KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 18:41
KAP ***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DOAS*** DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.726.649 3.966.464 2.545.431 2.157.930
Satışların Maliyeti
-4.976.679 -3.416.601 -2.210.754 -1.862.806
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
749.970 549.863 334.677 295.124
BRÜT KAR (ZARAR)
749.970 549.863 334.677 295.124
Genel Yönetim Giderleri
17.2 -207.295 -214.326 -98.269 -112.480
Pazarlama Giderleri
17.1 -129.067 -153.786 -51.100 -76.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.558 54.448 15.068 27.291
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-41.691 -35.736 -14.497 -16.727
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
404.475 200.463 185.879 116.281
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 12.364 36.542 5.857 26.953
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 86.441 20.822 34.571 29.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
503.280 257.827 226.307 172.984
Finansman Gelirleri
19 30.925 49.292 17.821 26.594
Finansman Giderleri
19 -256.551 -368.540 -115.612 -185.601
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
277.654 -61.421 128.516 13.977
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.251 17.785 -23.100 10.366
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -26.073 -3.273 -14.690 -2.659
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -21.178 21.058 -8.410 13.025
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
230.403 -43.636 105.416 24.343
DÖNEM KARI (ZARARI)
230.403 -43.636 105.416 24.343
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.000 474 145 -1.023
Ana Ortaklık Payları
229.403 -44.110 105.271 25.366
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,15860000 -0,22280000 0,53170000 0,12810000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 1,15860000 -0,22280000 0,53170000 0,12810000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.640 534.714
Dönem Karı (Zararı)
230.403 -43.636
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
230.403 -43.636
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
276.736 358.674
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.2 63.545 66.225
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.447 1.450
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.755 97
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.692 1.353
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
71.599 82.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.901 5.518
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.173 4.650
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
39.830 66.194
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25.695 6.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
173.587 229.336
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -30.925 -49.292
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 204.512 278.628
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15.112 54.139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -86.441 -20.822
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 47.251 -17.785
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.364 -14.376
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.364 -14.376
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -22.166
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-423.868 270.883
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-438.287 -126.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-43.687 -114.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-394.600 -12.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-671.349 -178.451
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
496.396 393.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
224.432 -27.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
271.964 421.412
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
31.978 2.907
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.394 179.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
83.271 585.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-923 -2.266
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-40.321 -72.991
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.387 24.041
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 9
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.145 60.473
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-942 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.983 31.203
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.983 31.203
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.967 -21.785
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.580 -11.749
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.387 -10.036
Alınan Temettüler
11.781 51.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.030 -466.707
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
855.316 1.549.611
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-886.200 -1.695.726
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.858 -41.842
Ödenen Temettüler
-3.043 0
Ödenen Faiz
-211.170 -328.042
Alınan Faiz
30.925 49.292
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-210.535 128.480
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.018 -1.278
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-213.553 127.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 648.342 365.892
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 434.789 493.094


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 434.789 648.342
Ticari Alacaklar
1.178.213 745.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22.1 585.998 542.311
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
592.215 203.035
Diğer Alacaklar
85.809 135.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22.1 5.466 5.460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 80.343 130.050
Stoklar
10 1.605.564 935.907
Peşin Ödenmiş Giderler
45.856 33.844
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 0 9.004
Diğer Dönen Varlıklar
10.893 6.672
ARA TOPLAM
3.361.124 2.514.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.361.124 2.514.625
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
561.463 561.463
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 561.463 561.463
Diğer Alacaklar
6.995 6.771
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.847 1.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.148 5.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 527.874 452.264
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 106.538 107.658
Maddi Duran Varlıklar
12 831.928 847.759
Kullanım Hakkı Varlıkları
24 94.352 111.005
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.831 34.394
Peşin Ödenmiş Giderler
436 2.607
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 5.400 26.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.171.817 2.150.319
TOPLAM VARLIKLAR
5.532.941 4.664.944
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.104.729 2.138.073
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 42.472 63.860
Ticari Borçlar
1.235.354 713.263
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22.5 272.005 47.573
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 963.349 665.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
33.153 18.648
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
56.960 24.098
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 12.122 6.440
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.551 42.350
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.551 42.350
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 190.124 86.438
ARA TOPLAM
3.713.465 3.093.170
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.713.465 3.093.170
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 251.353 236.119
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.203 6.087
Uzun Vadeli Karşılıklar
83.634 77.027
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
55.073 50.280
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
28.561 26.747
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
340.190 319.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.053.655 3.412.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.474.039 1.245.251
Ödenmiş Sermaye
16 220.000 220.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.115 23.115
Geri Alınmış Paylar (-)
-220.318 -220.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.959 -24.322
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.959 -24.322
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.959 -24.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.398 481.376
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 2.069 2.047
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
479.329 479.329
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 479.329 479.329
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 405.811 397.068
Yasal Yedekler
136.236 127.493
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
220.310 220.310
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
49.265 49.265
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 359.589 292.547
Net Dönem Karı veya Zararı
229.403 75.777
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.247 7.290
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.479.286 1.252.541
TOPLAM KAYNAKLAR
5.532.941 4.664.944


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -20.519 1.473 486.690 460.402 217.534 133.157 1.301.564 6.308 1.307.872
Transferler
1.429 131.728 -133.157 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-733 542 6.270 -44.110 -38.031 474 -37.557
Dönem Karı (Zararı)
-44.110 -44.110 474 -43.636
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-733 542 6.270 6.079 6.079
Dönem Sonu Bakiyeler
220.000 23.115 -220.288 -21.252 2.015 492.960 461.831 349.262 -44.110 1.263.533 6.782 1.270.315
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.310 -24.322 2.047 479.329 397.068 292.547 75.777 1.245.251 7.290 1.252.541
Transferler
8.743 67.034 -75.777 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-637 22 229.403 228.788 1.000 229.788
Dönem Karı (Zararı)
229.403 229.403 1.000 230.403
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-637 22 -615 -615
Kar Payları
-3.043 -3.043
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8 8
Dönem Sonu Bakiyeler
16 220.000 23.115 -220.318 -24.959 2.069 479.329 405.811 359.589 229.403 1.474.039 5.247 1.479.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
230.403 -43.636 105.416 24.343
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-637 -733 155 81
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-817 -918 199 99
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
180 185 -44 -18
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 180 185 -44 -18
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
22 6.812 10 6.064
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 542 10 164
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 6.227 0 5.860
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
6 0 6.227 0 5.860
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11 0 355 0 334
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -312 0 -294
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 0 -312 0 -294
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-615 6.079 165 6.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
229.788 -37.557 105.581 30.488
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.000 474 145 -1.023
Ana Ortaklık Payları
228.788 -38.031 105.436 31.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870054


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.