KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.07.2020 - 23:03
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 69.796 -45.559 797.710 821.947 3.705.028 -805.242 -2.858.164 41.622 7.760.118 1.245.272 2.182.523 15.444.650 0 15.444.650
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.769 273 0 3.042 867.218 173.291 -619.936 420.573 0 0 800.279 1.223.894 0 1.223.894
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 0 -2.182.523 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 72.565 -45.286 797.710 824.989 4.572.246 -631.951 -3.478.100 462.195 9.942.641 1.245.272 800.279 16.668.544 0 16.668.544
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 77.053 78.337 -89.570 744.631 733.398 4.755.221 -87.295 -3.598.670 1.069.256 9.942.641 1.245.272 1.336.113 17.719.848 0 17.719.848
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 6.680 0 -364.938 -358.258 1.943.869 -25.240 -1.302.462 616.167 0 0 1.052.689 1.310.598 0 1.310.598
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 0 -1.336.113 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 77.053 85.017 -89.570 379.693 375.140 6.699.090 -112.535 -4.901.132 1.685.423 11.278.754 1.245.272 1.052.689 21.410.446 0 21.410.446


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
81.005.521 158.654.205 239.659.726 76.718.312 131.284.648 208.002.960
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 11.738.282 27.976.587 39.714.869 10.685.392 23.470.167 34.155.559
Teminat Mektupları
11.611.750 18.363.324 29.975.074 10.663.838 15.520.265 26.184.103
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 117.173 196.194 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
11.532.729 18.246.151 29.778.880 10.584.817 15.415.240 26.000.057
Banka Kredileri
12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
12.450 85.772 98.222 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
3.171 4.927.592 4.930.763 13.546 4.031.742 4.045.288
Belgeli Akreditifler
0 3.926.322 3.926.322 5.730 3.079.293 3.085.023
Diğer Akreditifler
3.171 1.001.270 1.004.441 7.816 952.449 960.265
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
110.911 4.599.899 4.710.810 8 3.826.284 3.826.292
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 47.305.744 11.537.611 58.843.355 42.440.606 10.606.960 53.047.566
Cayılamaz Taahhütler
46.101.215 11.537.611 57.638.826 40.552.985 10.606.960 51.159.945
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
665.659 2.539.811 3.205.470 1.667.373 4.303.969 5.971.342
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 2.531.760 2.531.760 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.869.178 0 15.869.178 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.047.608 0 2.047.608 1.973.081 0 1.973.081
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.930 0 1.930 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.936.152 0 26.936.152 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.244 0 7.244 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
569.444 6.466.040 7.035.484 508.127 5.956.562 6.464.689
Cayılabilir Taahhütler
1.204.529 0 1.204.529 1.887.621 0 1.887.621
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.203.970 0 1.203.970 1.887.062 0 1.887.062
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
21.961.495 119.140.007 141.101.502 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.961.495 119.140.007 141.101.502 23.592.314 97.207.521 120.799.835
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.569.142 10.332.320 11.901.462 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
942.617 5.009.766 5.952.383 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
626.525 5.322.554 5.949.079 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
16.281.760 93.825.571 110.107.331 18.618.922 79.745.667 98.364.589
Swap Para Alım İşlemleri
729.794 35.304.258 36.034.052 4.412.464 32.008.058 36.420.522
Swap Para Satım İşlemleri
8.941.966 27.043.168 35.985.134 8.866.458 24.587.758 33.454.216
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.305.000 15.739.073 19.044.073 2.670.000 11.574.926 14.244.926
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.305.000 15.739.072 19.044.072 2.670.000 11.574.925 14.244.925
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.949.233 11.601.843 15.551.076 3.654.667 7.245.775 10.900.442
Para Alım Opsiyonları
2.368.115 4.775.715 7.143.830 1.620.919 3.759.328 5.380.247
Para Satım Opsiyonları
1.281.118 6.004.326 7.285.444 2.033.748 3.371.361 5.405.109
Faiz Alım Opsiyonları
0 410.901 410.901 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 410.901 710.901 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
161.360 164.894 326.254 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
93.918 66.899 160.817 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
67.442 97.995 165.437 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.215.379 3.215.379 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
610.788.423 241.534.591 852.323.014 583.806.369 201.436.164 785.242.533
EMANET KIYMETLER
54.462.895 15.577.431 70.040.326 70.740.745 10.090.258 80.831.003
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
53.584.529 13.808.209 67.392.738 69.683.795 8.494.938 78.178.733
Tahsile Alınan Çekler
23.274 1.374.419 1.397.693 20.780 1.303.540 1.324.320
Tahsile Alınan Ticari Senetler
855.092 119.138 974.230 1.036.170 101.300 1.137.470
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 275.665 275.665 0 190.480 190.480
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
555.291.544 224.877.812 780.169.356 512.125.986 190.391.048 702.517.034
Menkul Kıymetler
2.719.686 20.181 2.739.867 2.656.257 19.306 2.675.563
Teminat Senetleri
367.426.480 89.656.297 457.082.777 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
17.903.883 12.011.473 29.915.356 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.496.105 77.320.014 178.816.119 99.100.001 66.712.578 165.812.579
Diğer Rehinli Kıymetler
65.745.390 45.869.847 111.615.237 57.602.901 39.535.414 97.138.315
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.033.984 1.079.348 2.113.332 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
691.793.944 400.188.796 1.091.982.740 660.524.681 332.720.812 993.245.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.272.788 -1.513.265
Alınan Faizler
6.672.917 6.992.984
Ödenen Faizler
-3.195.633 -5.566.265
Alınan Temettüler
752 4.191
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.910.715 2.158.756
Elde Edilen Diğer Kazançlar
29.445 105.908
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
932.137 699.471
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-989.621 -678.504
Ödenen Vergiler
-132.236 -106.179
Diğer
-6.501.264 -5.123.627
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.305.575 5.634.357
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-180.921 -91.924
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-361 52.001
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.635.276 -3.630.806
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.093.213 23.963
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
139.622 1.074.785
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.269.058 4.344.121
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.578.498 4.199.857
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
8.228.168 -337.640
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.032.787 4.121.092
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.338.291 -1.951.632
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-645.888 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.004.609 -74.708
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
153.697 29.913
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.055.875 -3.104.464
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.025.198 1.197.627
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
189.186 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.114.309 -1.555.938
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.663.444 7.256.209
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.415.177 -8.810.023
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-133.958 -2.124
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.419.976 710.302
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.228.781 1.323.824
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.347.799 11.181.031
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.576.580 12.504.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.052.689 800.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
257.909 423.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.258 3.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
8.542 3.432
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 164
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-364.938 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.862 -554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
616.167 420.573
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.943.869 867.218
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-34.448 225.759
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.032 -10.000
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.662.792 -784.790
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
376.570 122.386
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.310.598 1.223.894


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
11.627.814 32.494.957 44.122.771 11.569.921 22.663.741 34.233.662
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.808.714 24.712.232 27.520.946 4.453.603 16.872.090 21.325.693
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 1.955.446 21.925.894 23.881.340 1.530.563 15.176.907 16.707.470
Bankalar
(5.I.a) 853.339 2.786.338 3.639.677 1.902.789 1.695.183 3.597.972
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 1.020.321 0 1.020.321
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-71 0 -71 -70 0 -70
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.b) 74.087 597.741 671.828 2.196 485.622 487.818
Devlet Borçlanma Senetleri
72.206 9.753 81.959 1.649 3.050 4.699
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 180.149 180.149 0 153.472 153.472
Diğer Finansal Varlıklar
1.881 407.839 409.720 547 329.100 329.647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.c) 8.058.483 5.994.696 14.053.179 6.147.636 4.585.646 10.733.282
Devlet Borçlanma Senetleri
7.980.379 5.680.356 13.660.735 6.069.466 4.368.825 10.438.291
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
78.104 0 78.104 78.170 0 78.170
Diğer Finansal Varlıklar
0 314.340 314.340 0 216.821 216.821
Türev Finansal Varlıklar
686.530 1.190.288 1.876.818 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.I.b) 686.530 1.190.288 1.876.818 966.486 720.383 1.686.869
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.I.j) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
78.454.520 40.426.587 118.881.107 68.905.450 34.640.139 103.545.589
Krediler
(5.I.d) 84.176.301 39.432.388 123.608.689 72.540.303 33.260.324 105.800.627
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.i) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.e) 3.885.914 2.924.633 6.810.547 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Devlet Borçlanma Senetleri
3.885.914 2.924.633 6.810.547 4.037.660 2.553.542 6.591.202
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-9.607.695 -1.930.434 -11.538.129 -7.672.513 -1.173.727 -8.846.240
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.586.927 13.382.377 15.969.304 1.997.473 11.298.506 13.295.979
İştirakler (Net)
(5.I.f) 12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
12.102 0 12.102 12.102 0 12.102
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.g) 2.572.025 13.382.377 15.954.402 1.982.571 11.298.506 13.281.077
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.828.127 13.382.377 15.210.504 1.238.673 11.298.506 12.537.179
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
743.898 0 743.898 743.898 0 743.898
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.h) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
999.569 302 999.871 993.744 266 994.010
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
320.488 0 320.488 284.468 0 284.468
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
320.488 0 320.488 284.468 0 284.468
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 204.524 0 204.524
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.l) 1.368.003 0 1.368.003 944.376 0 944.376
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.n) 3.445.632 1.760.431 5.206.063 1.739.574 1.235.846 2.975.420
VARLIKLAR TOPLAMI
98.802.953 88.064.654 186.867.607 86.639.530 69.838.498 156.478.028
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.a) 55.171.336 54.449.407 109.620.743 51.877.216 48.421.704 100.298.920
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 321.564 22.218.372 22.539.936 322.346 14.044.833 14.367.179
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.128.003 4.380.027 7.508.030 79.496 345.656 425.152
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 4.008.558 50.327 4.058.885 2.460.981 0 2.460.981
Bonolar
3.833.326 50.327 3.883.653 2.460.981 0 2.460.981
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
175.232 0 175.232 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
294.940 1.086.723 1.381.663 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.II.b) 294.940 1.086.723 1.381.663 188.867 673.129 861.996
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.f) 545.566 4.025 549.591 511.464 3.844 515.308
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.856.862 84.852 1.941.714 1.689.920 97.036 1.786.956
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
259.681 0 259.681 322.514 0 322.514
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.597.181 84.852 1.682.033 1.367.406 97.036 1.464.442
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.i) 529.385 0 529.385 307.039 0 307.039
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.i) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.j) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 5.372.077 5.372.077 0 7.037.253 7.037.253
Krediler
0 5.372.077 5.372.077 0 7.037.253 7.037.253
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.e) 4.702.074 7.253.063 11.955.137 3.965.649 6.731.747 10.697.396
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.k) 21.491.333 -80.887 21.410.446 17.707.723 12.125 17.719.848
Ödenmiş Sermaye
5.696.100 0 5.696.100 3.316.100 0 3.316.100
Sermaye Yedekleri
77.068 0 77.068 77.068 0 77.068
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
77.053 0 77.053 77.053 0 77.053
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
375.140 0 375.140 733.398 0 733.398
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.766.310 -80.887 1.685.423 1.057.131 12.125 1.069.256
Kar Yedekleri
11.278.754 0 11.278.754 9.942.641 0 9.942.641
Yasal Yedekler
521.738 0 521.738 454.932 0 454.932
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
10.757.016 0 10.757.016 9.487.709 0 9.487.709
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.297.961 0 2.297.961 2.581.385 0 2.581.385
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.245.272 0 1.245.272 1.245.272 0 1.245.272
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.052.689 0 1.052.689 1.336.113 0 1.336.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
92.049.621 94.817.986 186.867.607 79.110.701 77.367.327 156.478.028


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 7.582.361 8.300.798 3.774.470 4.271.326
Kredilerden Alınan Faizler
6.619.824 7.255.465 3.278.747 3.734.031
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 101.400 0 52.886
Bankalardan Alınan Faizler
71.851 85.557 45.812 51.175
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
16.550 6.155 12.577 3.122
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
761.798 746.147 388.354 380.941
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
7.352 11.034 3.515 6.512
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
477.992 447.786 245.560 225.904
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
276.454 287.327 139.279 148.525
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
112.338 106.074 48.980 49.171
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.IV.b) -3.219.143 -5.655.722 -1.581.649 -2.801.639
Mevduata Verilen Faizler
-2.213.489 -4.551.890 -1.045.659 -2.214.468
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-658.694 -679.840 -343.962 -348.185
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-74.465 -77.205 -57.681 -40.446
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-164.247 -266.024 -92.919 -158.355
Kiralama Faiz Giderleri
-64.884 -65.409 -31.935 -33.406
Diğer Faiz Giderleri
-43.364 -15.354 -9.493 -6.779
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.363.218 2.645.076 2.192.821 1.469.687
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.483.001 1.633.883 566.415 812.122
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.910.715 2.158.756 716.827 1.131.973
Gayri Nakdi Kredilerden
220.326 209.215 111.946 108.468
Diğer
1.690.389 1.949.541 604.881 1.023.505
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-427.714 -524.873 -150.412 -319.851
Gayri Nakdi Kredilere
-1.056 -553 -744 -196
Diğer
-426.658 -524.320 -149.668 -319.655
TEMETTÜ GELİRLERİ
752 4.191 507 1.429
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.c) 616.460 -156.512 209.811 -325.204
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
69.881 7.066 63.203 15.686
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
743.392 380.067 -212.293 -485.452
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-196.813 -543.645 358.901 144.562
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.d) 76.245 91.892 14.821 45.482
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.539.676 4.218.530 2.984.375 2.003.516
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.e) -3.341.851 -2.027.192 -1.436.219 -1.006.938
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-249.736 -65.449 -119.464 -65.381
PERSONEL GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -926.788 -790.035 -481.795 -412.926
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.f) -1.118.603 -970.373 -536.260 -481.336
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
902.698 365.481 410.637 36.935
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
408.355 489.075 139.258 272.830
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.g) 1.311.053 854.556 549.895 309.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.h) -258.364 -54.277 -118.201 -1.738
Cari Vergi Karşılığı
-319.639 0 -316.240 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-874.305 -1.071.621 -305.881 -523.723
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
935.580 1.017.344 503.920 521.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.052.689 800.279 431.694 308.027
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.i) 1.052.689 800.279 431.694 308.027
Grubun Karı (Zararı)
1.052.689 800.279 431.694 308.027
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar 0,18000000 0,24000000 0,08000000 0,09000000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862915


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2393 Değişim: 0,06%
Düşük 8,2246 10.05.2021 Yüksek 8,2530
Açılış: 8,234
10,0401 Değişim: 0,13%
Düşük 10,0051 10.05.2021 Yüksek 10,0557
Açılış: 10,0268
485,69 Değişim: 0,19%
Düşük 484,13 10.05.2021 Yüksek 486,22
Açılış: 484,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.