KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:17
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 16.447 0 -348.823 -332.376 4.322.865 -196.577 -3.118.195 1.008.093 0 0 1.602.528 2.278.245 7.343 2.285.588
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 23.273 2.403.273
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.547.591 -1.244.878 -1.302.713 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 108.187 -89.801 376.151 394.537 9.484.324 -283.872 -7.180.613 2.019.839 9.841.922 2.761.883 1.602.528 22.384.385 53.388 22.437.773
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 67.561 116.964 -133.631 450.880 434.213 9.512.358 189.880 -7.388.334 2.313.904 9.841.922 2.761.883 1.858.343 22.973.941 53.494 23.027.435
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 8.231 0 0 8.231 2.215.866 -703.221 -1.563.139 -50.494 0 0 3.121.192 3.078.929 9.398 3.088.327
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.980 57.980
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 65.118 -1.858.343 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 125.195 -133.631 450.880 442.444 11.728.224 -513.341 -8.951.473 2.263.410 11.635.147 2.827.001 3.121.192 26.052.870 120.872 26.173.742


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
114.449.451 246.072.901 360.522.352 105.577.021 195.655.581 301.232.602
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 13.614.923 37.198.661 50.813.584 12.777.688 30.047.020 42.824.708
Teminat Mektupları
13.554.928 23.557.971 37.112.899 12.483.998 19.435.442 31.919.440
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 143.518 222.539 79.021 124.588 203.609
Diğer Teminat Mektupları
13.475.907 23.414.453 36.890.360 12.404.977 19.310.854 31.715.831
Banka Kredileri
16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240
İthalat Kabul Kredileri
16.400 84.682 101.082 15.250 94.990 110.240
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.154 8.602.847 8.610.001 13.006 4.882.246 4.895.252
Belgeli Akreditifler
7.154 6.043.047 6.050.201 0 3.544.938 3.544.938
Diğer Akreditifler
0 2.559.800 2.559.800 13.006 1.337.308 1.350.314
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
36.441 4.953.161 4.989.602 265.434 5.634.342 5.899.776
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 65.519.583 10.051.940 75.571.523 53.867.502 10.172.595 64.040.097
Cayılamaz Taahhütler
65.174.072 9.941.048 75.115.120 53.327.986 9.992.877 63.320.863
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.279.676 7.112.335 8.392.011 841.692 5.378.043 6.219.735
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.954.132 0 19.954.132 17.234.415 0 17.234.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.135.731 0 3.135.731 2.226.643 0 2.226.643
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.163 0 2.163 2.023 0 2.023
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
40.280.243 0 40.280.243 32.617.301 0 32.617.301
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
9.175 0 9.175 11.556 0 11.556
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
512.952 2.828.713 3.341.665 390.356 4.614.834 5.005.190
Cayılabilir Taahhütler
345.511 110.892 456.403 539.516 179.718 719.234
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
344.952 110.892 455.844 538.957 179.718 718.675
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
35.314.945 198.822.300 234.137.245 38.931.831 155.435.966 194.367.797
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
35.314.945 198.822.300 234.137.245 38.931.831 155.435.966 194.367.797
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.964.810 22.071.359 24.036.169 2.693.666 17.354.000 20.047.666
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
903.592 11.125.381 12.028.973 1.830.015 8.414.678 10.244.693
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.061.218 10.945.978 12.007.196 863.651 8.939.322 9.802.973
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.695.043 162.888.958 192.584.001 33.029.575 124.567.079 157.596.654
Swap Para Alım İşlemleri
1.872.997 66.380.162 68.253.159 828.099 55.725.437 56.553.536
Swap Para Satım İşlemleri
21.402.046 51.104.173 72.506.219 22.551.476 39.320.239 61.871.715
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.210.000 22.702.312 25.912.312 4.825.000 14.760.702 19.585.702
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.210.000 22.702.311 25.912.311 4.825.000 14.760.701 19.585.701
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.615.293 7.859.673 11.474.966 2.380.869 6.398.258 8.779.127
Para Alım Opsiyonları
1.971.316 3.317.442 5.288.758 1.055.976 2.678.255 3.734.231
Para Satım Opsiyonları
1.643.977 3.681.689 5.325.666 1.024.893 2.775.845 3.800.738
Faiz Alım Opsiyonları
0 430.271 430.271 0 472.079 472.079
Faiz Satım Opsiyonları
0 430.271 430.271 300.000 472.079 772.079
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
39.799 38.044 77.843 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
18.952 20.287 39.239 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
20.847 17.757 38.604 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.964.266 5.964.266 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
897.913.596 405.330.815 1.303.244.411 651.466.576 325.639.811 977.106.387
EMANET KIYMETLER
34.904.025 24.152.521 59.056.546 33.849.047 16.518.378 50.367.425
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.874 0 139.874 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
31.562.535 19.203.416 50.765.951 30.857.690 12.412.991 43.270.681
Tahsile Alınan Çekler
2.103.942 3.274.422 5.378.364 1.875.232 2.588.542 4.463.774
Tahsile Alınan Ticari Senetler
14.879.904 1.734.519
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
40.899.547 35.787.794
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.779.451 37.522.313


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.130.590 1.609.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-42.263 675.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.231 -332.376
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.036 21.965
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -348.822
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.805 -5.519
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-50.494 1.008.093
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.215.866 4.322.865
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-919.026 -252.485
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
25.235 -15.564
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.979.158 -3.982.121
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
606.589 935.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.088.327 2.285.588


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.483.303 87.577.697 100.061.000 11.896.425 65.825.347 77.721.772
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.776.409 70.467.399 74.243.808 4.522.486 48.982.926 53.505.412
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 3.633.094 51.494.567 55.127.661 2.252.708 37.777.210 40.029.918
Bankalar
(5.I.a) 30.670 18.975.490 19.006.160 506.687 11.208.727 11.715.414
Para Piyasalarından Alacaklar
112.784 0 112.784 1.763.207 0 1.763.207
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-139 -2.658 -2.797 -116 -3.011 -3.127
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 44.583 745.937 790.520 21.432 735.684 757.116
Devlet Borçlanma Senetleri
20.156 56.325 76.481 14.094 63.953 78.047
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 272.910 272.910 1.731 219.080 220.811
Diğer Finansal Varlıklar
24.427 416.702 441.129 5.607 452.651 458.258
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 7.844.980 14.435.650 22.280.630 6.156.688 14.141.546 20.298.234
Devlet Borçlanma Senetleri
7.844.514 13.577.227 21.421.741 6.156.222 13.383.870 19.540.092
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 351 817 466 311 777
Diğer Finansal Varlıklar
0 858.072 858.072 0 757.365 757.365
Türev Finansal Varlıklar
817.331 1.928.711 2.746.042 1.195.819 1.965.191 3.161.010
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 817.331 1.928.711 2.746.042 1.195.819 1.965.191 3.161.010
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
100.002.268 87.363.706 187.365.974 88.002.862 86.541.061 174.543.923
Krediler
(5.I.d) 111.091.247 84.472.777 195.564.024 91.488.281 86.152.949 177.641.230
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 994.009 2.923.479 3.917.488 703.664 2.537.161 3.240.825
Faktoring Alacakları
1.702.120 555.538 2.257.658 2.128.967 575.347 2.704.314
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
1.456.010 3.679.999 5.136.009 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-15.241.118 -4.268.087 -19.509.205 -10.427.406 -5.877.083 -16.304.489
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
837.881 360 838.241 830.694 319 831.013
İştirakler (Net)
(5.I.f) 20.781 0 20.781 13.596 0 13.596
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
20.781 0 20.781 13.596 0 13.596
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 814.300 360 814.660 814.298 319 814.617
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
814.300 360 814.660 814.298 319 814.617
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.687.812 364.375 2.052.187 1.527.636 353.957 1.881.593
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
434.530 71.429 505.959 365.002 58.407 423.409
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
434.530 71.429 505.959 365.002 58.407 423.409
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 374.241 0 374.241 355.990 0 355.990
CARİ VERGİ VARLIĞI
2 10.667 10.669 313.744 0 313.744
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.838.783 122.796 1.961.579 1.481.954 6.457 1.488.411
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 6.543.664 1.402.864 7.946.528 4.597.284 1.803.509 6.400.793
VARLIKLAR TOPLAMI
124.202.484 176.913.894 301.116.378 109.371.591 154.589.057 263.960.648
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 60.593.361 140.653.730 201.247.091 50.016.442 134.702.871 184.719.313
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 2.752.696 31.340.499 34.093.195 2.399.832 23.585.722 25.985.554
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.055.503 4.132.892 6.188.395 1.207.341 3.305.635 4.512.976
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 5.275.921 3.312.169 8.588.090 2.541.688 626.919 3.168.607
Bonolar
4.786.042 1.617.631 6.403.673 1.921.607 451.604 2.373.211
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
489.879 1.694.538 2.184.417 620.081 175.315 795.396
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
233.684 1.655.739 1.889.423 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 233.684 1.655.739 1.889.423 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 526.749 47.622 574.371 540.733 70.093 610.826
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.490.707 49.409 2.540.116 2.070.724 238.443 2.309.167
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
614.714 31.081 645.795 535.248 27.108 562.356
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.875.993 18.328 1.894.321 1.535.476 211.335 1.746.811
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 563.818 246.474 810.292 285.800 106.782 392.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 8.784 55.847 64.631 3.823 60.891 64.714
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 7.009.752 7.009.752 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 7.448.488 4.488.792 11.937.280 5.253.104 5.844.106 11.097.210
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 11.529.595 14.644.147 26.173.742 9.940.534 13.086.901 23.027.435
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
363.436 79.008 442.444 364.227 69.986 434.213
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.014.650 11.278.060 2.263.410 -7.675.597 9.989.501 2.313.904
Kar Yedekleri
10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922
Yasal Yedekler
612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
4.223.686 1.724.507 5.948.193 3.155.384 1.464.842 4.620.226
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.697.059 1.129.942 2.827.001 1.708.633 1.053.250 2.761.883
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.526.627 594.565 3.121.192 1.446.751 411.592 1.858.343
Azınlık Payları
120.872 0 120.872 53.494 0 53.494
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
93.479.306 207.637.072 301.116.378 74.552.735 189.407.913 263.960.648


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 17.773.617 13.589.001 6.590.518 4.622.564
Kredilerden Alınan Faizler
15.434.975 11.812.654 5.739.895 4.011.708
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
225.947 5.128 97.308 5.128
Bankalardan Alınan Faizler
96.043 126.548 11.013 43.941
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
50.590 58.157 15.733 34.023
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.509.021 1.233.993 545.709 412.273
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
23.938 13.221 4.303 5.594
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.095.270 777.032 442.777 239.958
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
389.813 443.740 98.629 166.721
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
243.962 191.640 94.711 68.289
Diğer Faiz Gelirleri
213.079 160.881 86.149 47.202
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -8.817.356 -5.525.945 -3.255.118 -1.834.266
Mevduata Verilen Faizler
-6.350.612 -3.703.572 -2.300.175 -1.174.864
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.287.881 -1.166.507 -456.620 -414.116
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-343.432 -157.968 -135.725 -79.572
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-658.294 -331.387 -294.725 -113.227
Kiralama Faiz Giderleri
-98.098 -106.040 -34.427 -35.380
Diğer Faiz Giderleri
-79.039 -60.471 -33.446 -17.107
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.956.261 8.063.056 3.335.400 2.788.298
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.988.604 2.323.195 1.007.788 703.458
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.264.318 2.939.494 1.443.218 886.985
Gayri Nakdi Kredilerden
362.854 357.527 120.478 128.196
Diğer
3.901.464 2.581.967 1.322.740 758.789
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.275.714 -616.299 -435.430 -183.527
Gayri Nakdi Kredilere
-6.382 -4.713 -1.412 -1.702
Diğer
-1.269.332 -611.586 -434.018 -181.825
TEMETTÜ GELİRLERİ
841 1.784 19 295
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) -768.453 1.013.595 -554.601 464.220
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
352.405 136.428 18.598 36.794
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.419.323 1.027.941 -300.841 607.759
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-3.540.181 -150.774 -272.358 -180.333
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 551.403 256.675 190.307 71.758
FAALİYET BRÜT KÂRI
11.728.656 11.658.305 3.978.913 4.028.029
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -3.124.067 -5.601.265 -1.045.553 -2.036.664
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-140.924 -264.622 -22.616 -25.346
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.874.310 -1.625.755 -634.327 -519.802
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -2.397.509 -1.977.483 -769.462 -716.244
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.191.846 2.189.180 1.506.955 729.973
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 4.191.846 2.189.180 1.506.955 729.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -1.061.256 -579.309 -399.124 -185.558
Cari Vergi Karşılığı
-922.036 -193.896 -459.811 201.149
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-2.461.790 -1.926.336 -649.560 -949.879
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.322.570 1.540.923 710.247 563.172
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
3.130.590 1.609.871 1.107.831 544.415
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 3.130.590 1.609.871 1.107.831 544.415
Grubun Karı (Zararı)
3.121.192 1.602.528 1.106.608 543.388
Azınlık Payları Karı (Zararı)
9.398 7.343 1.223 1.027
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse başına kar/zarar 0,55000000 0,28000000 0,19000000 0,10000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974855


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.