KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 - 18:47
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 18.900.148 9.844.133
Satışların Maliyeti
20 -16.425.050 -8.574.429
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.475.098 1.269.704
BRÜT KAR (ZARAR)
2.475.098 1.269.704
Genel Yönetim Giderleri
21 -612.962 -438.833
Pazarlama Giderleri
21 -365.070 -361.554
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.1 96.605 108.966
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23.2 -149.204 -92.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.444.467 486.103
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24.1 14.003 43.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 247.830 142.570
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.706.300 672.058
Finansman Gelirleri
49.751 73.385
Finansman Giderleri
25 -468.388 -688.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.287.663 57.234
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-245.793 19.525
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -216.242 -9.665
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -29.551 29.190
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.041.870 76.759
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.041.870 76.759
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.536 982
Ana Ortaklık Payları
1.037.334 75.777
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 5,23910000 0,38270000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 5,23910000 0,38270000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
673.307 1.308.990
Dönem Karı (Zararı)
1.041.870 76.759
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
593.311 614.826
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13, 14, 21.2, 22, 30 130.712 126.005
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.163 2.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.1 2.963 972
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 200 1.500
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
130.859 160.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.398 10.994
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 3.506 8.060
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.1 100.384 139.024
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.571 2.666
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
329.946 474.353
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -49.751 -73.385
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 379.697 547.738
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
14.671 56.732
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -247.830 -142.570
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 245.793 -19.525
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.003 -21.122
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -14.003 -21.122
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -22.263
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-684.503 751.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-307.432 -102.801
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.546 -155.052
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-287.886 52.251
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.816.136 428.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.140.567 159.091
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
84.197 -72.014
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.056.370 231.105
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
27.692 9.371
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
270.806 257.025
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
950.678 1.442.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -2.607 -4.742
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15.1 -89.172 -148.763
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-185.592 19.714
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8 0 21
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-255.305 82.901
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -102.536 -3.409
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.350 49.164
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.350 49.164
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-189.892 -67.293
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -141.967 -44.572
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -47.925 -22.721
Alınan Temettüler
11.773 104.439
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-406.095 -1.107.567
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 668.653 2.160.723
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -703.992 -2.531.954
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -44.974 -81.169
Ödenen Temettüler
19 -3.043 -135.000
Ödenen Faiz
-372.490 -593.552
Alınan Faiz
49.751 73.385
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.907 284.324
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-4.650 -1.874
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.257 282.450
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 648.342 365.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 655.599 648.342


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 655.599 648.342
Ticari Alacaklar
1.047.149 745.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28.1 561.857 542.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 485.292 203.035
Diğer Alacaklar
103.672 135.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.2 6.464 5.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 97.208 130.050
Stoklar
10 2.751.843 935.907
Peşin Ödenmiş Giderler
17.1 29.250 33.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 9.004
Diğer Dönen Varlıklar
17.4 14.361 6.672
ARA TOPLAM
4.601.874 2.514.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.601.874 2.514.625
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
561.545 561.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.545 561.463
Diğer Alacaklar
10.115 6.771
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28.2 1.066 1.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.049 5.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 790.730 452.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 105.419 107.658
Maddi Duran Varlıklar
12 900.928 847.759
Kullanım Hakkı Varlıkları
30 75.855 111.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 55.410 34.394
Peşin Ödenmiş Giderler
17.2 9.743 2.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 5.515 26.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.515.260 2.150.319
TOPLAM VARLIKLAR
7.117.134 4.664.944
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.096.708 2.138.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 55.901 63.860
Ticari Borçlar
1.853.830 713.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.5 131.770 47.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 1.722.060 665.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
100.027 18.648
Diğer Borçlar
101.594 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28.6 101.594 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.3 43.658 24.098
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 28.086 6.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.740 42.350
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.1 38.740 42.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 148.577 86.438
ARA TOPLAM
4.467.121 3.093.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.467.121 3.093.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 234.307 236.119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17.3 14.219 6.087
Uzun Vadeli Karşılıklar
98.606 77.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 56.197 50.280
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
42.409 26.747
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 7.147 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.279 319.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.821.400 3.412.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.286.951 1.245.251
Ödenmiş Sermaye
19 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -220.325 -220.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-22.080 -24.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.080 -24.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-22.080 -24.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
483.515 481.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 2.078 2.047
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
481.437 479.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
19 481.437 479.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 405.826 397.068
Yasal Yedekler
136.236 127.493
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.325 220.310
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 49.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 359.566 292.547
Net Dönem Karı veya Zararı
1.037.334 75.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19 8.783 7.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.295.734 1.252.541
TOPLAM KAYNAKLAR
7.117.134 4.664.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
1.429 131.728 -133.157
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.803 574 -7.361 75.777 65.187 982 66.169
Dönem Karı (Zararı)
75.777 75.777 982 76.759
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.803 574 -7.361 -10.590 -10.590
Kar Payları
-64.785 -70.215 -135.000 -135.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-22 22 13.500 13.500 13.500
Dönem Sonu Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
8.743 67.034 -75.777 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.242 31 2.108 1.037.334 1.041.715 4.536 1.046.251
Dönem Karı (Zararı)
1.037.334 1.037.334 4.536 1.041.870
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.242 31 2.108 4.381 4.381
Kar Payları
-3.043 -3.043
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-15 15 -15 -15 -15
Dönem Sonu Bakiyeler
19 220.000 23.115 -220.325 -22.080 2.078 481.437 405.826 359.566 1.037.334 2.286.951 8.783 2.295.734


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.041.870 76.759
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.242 -3.803
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 2.874 -4.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-632 1.073
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 -632 1.073
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.139 -6.787
Yabancı Para Çevrim Farkları
31 574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
82 -5.796
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
6 82 -5.796
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-127 302
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.153 -1.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
26 2.153 -1.867
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.381 -10.590
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.046.251 66.169
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.536 982
Ana Ortaklık Payları
1.041.715 65.187http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911959


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,15% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4538 Değişim: 0,11%
Düşük 7,4435 04.03.2021 Yüksek 7,4651
Açılış: 7,4455
9,0020 Değişim: 0,17%
Düşük 8,9852 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
410,95 Değişim: 0,10%
Düşük 410,31 04.03.2021 Yüksek 411,75
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.