KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:22
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.647 0 -352.764 -349.117 1.124.330 -566.959 -707.276 -149.905 0 0 615.997 116.975 2.711 119.686
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
520.462 528.430 1.048.892 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
9.628 520.104 529.732 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
510.834 8.326 519.160 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.184.161 6.184.161 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
685.532.726 362.498.807 1.048.031.533 651.466.576 325.639.811 977.106.387
EMANET KIYMETLER
34.920.878 19.613.854 54.534.732 33.849.047 16.518.378 50.367.425
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
136.490 0 136.490 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
31.885.941 14.932.292 46.818.233 30.857.690 12.412.991 43.270.681
Tahsile Alınan Çekler
1.897.752 3.131.905 5.029.657 1.875.232 2.588.542 4.463.774
Tahsile Alınan Ticari Senetler
999.447 392.546 1.391.993 975.063 352.162 1.327.225
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 1.157.111 1.158.359 1.248 1.164.683 1.165.931
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
649.534.760 341.670.015 991.204.775 616.467.629 307.983.358 924.450.987
Menkul Kıymetler
3.916.083 88.468 4.004.551 3.991.203 75.724 4.066.927
Teminat Senetleri
437.765.623 119.438.450 557.204.073 413.307.798 108.475.879 521.783.677
Emtia
23.113.321 17.442.487 40.555.808 19.430.706 13.496.225 32.926.931
Varant
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
416.160 1.456.307 1.872.467 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 416.160 1.456.307 1.872.467 292.714 1.862.130 2.154.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 552.828 73.965 626.793 540.733 70.093 610.826
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.335.465 375.559 2.711.024 2.070.724 238.443 2.309.167
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
532.059 29.261 561.320 535.248 27.108 562.356
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.803.406 346.298 2.149.704 1.535.476 211.335 1.746.811
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 254.189 188.421 442.610 285.800 106.782 392.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 8.185 58.545 66.730 3.823 60.891 64.714
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 6.235.839 6.618.214 12.854.053 5.253.104 5.844.106 11.097.210
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 10.405.980 13.021.023 23.427.003 9.940.534 13.086.901 23.027.435
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
67.576 0 67.576 67.576 0 67.576
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
67.561 0 67.561 67.561 0 67.561
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
363.962 74.990 438.952 364.227 69.986 434.213
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.411.545 10.049.686 1.638.141 -7.675.597 9.989.501 2.313.904
Kar Yedekleri
10.072.575 1.562.572 11.635.147 8.279.350 1.562.572 9.841.922
Yasal Yedekler
612.404 5.019 617.423 522.743 5.019 527.762
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
9.460.171 1.557.553 11.017.724 7.756.607 1.557.553 9.314.160
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4414 Değişim: 0,26%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4557
Açılış: 8,4194
10,2036 Değişim: 0,29%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2152
Açılış: 10,1746
493,73 Değişim: 0,45%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 494,90
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.