KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:40
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46.591.924 18.854.381 27.142.251 11.614.225
Satışların Maliyeti
-35.415.916 -14.872.030 -20.510.468 -9.081.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.176.008 3.982.351 6.631.783 2.532.390
BRÜT KAR (ZARAR)
11.176.008 3.982.351 6.631.783 2.532.390
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -737.768 -415.245 -450.661 -229.456
Pazarlama Giderleri
17.1 -884.197 -340.814 -564.158 -216.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
784.336 365.867 650.080 129.353
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-288.786 -133.642 -90.395 -70.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.049.593 3.458.517 6.176.649 2.145.623
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 905.909 78.221 738.337 53.148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 1.430.360 364.026 656.451 216.834
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.385.862 3.900.764 7.571.437 2.415.605
Finansman Gelirleri
19 194.821 4.371 98.646 2.730
Finansman Giderleri
19 -1.822.480 -403.600 -1.476.199 -197.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.758.203 3.501.535 6.193.884 2.220.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.698.901 -728.822 -1.044.786 -452.753
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -1.912.510 -798.134 -1.055.148 -453.258
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 213.609 69.312 10.362 505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.059.302 2.772.713 5.149.098 1.767.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.059.302 2.772.713 5.149.098 1.767.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.507 10.480 14.517 2.405
Ana Ortaklık Payları
9.034.795 2.762.233 5.134.581 1.765.564
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 45,51190000 13,95070000 25,86500000 8,91700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 45,51190000 13,95070000 25,86500000 8,91700000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.014.588 515.481
Dönem Karı (Zararı)
9.059.302 2.772.713
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.755.919 1.034.816
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2, 24 257.289 131.873
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
527 -216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-23 -222
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 550 6
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
588.464 232.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
64.659 21.375
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.228 5.910
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
237.977 74.916
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
279.600 130.180
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
240.194 322.190
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -194.821 -4.371
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 435.015 326.561
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.306.813 13.375
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-329.477 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-329.477 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.430.360 -364.026
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.698.901 728.822
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-576.432 -29.583
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -576.432 -29.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.439.343 -2.308.267
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.815.262 -2.118.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.182.026 -1.464.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-633.236 -653.836
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.146.006 -2.373.300
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.807.151 2.366.818
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
275.400 84.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.531.751 2.281.922
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
226.684 89.339
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.488.090 -272.341
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.375.878 1.499.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-125.564 -5.058
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.041.753 -74.725
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.193.987 -602.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
14 -301.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.531.058 -102.579
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-292.733 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-5.117.926 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
747.664 38.517
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
747.664 38.517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-433.488 -292.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -316.519 -240.936
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-116.969 -51.407
Alınan Temettüler
565.425 151.247
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
585.104 -1.693.188
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 4.729.367 2.608.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.238.448 -2.776.252
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -77.770 -48.587
Ödenen Temettüler
-1.714.845 -1.125.000
Ödenen Faiz
-308.021 -356.577
Alınan Faiz
19 194.821 4.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-931.366 -1.280.286
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.188 3.982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-923.178 -1.276.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.366.150 3.409.576
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.442.972 2.133.272


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.442.972 3.366.150
Finansal Yatırımlar
6.1 985.559 2.033.691
Ticari Alacaklar
6.147.102 3.331.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 4.730.445 2.548.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 1.416.657 783.412
Diğer Alacaklar
226.863 181.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 7.110 7.622
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 219.753 173.648
Stoklar
10 13.415.560 4.270.103
Peşin Ödenmiş Giderler
181.446 107.723
Diğer Dönen Varlıklar
10.363 6.609
ARA TOPLAM
23.409.865 13.297.377
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.409.865 13.297.377
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.463.855 2.345.929
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.2 7.463.855 2.345.929
Diğer Alacaklar
1.313 738
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
912 339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
401 399
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 2.830.412 1.682.377
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 103.510 99.227
Maddi Duran Varlıklar
12 1.993.224 2.015.093
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 219.000 150.806
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
221.744 154.909
Peşin Ödenmiş Giderler
5.255 6.206
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 1.135.123 912.518
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.973.436 7.367.803
TOPLAM VARLIKLAR
37.383.301 20.665.180
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.734.128 2.183.408
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.115.331 189.637
Ticari Borçlar
7.838.155 3.586.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 488.448 213.048
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 7.349.707 3.373.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
87.173 113.695
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
409.243 260.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.061.774 343.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.355 1.135.049
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 98.355 1.135.049
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 1.770.800 533.140
ARA TOPLAM
14.114.959 8.345.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.114.959 8.345.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.726.532 221.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
181.752 103.563
Uzun Vadeli Karşılıklar
346.522 288.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
176.954 192.880
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
169.568 95.178
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.254.806 613.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.369.765 8.958.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.951.884 11.669.381
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -215.424 -215.241
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.965 63.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-163.877 -118.262
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.877 -118.262
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-163.877 -118.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.310.670 2.302.482
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 30.847 22.659
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.279.823 2.279.823
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 2.279.823 2.279.823
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 879.006 542.047
Yasal Yedekler
612.262 323.363
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
215.404 215.241
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
51.340 3.443
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)
0 -900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 6.847.634 1.927.193
Net Dönem Karı veya Zararı
9.034.795 7.824.186
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
61.652 37.145
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.013.536 11.706.526
TOPLAM KAYNAKLAR
37.383.301 20.665.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.393 -28.935 8.582 753.816 423.295 839.364 2.331.581 4.350.425 13.258 4.363.683
Transferler
123.900 2.207.681 -2.331.581 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.100 3.979 2.762.233 2.746.112 10.480 2.756.592
Dönem Karı (Zararı)
2.762.233 2.762.233 10.480 2.772.713
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.100 3.979 -16.121 0 -16.121
Kar Payları
-1.250.000 -1.250.000 0 -1.250.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-74 74 124.926 124.926 0 124.926
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.467 -49.035 12.561 753.816 547.269 1.921.971 2.762.233 5.971.463 23.738 5.995.201
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -215.241 63.861 -118.262 22.659 2.279.823 542.047 -900.000 1.927.193 7.824.186 11.669.381 37.145 11.706.526
Transferler
-47.896 336.796 7.535.286 -7.824.186 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.615 8.188 9.034.795 8.997.368 24.507 9.021.875
Dönem Karı (Zararı)
9.034.795 9.034.795 24.507 9.059.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.615 8.188 -37.427 0 -37.427
Kar Payları
900.000 -2.900.000 -2.000.000 0 -2.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-183 163 285.155 285.135 285.135
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -215.424 15.965 -163.877 30.847 2.279.823 879.006 6.847.634 9.034.795 18.951.884 61.652 19.013.536


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.059.302 2.772.713 5.149.098 1.767.969
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.615 -20.100 10.958 -7.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.978 -14.781 16.776 858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-9.633 -8.275 -2.463 -8.275
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.996 2.956 -3.355 -172
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 8.996 2.956 -3.355 -172
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.188 3.979 4.887 -99
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
8.188 3.979 4.887 -99
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-37.427 -16.121 15.845 -7.688
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.021.875 2.756.592 5.164.943 1.760.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.507 10.480 14.517 2.405
Ana Ortaklık Payları
8.997.368 2.746.112 5.150.426 1.757.876http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187812


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.750 Değişim: -1,34% Hacim : 56.572 Mio.TL Son veri saati : 16:19
Düşük 7.750 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9340 Değişim: 0,08%
Düşük 28,8338 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2241 Değişim: 0,28%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.891,00 Değişim: 0,38%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.