KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:47
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
6.195.463 3.181.218
Satışların Maliyeti
-5.433.193 -2.765.925
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
762.270 415.293
BRÜT KAR (ZARAR)
762.270 415.293
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -131.031 -109.026
Pazarlama Giderleri
17.1 -109.162 -77.967
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31.093 17.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-52.235 -27.194
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
500.935 218.596
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 12.034 6.507
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 94.942 51.870
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
607.911 276.973
Finansman Gelirleri
19 12.739 13.104
Finansman Giderleri
19 -129.164 -140.939
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
491.486 149.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-83.465 -24.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -115.255 -11.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 31.790 -12.768
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
408.021 124.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
408.021 124.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.488 855
Ana Ortaklık Payları
406.533 124.132
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 2,05320000 0,62690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 2,05320000 0,62690000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-363.342 -106.806
Dönem Karı (Zararı)
408.021 124.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
408.021 124.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
297.722 211.025
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2, 24 40.268 31.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
269 4.216
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7 2.861
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 276 1.355
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
186.618 101.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.966 2.999
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.784 878
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.406 28.455
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
141.462 69.002
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
93.929 98.902
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.739 -13.104
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 106.668 112.006
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
149 9.212
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -94.942 -51.870
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 83.465 24.151
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.034 -6.507
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.034 -6.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.010.705 -407.224
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-439.722 -26.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-476.101 -675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
36.379 -26.287
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-652.691 -325.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
223.097 -92.170
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.944 -23.385
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
138.153 -68.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12.088 17.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.477 20.143
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-304.962 -71.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-834 -875
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-28.967 -26.946
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.579 -7.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
143.433 -12.879
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -942
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.993 9.411
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.993 9.411
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.575 -21.348
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -44.774 -13.597
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.801 -7.751
Alınan Temettüler
185.015 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.172 -155.517
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.343.252 1.184.336
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.153.652 -1.222.588
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-18.866 -10.289
Ödenen Faiz
-109.301 -120.080
Alınan Faiz
12.739 13.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.737 -275.202
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
113 -1.928
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-145.624 -277.130
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 655.599 648.342
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 509.975 371.212


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 509.975 655.599
Ticari Alacaklar
1.486.878 1.047.149
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 1.037.958 561.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 448.920 485.292
Diğer Alacaklar
129.586 103.672
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.2 8.274 6.464
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 121.312 97.208
Stoklar
10 3.404.258 2.751.843
Peşin Ödenmiş Giderler
63.286 29.250
Diğer Dönen Varlıklar
2.940 14.361
ARA TOPLAM
5.596.923 4.601.874
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.596.923 4.601.874
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
561.545 561.545
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.545 561.545
Diğer Alacaklar
4.595 10.115
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
83 1.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.512 9.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 700.657 790.730
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 104.859 105.419
Maddi Duran Varlıklar
12 923.695 900.928
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 81.498 75.855
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
59.579 55.410
Peşin Ödenmiş Giderler
9.379 9.743
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 30.759 5.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.476.566 2.515.260
TOPLAM VARLIKLAR
8.073.489 7.117.134
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 1.826.983 2.096.708
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 143.169 55.901
Ticari Borçlar
2.218.389 1.853.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 216.714 131.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 2.001.675 1.722.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11.052 100.027
Diğer Borçlar
600.000 101.594
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22.6 600.000 101.594
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
50.384 43.658
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 114.762 28.086
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.659 38.740
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.659 38.740
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 222.554 148.577
ARA TOPLAM
5.225.952 4.467.121
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.225.952 4.467.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 606.444 234.307
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.581 14.219
Uzun Vadeli Karşılıklar
116.359 98.606
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
61.642 56.197
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
54.717 42.409
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 138 7.147
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
742.522 354.279
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.968.474 4.821.400
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.094.744 2.286.951
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -220.325 -220.325
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.934 -22.080
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.934 -22.080
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.934 -22.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
486.629 483.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 5.192 2.078
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
481.437 481.437
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 481.437 481.437
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 469.053 405.826
Yasal Yedekler
199.463 136.236
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.325 220.325
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 49.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 733.673 359.566
Net Dönem Karı veya Zararı
406.533 1.037.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 10.271 8.783
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.105.015 2.295.734
TOPLAM KAYNAKLAR
8.073.489 7.117.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
75.777 -75.777 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-792 12 124.132 123.352 855 124.207
Dönem Karı (Zararı)
124.132 124.132 855 124.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-792 12 -780 -780
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.310 -25.114 2.059 479.329 397.068 368.324 124.132 1.368.603 8.145 1.376.748
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734
Transferler
63.227 974.107 -1.037.334 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.854 3.114 406.533 407.793 1.488 409.281
Dönem Karı (Zararı)
406.533 406.533 1.488 408.021
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.854 3.114 1.260 1.260
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.325 -23.934 5.192 481.437 469.053 733.673 406.533 2.094.744 10.271 2.105.015


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
408.021 124.987
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.854 -792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.317 -1.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
463 224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 463 224
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.114 12
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.114 12
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.260 -780
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
409.281 124.207
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.488 855
Ana Ortaklık Payları
407.793 123.352http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935972


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.442 Değişim: -0,83% Hacim : 6.892 Mio.TL Son veri saati : 13:41
Düşük 1.440 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5667 Değişim: 1,15%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3854 Değişim: 1,15%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
514,66 Değişim: 1,27%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.