KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.04.2022 - 18:15
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.739 0 15.039 19.778 1.216.842 -1.017.494 -873.833 -674.485 0 0 1.065.685 410.978 0 410.978
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 108.301 -133.415 460.984 435.870 10.332.406 -827.616 -7.797.034 1.707.756 13.071.979 1.245.272 1.065.685 23.299.730 0 23.299.730
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 210.158 -129.680 1.012.067 1.092.545 20.220.055 -1.165.664 -14.927.358 4.127.033 13.071.979 1.245.272 3.546.918 28.856.915 0 28.856.915
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 9.530 -188 0 9.342 -1.642.140 1.952.280 1.286.331 1.596.471 0 0 2.550.002 4.155.815 0 4.155.815
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 0 -3.546.918 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 -76.275 0 0 0 0 0 0 0 0 3.623.193 0 -3.546.918 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 778 219.688 -129.868 1.012.067 1.101.887 18.577.915 786.616 -13.641.027 5.723.504 16.695.172 1.245.272 2.550.002 33.012.730 0 33.012.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
147.014.452 355.723.408 502.737.860 143.379.342 359.979.286 503.358.628
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 19.490.222 55.728.473 75.218.695 15.548.597 51.524.327 67.072.924
Teminat Mektupları
18.249.334 34.466.515 52.715.849 15.308.343 33.749.005 49.057.348
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 229.293 308.314 79.021 211.237 290.258
Diğer Teminat Mektupları
18.170.313 34.237.222 52.407.535 15.229.322 33.537.768 48.767.090
Banka Kredileri
260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075
İthalat Kabul Kredileri
260.000 79.264 339.264 16.000 95.075 111.075
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.719 17.389.066 17.402.785 0 13.493.179 13.493.179
Belgeli Akreditifler
10.511 11.674.106 11.684.617 0 9.463.797 9.463.797
Diğer Akreditifler
3.208 5.714.960 5.718.168 0 4.029.382 4.029.382
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
967.169 3.793.628 4.760.797 224.254 4.187.068 4.411.322
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 80.821.969 18.432.812 99.254.781 70.588.756 9.525.221 80.113.977
Cayılamaz Taahhütler
79.468.095 18.432.812 97.900.907 69.817.191 9.525.221 79.342.412
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.271.343 14.382.142 16.653.485 2.797.300 5.298.071 8.095.371
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
23.881.655 0 23.881.655 21.028.309 0 21.028.309
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
4.856.058 0 4.856.058 3.369.216 0 3.369.216
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.256 0 2.256 2.210 0 2.210
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
47.875.436 0 47.875.436 42.095.217 0 42.095.217
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
11.968 0 11.968 10.334 0 10.334
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
569.379 4.050.670 4.620.049 514.605 4.227.150 4.741.755
Cayılabilir Taahhütler
1.353.874 0 1.353.874 771.565 0 771.565
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.353.315 0 1.353.315 771.006 0 771.006
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
46.702.261 281.562.123 328.264.384 57.241.989 298.929.738 356.171.727
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
46.702.261 281.562.123 328.264.384 57.241.989 298.929.738 356.171.727
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.870.875 46.390.425 52.261.300 6.900.113 31.266.921 38.167.034
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.567.744 21.590.054 26.157.798 5.122.714 14.099.446 19.222.160
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.303.131 24.800.371 26.103.502 1.777.399 17.167.475 18.944.874
Para ve Faiz Swap İşlemleri
36.526.453 207.058.723 243.585.176 49.284.624 251.225.845 300.510.469
Swap Para Alım İşlemleri
1.887.413 70.274.096 72.161.509 1.881.834 105.553.432 107.435.266
Swap Para Satım İşlemleri
28.679.040 50.773.136 79.452.176 41.042.790 70.072.016 111.114.806
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.980.000 43.005.746 45.985.746 3.180.000 37.800.199 40.980.199
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.980.000 43.005.745 45.985.745 3.180.000 37.800.198 40.980.198
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
4.304.933 12.466.223 16.771.156 912.955 5.043.004 5.955.959
Para Alım Opsiyonları
2.700.647 5.035.505 7.736.152 423.349 1.946.178 2.369.527
Para Satım Opsiyonları
1.604.286 6.104.828 7.709.114 489.606 1.832.922 2.322.528
Faiz Alım Opsiyonları
0 662.945 662.945 0 631.952 631.952
Faiz Satım Opsiyonları
0 662.945 662.945 0 631.952 631.952
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 144.297 151.404 295.701
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 151.404 151.404
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 144.297 0 144.297
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 15.646.752 15.646.752 0 11.242.564 11.242.564
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.027.910.316 558.956.110 1.586.866.426 932.440.697 502.673.634 1.435.114.331
EMANET KIYMETLER
30.057.740 44.258.360 74.316.100 30.521.372 37.952.259 68.473.631
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
28.739.136 37.694.721 66.433.857 29.384.862 32.744.424 62.129.286
Tahsile Alınan Çekler
70.494 3.984.194 4.054.688 83.403 3.045.144 3.128.547
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.248.110 197.706 1.445.816 1.053.107 122.050 1.175.157
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 2.381.739 2.381.739 0 2.040.641 2.040.641
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
996.611.388 512.199.878 1.508.811.266 900.678.137 462.223.503 1.362.901.640
Menkul Kıymetler
3.924.477 78.908 4.003.385 3.975.123 72.002 4.047.125
Teminat Senetleri
628.536.484 207.394.783 835.931.267 533.553.514 188.100.808 721.654.322
Emtia
26.790.549 35.287.338 62.077.887 24.060.966 30.189.746 54.250.712
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
228.511.779 202.081.464 430.593.243 227.879.527 188.570.003 416.449.530
Diğer Rehinli Kıymetler
108.848.099 67.357.385 176.205.484 111.209.007 55.290.944 166.499.951
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.241.188 2.497.872 3.739.060 1.241.188 2.497.872 3.739.060
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.174.924.768 914.679.518 2.089.604.286 1.075.820.039 862.652.920 1.938.472.959


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
703.547 -1.453.944
Alınan Faizler
7.457.684 5.026.986
Ödenen Faizler
-2.986.438 -2.132.532
Alınan Temettüler
13.265 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.739.182 1.436.306
Elde Edilen Diğer Kazançlar
250.530 24.643
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.440.281 1.720.766
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-884.608 -486.305
Ödenen Vergiler
-251.072 -62.889
Diğer
-6.075.277 -6.980.919
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.423.799 4.729.563
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-358.022 -19.373
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.069.382 23.379
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.654.532 -5.306.829
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.660.667 -1.085.776
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.630.712 -1.947.388
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
24.625.511 9.412.234
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.435.100 774.988
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.345.279 2.878.328
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.127.346 3.275.619
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-7.802.159 -3.764.364
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-44.874 -4.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-17.657 -784.811
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
31.062 139.594
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-15.003.539 -5.557.519
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.149.215 1.742.063
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
6.083.634 700.309
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-3.030.218 2.440.446
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
4.731.613 9.418.121
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.625.435 -6.912.715
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-136.396 -64.960
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.284.207 1.284.129
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
2.579.176 3.235.830
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
31.796.237 16.668.508
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
34.375.413 19.904.338


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.550.002 1.065.685
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.605.813 -654.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
9.342 19.778
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.756 6.341
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-191 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 15.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.223 -1.602
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.596.471 -674.485
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.642.140 1.216.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.539.733 -1.289.567
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
486 5.541
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.607.446 -1.097.832
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-909.054 490.531
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.155.815 410.978


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
22.840.418 88.585.342 111.425.760 15.455.154 74.406.134 89.861.288
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.431.604 61.109.524 63.541.128 4.712.773 52.626.612 57.339.385
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.986.973 51.196.770 53.183.743 3.947.875 47.260.522 51.208.397
Bankalar
(5.I.a) 8.500 9.912.755 9.921.255 545.372 5.366.090 5.911.462
Para Piyasalarından Alacaklar
436.337 0 436.337 219.738 0 219.738
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-206 -1 -207 -212 0 -212
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 157.957 1.385.257 1.543.214 65.115 1.087.131 1.152.246
Devlet Borçlanma Senetleri
32.898 180.354 213.252 37.078 99.181 136.259
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4 441.331 441.335 0 390.932 390.932
Diğer Finansal Varlıklar
125.055 763.572 888.627 28.037 597.018 625.055
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 18.318.957 23.184.059 41.503.016 8.668.005 14.754.059 23.422.064
Devlet Borçlanma Senetleri
18.318.491 23.184.059 41.502.550 8.667.539 14.754.059 23.421.598
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 466 0 466
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.931.900 2.906.502 4.838.402 2.009.261 5.938.332 7.947.593
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.931.900 2.906.502 4.838.402 2.009.261 5.938.332 7.947.593
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
114.805.067 81.256.873 196.061.940 106.822.462 67.734.441 174.556.903
Krediler
(5.I.d) 132.079.281 80.570.510 212.649.791 122.514.228 66.806.450 189.320.678
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821
Devlet Borçlanma Senetleri
887.882 5.895.133 6.783.015 1.531.183 5.593.638 7.124.821
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-18.162.096 -5.208.770 -23.370.866 -17.222.949 -4.665.647 -21.888.596
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.039.358 22.920.954 26.960.312 3.837.123 26.894.162 30.731.285
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 4.024.456 22.920.954 26.945.410 3.822.221 26.894.162 30.716.383
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.639.179 22.920.954 25.560.133 2.436.944 26.894.162 29.331.106
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
1.385.277 0 1.385.277 1.385.277 0 1.385.277
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.136.112 645 1.136.757 1.144.457 723 1.145.180
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
511.998 0 511.998 491.153 0 491.153
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
511.998 0 511.998 491.153 0 491.153
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 389.296 0 389.296
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 3.163.090 0 3.163.090 2.978.527 0 2.978.527
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 6.313.663 3.186.392 9.500.055 5.838.180 2.727.652 8.565.832
VARLIKLAR TOPLAMI
152.809.706 195.950.206 348.759.912 136.956.352 171.763.112 308.719.464
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 79.102.288 137.475.454 216.577.742 57.070.298 129.770.954 186.841.252
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 630.187 47.569.347 48.199.534 518.067 46.710.232 47.228.299
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.320.084 10.098.485 11.418.569 863.626 6.916.888 7.780.514
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 3.631.704 1.132.175 4.763.879 3.979.038 2.609.796 6.588.834
Bonolar
3.542.088 1.132.175 4.674.263 3.387.685 2.609.796 5.997.481
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
89.616 0 89.616 591.353 0 591.353
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
929.925 1.946.197 2.876.122 1.245.505 2.204.088 3.449.593
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 929.925 1.946.197 2.876.122 1.245.505 2.204.088 3.449.593
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 690.905 5.748 696.653 686.616 4.729 691.345
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.940.962 559.859 3.500.821 3.004.964 253.115 3.258.079
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
586.177 0 586.177 678.712 0 678.712
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.354.785 559.859 2.914.644 2.326.252 253.115 2.579.367
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 1.348.413 0 1.348.413 349.429 0 349.429
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778
Krediler
0 11.474.206 11.474.206 0 10.484.778 10.484.778
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 9.196.016 5.695.227 14.891.243 8.012.275 5.178.151 13.190.426
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 34.676.665 -1.663.935 33.012.730 30.194.353 -1.337.438 28.856.915
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
793 0 793 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
778 0 778 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.101.887 0 1.101.887 1.092.545 0 1.092.545
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
7.387.439 -1.663.935 5.723.504 5.464.471 -1.337.438 4.127.033
Kar Yedekleri
16.695.172 0 16.695.172 13.071.979 0 13.071.979
Yasal Yedekler
788.745 0 788.745 611.399 0 611.399
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.906.427 0 15.906.427 12.460.580 0 12.460.580
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
3.795.274 0 3.795.274 4.792.190 0 4.792.190
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.550.002 0 2.550.002 3.546.918 0 3.546.918
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
134.467.149 214.292.763 348.759.912 105.924.171 202.795.293 308.719.464


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 7.763.861 4.548.085
Kredilerden Alınan Faizler
6.529.990 3.999.580
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
85.275 47.754
Bankalardan Alınan Faizler
12.174 50.926
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.913 13.608
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.050.719 373.707
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.455 9.512
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
868.365 241.382
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
154.899 122.813
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
68.790 62.510
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -3.477.214 -2.326.428
Mevduata Verilen Faizler
-2.441.711 -1.770.413
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-705.346 -323.859
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-98.144 -81.191
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-155.778 -88.992
Kiralama Faiz Giderleri
-39.545 -34.458
Diğer Faiz Giderleri
-36.690 -27.515
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.286.647 2.221.657
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.105.236 962.929
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.739.182 1.436.306
Gayri Nakdi Kredilerden
147.336 117.823
Diğer
1.591.846 1.318.483
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-633.946 -473.377
Gayri Nakdi Kredilere
-396 -324
Diğer
-633.550 -473.053
TEMETTÜ GELİRLERİ
13.265 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 882.277 438.014
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
204.238 189.996
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.063.606 2.869.721
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.385.567 -2.621.703
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 77.342 67.600
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.364.767 3.690.200
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.347.934 -1.643.756
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
33.587 -106.844
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -792.073 -480.619
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.365.837 -666.460
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.892.510 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
-30.206 476.099
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 2.862.304 1.268.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -312.302 -202.935
Cari Vergi Karşılığı
-1.419.528 -182.533
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.344.726 -1.165.289
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.451.952 1.144.887
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.550.002 1.065.685
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 2.550.002 1.065.685
Grubun Karı (Zararı)
2.550.002 1.065.685
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,45000000 0,19000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024006


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.490 Değişim: 0,00% Hacim : 36.111 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 29.06.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,6754 Değişim: -0,04%
Düşük 16,5602 29.06.2022 Yüksek 16,7236
Açılış: 16,6822
17,4966 Değişim: -0,32%
Düşük 17,4507 29.06.2022 Yüksek 17,5634
Açılış: 17,5532
975,76 Değişim: -0,04%
Düşük 968,94 29.06.2022 Yüksek 978,75
Açılış: 976,11
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.