.130.370
Transferler
-1.676.799 1.676.799 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.913.955 1.913.955 1.913.955 1.913.955
Dönem Karı (Zararı)
1.913.955 1.913.955 1.913.955 1.913.955
Dönem Sonu Bakiyeler
13 19.559.175 2.623.921 -2.690.789 -2.690.789 -2.690.789 7.676.415 1.209.490 1.913.955 3.123.445 25.044.325 25.044.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.348.243 -572.988
Dönem Karı (Zararı)
1.913.955 -1.588.794
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.913.955 -1.588.794
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.246.159 1.312.156
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 151.947 198.354
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
75.145 82.990
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 75.145 82.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
630.492 1.132.369
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 570.492 992.369
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9 60.000 140.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-179.226 -119.729
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -173.034 -111.829
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 41.490 55.281
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-56.705 -9.099
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9.023 -54.082
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 573.801 17.569
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.000 603
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.000 603
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.128.189 1.515.203
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.023.180 10.434
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.057.599 -247.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-965.581 258.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.875 -538.401
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-73.875 -538.401
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-250.455 -255.478
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-448.461 277.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.521.962 3.847.976
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
229.782 850.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.292.180 2.997.029
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.402.198 -1.827.165
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.402.198 -1.827.165
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.288.303 1.238.565
Alınan Faiz
153.117 120.339
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.093.177 -1.931.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.300 -141.698
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.000 6.779
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.000 6.779
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.700 -148.477
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.700 -58.078
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 -90.399
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-41.490 401.130
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 456.411
Kredilerden Nakit Girişleri
0 456.411
Ödenen Faiz
18 -41.490 -55.281
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.310.053 -313.556
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.310.053 -313.556
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.237.708 14.913.297
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 16.547.761 14.599.741


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.913.955 -1.588.794
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.913.955 -1.588.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.913.955 -1.588.794


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 16.589.418 13.259.448
Ticari Alacaklar
31.802.069 29.863.057
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 11.319.922 10.237.294
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 20.482.147 19.625.763
Stoklar
6 1.375.822 1.125.367
Peşin Ödenmiş Giderler
1.053.536 605.075
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.053.536 605.075
Diğer Dönen Varlıklar
312.833 238.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 312.833 238.083
ARA TOPLAM
51.133.678 45.091.030
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
51.133.678 45.091.030
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12.162 13.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 12.162 13.037
Maddi Duran Varlıklar
789.818 876.162
Binalar
7 73.207 73.775
Mobilya ve Demirbaşlar
7 666.963 748.139
Özel Maliyetler
7 49.648 54.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
619.564 682.467
Diğer Haklar
8 34.523 36.790
Bilgisayar Yazılımları
8 585.041 645.677
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 3.983.310 4.557.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.404.854 6.128.777
TOPLAM VARLIKLAR
56.538.532 51.219.807
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
14.651.355 11.082.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 918.936 692.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 13.732.419 10.390.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 2.275.048 2.963.531
Diğer Borçlar
998.723 302.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 998.723 302.824
Ertelenmiş Gelirler
3.360.604 2.983.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 3.360.604 2.983.403
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.026.447 2.948.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.130.447 2.094.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 896.000 853.500
ARA TOPLAM
24.312.177 20.280.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.312.177 20.280.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
103.050 171.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 103.050 171.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.078.980 7.637.371
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 7.078.980 7.637.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.182.030 7.808.931
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.494.207 28.089.437
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.044.325 23.130.370
Ödenmiş Sermaye
13 19.559.175 19.559.175
Sermaye Düzeltme Farkları
13 -2.623.921 -2.623.921
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.690.789 -2.690.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.690.789 -2.690.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -2.690.789 -2.690.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
7.676.415 7.676.415
Yasal Yedekler
13 7.676.415 7.676.415
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.209.490 2.886.289
Net Dönem Karı veya Zararı
1.913.955 -1.676.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.044.325 23.130.370
TOPLAM KAYNAKLAR
56.538.532 51.219.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679640


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.839 Değişim: -0,21% Hacim : 34.320 Mio.TL Son veri saati : 13:06
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9271 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2281 Değişim: 0,29%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.892,11 Değişim: 0,44%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.