KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

29.04.2021 - 19:22
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.649 0 -363.931 -360.282 1.127.939 -566.959 -707.656 -146.676 0 0 620.996 114.038 0 114.038
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 81.986 -89.570 380.700 373.116 5.883.160 -654.254 -4.306.326 922.580 11.278.754 1.245.272 620.996 20.213.886 0 20.213.886
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.696.100 15 0 77.053 103.562 -133.415 445.945 416.092 9.115.564 189.878 -6.923.201 2.382.241 11.278.754 1.245.272 1.793.225 22.888.752 0 22.888.752
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 4.739 0 15.039 19.778 1.216.842 -1.017.494 -873.833 -674.485 0 0 1.065.685 410.978 0 410.978
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793.225 0 -1.793.225 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 108.301 -133.415 460.984 435.870 10.332.406 -827.616 -7.797.034 1.707.756 13.071.979 1.245.272 1.065.685 23.299.730 0 23.299.730


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
112.132.494 195.370.086 307.502.580 106.642.949 177.641.492 284.284.441
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 13.157.612 35.035.612 48.193.224 12.860.576 29.868.791 42.729.367
Teminat Mektupları
12.875.361 21.726.621 34.601.982 12.566.878 19.307.776 31.874.654
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 135.726 214.747 79.021 124.588 203.609
Diğer Teminat Mektupları
12.796.340 21.590.895 34.387.235 12.487.857 19.183.188 31.671.045
Banka Kredileri
11.536 113.942 125.478 15.250 94.990 110.240
İthalat Kabul Kredileri
11.536 113.942 125.478 15.250 94.990 110.240
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
5.273 6.821.534 6.826.807 13.006 4.831.683 4.844.689
Belgeli Akreditifler
0 4.817.236 4.817.236 0 3.570.421 3.570.421
Diğer Akreditifler
5.273 2.004.298 2.009.571 13.006 1.261.262 1.274.268
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
265.442 6.373.515 6.638.957 265.442 5.634.342 5.899.784
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 58.110.774 9.420.788 67.531.562 53.867.533 10.314.327 64.181.860
Cayılamaz Taahhütler
57.640.625 9.420.788 67.061.413 53.328.017 10.314.327 63.642.344
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
924.228 3.589.380 4.513.608 841.692 4.987.988 5.829.680
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.885.697 0 17.885.697 17.234.415 0 17.234.415
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.685.025 0 2.685.025 2.226.674 0 2.226.674
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.070 0 2.070 2.023 0 2.023
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
35.751.620 0 35.751.620 32.617.301 0 32.617.301
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.978 0 6.978 11.556 0 11.556
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
385.007 5.831.408 6.216.415 390.356 5.326.339 5.716.695
Cayılabilir Taahhütler
470.149 0 470.149 539.516 0 539.516
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
469.590 0 469.590 538.957 0 538.957
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
40.864.108 150.913.686 191.777.794 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
40.864.108 150.913.686 191.777.794 39.914.840 137.458.374 177.373.214
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.446.095 18.841.919 22.288.014 2.693.627 17.354.000 20.047.627
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.547.701 9.736.329 11.284.030 1.829.976 8.414.678 10.244.654
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.898.394 9.105.590 11.003.984 863.651 8.939.322 9.802.973
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.661.355 116.405.909 150.067.264 34.012.623 106.589.487 140.602.110
Swap Para Alım İşlemleri
1.580.135 48.839.248 50.419.383 279.519 44.574.432 44.853.951
Swap Para Satım İşlemleri
23.911.220 29.145.924 53.057.144 24.083.104 26.669.500 50.752.604
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.085.000 19.210.369 23.295.369 4.825.000 17.672.778 22.497.778
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.085.000 19.210.368 23.295.368 4.825.000 17.672.777 22.497.777
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.236.196 8.953.267 12.189.463 2.380.869 6.398.258 8.779.127
Para Alım Opsiyonları
1.867.893 3.718.733 5.586.626 1.055.976 2.678.255 3.734.231
Para Satım Opsiyonları
1.368.303 4.293.540 5.661.843 1.024.893 2.775.845 3.800.738
Faiz Alım Opsiyonları
0 470.497 470.497 0 472.079 472.079
Faiz Satım Opsiyonları
0 470.497 470.497 300.000 472.079 772.079
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
520.462 528.430 1.048.892 827.721 763.167 1.590.888
Futures Para Alım İşlemleri
9.628 520.104 529.732 0 763.167 763.167
Futures Para Satım İşlemleri
510.834 8.326 519.160 827.721 0 827.721
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 6.184.161 6.184.161 0 6.353.462 6.353.462
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
671.838.112 306.045.285 977.883.397 638.290.491 275.298.400 913.588.891
EMANET KIYMETLER
29.997.325 17.980.367 47.977.692 29.193.410 15.113.581 44.306.991
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
29.160.134 14.932.292 44.092.426 28.334.566 12.412.991 40.747.557
Tahsile Alınan Çekler
19.852 1.767.093 1.786.945 62.224 1.424.934 1.487.158
Tahsile Alınan Ticari Senetler
817.339 125.523 942.862 796.620 112.437 909.057
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.155.459 1.155.459 0 1.163.219 1.163.219
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
640.763.699 286.849.980 927.613.679 607.947.181 259.046.744 866.993.925
Menkul Kıymetler
3.853.646 27.876 3.881.522 3.928.766 21.880 3.950.646
Teminat Senetleri
437.765.623 119.438.450 557.204.073 413.307.798 108.475.879 521.783.677
Emtia
23.113.321 17.442.487 40.555.808 19.430.706 13.496.225 32.926.931
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
105.964.999 94.564.385 200.529.384 103.075.634 85.250.728 188.326.362
Diğer Rehinli Kıymetler
70.066.110 55.376.782 125.442.892 68.204.277 51.802.032 120.006.309
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.077.088 1.214.938 2.292.026 1.149.900 1.138.075 2.287.975
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
783.970.606 501.415.371 1.285.385.977 744.933.440 452.939.892 1.197.873.332


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.453.944 -1.388.832
Alınan Faizler
5.026.986 3.086.039
Ödenen Faizler
-2.132.532 -1.661.093
Alınan Temettüler
0 245
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.436.306 1.193.888
Elde Edilen Diğer Kazançlar
24.643 6.697
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.720.766 586.861
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-486.305 -391.370
Ödenen Vergiler
-62.889 -71.157
Diğer
-6.980.919 -4.138.942
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.729.563 -3.880.070
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-19.373 -187.184
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
23.379 -875
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.306.829 -7.884.473
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.085.776 -2.491.482
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.947.388 -585.003
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.412.234 6.790.642
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
774.988 -1.519.590
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.878.328 1.997.895
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.275.619 -5.268.902
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.764.364 -448.704
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-4.000 -645.888
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-784.811 -125.422
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
139.594 111.675
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.557.519 -2.696.413
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.742.063 2.843.937
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
700.309 63.407
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.440.446 2.640.013
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.418.121 7.185.089
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.912.715 -4.480.461
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-64.960 -64.615
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.284.129 695.436
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.235.830 -2.382.157
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.668.508 13.347.799
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.904.338 10.965.642


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.065.685 620.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-654.707 -506.958
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
19.778 -360.282
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.341 4.488
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
15.039 -363.931
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.602 -839
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-674.485 -146.676
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.216.842 1.127.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.289.567 -737.582
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
5.541 -2.994
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.097.832 -904.257
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
490.531 370.218
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
410.978 114.038


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.122.849 41.970.755 53.093.604 11.849.445 31.678.181 43.527.626
Nakit ve Nakit Benzerleri
3.092.169 30.199.185 33.291.354 4.597.347 22.224.882 26.822.229
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 3.081.518 24.121.717 27.203.235 2.252.630 20.337.667 22.590.297
Bankalar
(5.I.a) 10.773 6.077.468 6.088.241 506.117 1.887.215 2.393.332
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.838.716 0 1.838.716
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-122 0 -122 -116 0 -116
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 22.235 753.562 775.797 55.175 735.685 790.860
Devlet Borçlanma Senetleri
3.849 84.316 88.165 14.539 63.953 78.492
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 241.058 241.058 0 219.080 219.080
Diğer Finansal Varlıklar
18.386 428.188 446.574 40.636 452.652 493.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 6.388.911 7.345.059 13.733.970 6.156.688 7.058.091 13.214.779
Devlet Borçlanma Senetleri
6.388.445 7.345.059 13.733.504 6.156.222 6.695.407 12.851.629
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
466 0 466 466 0 466
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 362.684 362.684
Türev Finansal Varlıklar
1.619.534 3.672.949 5.292.483 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 1.619.534 3.672.949 5.292.483 1.040.235 1.659.523 2.699.758
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
88.914.192 43.798.870 132.713.062 87.198.723 40.969.691 128.168.414
Krediler
(5.I.d) 96.743.836 45.555.456 142.299.292 92.499.646 42.518.851 135.018.497
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 2.605.292 3.472.598 6.077.890 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Devlet Borçlanma Senetleri
2.605.292 3.472.598 6.077.890 4.109.356 3.152.687 7.262.043
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.434.936 -5.229.184 -15.664.120 -9.410.279 -4.701.847 -14.112.126
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.983.535 17.286.656 20.270.191 2.692.212 16.108.882 18.801.094
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 2.968.633 17.286.656 20.255.289 2.677.310 16.108.882 18.786.192
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.150.011 17.286.656 19.436.667 1.858.688 16.108.882 17.967.570
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
818.622 0 818.622 818.622 0 818.622
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.049.992 703 1.050.695 1.051.130 165 1.051.295
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
365.192 0 365.192 346.815 0 346.815
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
365.192 0 365.192 346.815 0 346.815
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
113.633 0 113.633 296.166 0 296.166
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.749.370 0 1.749.370 1.349.707 0 1.349.707
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 4.485.709 2.335.976 6.821.685 3.786.277 1.928.342 5.714.619
VARLIKLAR TOPLAMI
110.784.472 105.392.960 216.177.432 108.570.475 90.685.261 199.255.736
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 52.725.157 78.208.509 130.933.666 50.006.943 73.359.272 123.366.215
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 452.187 26.049.839 26.502.026 434.148 22.942.361 23.376.509
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.393.923 4.535.842 5.929.765 1.173.512 3.305.635 4.479.147
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.835.508 2.206.128 5.041.636 2.273.039 451.604 2.724.643
Bonolar
2.220.657 2.206.128 4.426.785 1.523.711 451.604 1.975.315
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
614.851 0 614.851 749.328 0 749.328
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
407.532 1.275.371 1.682.903 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 407.532 1.275.371 1.682.903 283.384 1.867.142 2.150.526
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 621.689 4.115 625.804 618.305 2.915 621.220
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 2.279.649 343.122 2.622.771 2.016.427 206.982 2.223.409
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
510.424 0 510.424 516.109 0 516.109
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.769.225 343.122 2.112.347 1.500.318 206.982 1.707.300
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 206.335 0 206.335 252.567 0 252.567
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420
Krediler
0 6.586.451 6.586.451 0 5.917.420 5.917.420
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 6.028.740 6.717.605 12.746.345 5.145.877 6.109.451 11.255.328
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 23.921.322 -621.592 23.299.730 22.607.184 281.568 22.888.752
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 5.696.100 0 5.696.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
435.870 0 435.870 416.092 0 416.092
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.329.348 -621.592 1.707.756 2.100.673 281.568 2.382.241
Kar Yedekleri
13.071.979 0 13.071.979 11.278.754 0 11.278.754
Yasal Yedekler
611.399 0 611.399 521.738 0 521.738
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.460.580 0 12.460.580 10.757.016 0 10.757.016
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.310.957 0 2.310.957 3.038.497 0 3.038.497
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.065.685 0 1.065.685 1.793.225 0 1.793.225
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
90.872.042 125.305.390 216.177.432 84.811.386 114.444.350 199.255.736


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 4.548.085 3.807.891
Kredilerden Alınan Faizler
3.999.580 3.341.077
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
47.754 0
Bankalardan Alınan Faizler
50.926 26.039
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
13.608 3.973
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
373.707 373.444
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.512 3.837
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
241.382 232.432
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
122.813 137.175
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
62.510 63.358
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -2.326.428 -1.637.494
Mevduata Verilen Faizler
-1.770.413 -1.167.830
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-323.859 -314.732
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-81.191 -16.784
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-88.992 -71.328
Kiralama Faiz Giderleri
-34.458 -32.949
Diğer Faiz Giderleri
-27.515 -33.871
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.221.657 2.170.397
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
962.929 916.586
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.436.306 1.193.888
Gayri Nakdi Kredilerden
117.823 108.380
Diğer
1.318.483 1.085.508
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-473.377 -277.302
Gayri Nakdi Kredilere
-324 -312
Diğer
-473.053 -276.990
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 245
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 438.014 406.650
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
189.996 6.678
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.869.721 955.685
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.621.703 -555.713
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 67.600 61.424
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.690.200 3.555.302
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -1.643.756 -1.905.632
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-106.844 -130.272
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -480.619 -444.993
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -666.460 -582.343
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
792.521 492.062
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
476.099 269.097
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.268.620 761.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -202.935 -140.163
Cari Vergi Karşılığı
-182.533 -3.399
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.165.289 -568.424
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.144.887 431.660
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.065.685 620.996
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.065.685 620.996
Grubun Karı (Zararı)
1.065.685 620.996
Azınlık Payları Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.