KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2020 - 18:21
KAP ***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 83.193 -45.570 778.053 815.676 4.117.584 -805.241 -3.321.913 -9.570 5.111.808 3.989.637 2.199.647 15.490.874 14.396 15.505.270
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.524 57 0 1.581 475.322 -130.666 -335.768 8.888 0 0 516.684 527.153 67 527.220
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.182.523 17.124 -2.199.647 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 84.717 -45.513 778.053 817.257 4.592.906 -935.907 -3.657.681 -682 7.294.331 4.006.761 516.684 16.018.027 14.463 16.032.490
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.316.100 15 0 67.561 91.740 -89.801 724.974 726.913 5.161.459 -87.295 -4.062.418 1.011.746 7.294.331 4.006.761 1.302.713 17.726.140 22.772 17.748.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.647 0 -352.764 -349.117 1.124.330 -566.959 -707.276 -149.905 0 0 615.997 116.975 2.711 119.686
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.380.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.380.000 0 2.380.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.336.113 -33.400 -1.302.713 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.696.100 15 0 67.561 95.387 -89.801 372.210 377.796 6.285.789 -654.254 -4.769.694 861.841 8.630.444 3.973.361 615.997 20.223.115 25.483 20.248.598


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
78.170.964 171.183.595 249.354.559 75.031.858 146.069.232 221.101.090
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.960.435 25.921.360 36.881.795 10.606.904 23.866.157 34.473.061
Teminat Mektupları
10.936.639 16.925.726 27.862.365 10.585.358 15.812.386 26.397.744
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 112.280 191.301 79.021 105.025 184.046
Diğer Teminat Mektupları
10.857.618 16.813.446 27.671.064 10.506.337 15.707.361 26.213.698
Banka Kredileri
12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876
İthalat Kabul Kredileri
12.294 95.825 108.119 8.000 91.876 99.876
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
11.502 4.628.229 4.639.731 13.546 4.135.611 4.149.157
Belgeli Akreditifler
4.530 3.411.489 3.416.019 5.730 3.077.979 3.083.709
Diğer Akreditifler
6.972 1.216.740 1.223.712 7.816 1.057.632 1.065.448
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 4.271.580 4.271.580 0 3.826.284 3.826.284
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 44.975.411 13.031.875 58.007.286 42.447.877 10.942.665 53.390.542
Cayılamaz Taahhütler
43.281.552 12.954.317 56.235.869 40.560.256 10.848.227 51.408.483
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
723.057 7.038.298 7.761.355 1.674.676 5.189.236 6.863.912
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 346.429 346.429
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
4.000 0 4.000 4.000 0 4.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
14.670.979 0 14.670.979 13.726.695 0 13.726.695
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.114.728 0 2.114.728 1.973.049 0 1.973.049
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
1.883 0 1.883 1.837 0 1.837
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
25.223.981 0 25.223.981 22.664.957 0 22.664.957
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.458 0 6.458 6.915 0 6.915
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
536.466 5.916.019 6.452.485 508.127 5.312.562 5.820.689
Cayılabilir Taahhütler
1.693.859 77.558 1.771.417 1.887.621 94.438 1.982.059
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.693.300 77.558 1.770.858 1.887.062 94.438 1.981.500
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
22.235.118 132.230.360 154.465.478 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
22.235.118 132.230.360 154.465.478 21.977.077 111.260.410 133.237.487
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.175.512 6.674.050 7.849.562 1.255.779 4.154.693 5.410.472
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
527.070 3.370.452 3.897.522 576.828 2.118.997 2.695.825
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
648.442 3.303.598 3.952.040 678.951 2.035.696 2.714.647
Para ve Faiz Swap İşlemleri
15.605.836 111.210.558 126.816.394 17.003.685 93.778.024 110.781.709
Swap Para Alım İşlemleri
1.836.750 46.886.431 48.723.181 4.390.246 40.474.216 44.864.462
Swap Para Satım İşlemleri
6.039.086 40.892.881 46.931.967 7.273.439 34.741.890 42.015.329
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.865.000 11.715.623 15.580.623 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.865.000 11.715.623 15.580.623 2.670.000 9.280.959 11.950.959
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.314.820 10.755.526 16.070.346 3.654.667 7.266.307 10.920.974
Para Alım Opsiyonları
2.894.105 4.891.711 7.785.816 1.620.919 3.769.594 5.390.513
Para Satım Opsiyonları
2.120.715 5.754.713 7.875.428 2.033.748 3.381.627 5.415.375
Faiz Alım Opsiyonları
0 54.551 54.551 0 57.543 57.543
Faiz Satım Opsiyonları
300.000 54.551 354.551 0 57.543 57.543
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
138.950 138.323 277.273 62.946 56.418 119.364
Futures Para Alım İşlemleri
93.918 44.246 138.164 62.946 0 62.946
Futures Para Satım İşlemleri
45.032 94.077 139.109 0 56.418 56.418
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 3.451.903 3.451.903 0 6.004.968 6.004.968
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
585.888.773 263.947.056 849.835.829 593.890.750 240.125.578 834.016.328
EMANET KIYMETLER
52.312.427 14.843.065 67.155.492 74.555.931 11.018.883 85.574.814
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
139.814 0 139.814 139.814 0 139.814
Emanete Alınan Menkul Değerler
49.385.269 11.902.712 61.287.981 71.741.449 8.494.938 80.236.387
Tahsile Alınan Çekler
1.605.023 2.321.272 3.926.295 1.488.707 1.996.891 3.485.598
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.181.073 378.830 1.559.903 1.184.713 335.302 1.520.015
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1.248 240.251 241.499 1.248 191.752 193.000
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
532.645.552 248.096.595 780.742.147 518.395.181 228.151.837 746.547.018
Menkul Kıymetler
2.893.732 68.299 2.962.031 2.718.694 62.184 2.780.878
Teminat Senetleri
347.412.338 82.615.121 430.027.459 336.799.053 73.984.724 410.783.777
Emtia
16.371.923 11.638.643 28.010.566 15.967.774 10.139.026 26.106.800
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
101.188.568 76.314.049 177.502.617 99.845.858 71.451.449 171.297.307
Diğer Rehinli Kıymetler
64.778.991 77.460.483 142.239.474 63.063.802 72.514.454 135.578.256
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
930.794 1.007.396 1.938.190 939.638 954.858 1.894.496
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
664.059.737 435.130.651 1.099.190.388 668.922.608 386.194.810 1.055.117.418


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-1.479.725 -351.859
Alınan Faizler
3.703.076 4.550.577
Ödenen Faizler
-1.830.667 -3.110.575
Alınan Temettüler
245 2.762
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.264.804 1.059.924
Elde Edilen Diğer Kazançlar
101.544 95.133
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
653.755 431.244
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-469.211 -377.365
Ödenen Vergiler
-97.483 -96.839
Diğer
-4.805.788 -2.906.720
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-11.093.806 3.619.365
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-185.010 -110.064
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.323.922 -1.560.156
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-8.054.111 -1.813.078
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.654.028 -238.264
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.218.696 28.266
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.258.283 5.052.668
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-762.149 863.508
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.845.827 1.396.485
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-12.573.531 3.267.506
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.206.067 -3.514.726
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-132.645 -81.710
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
121.558 31.038
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.373.741 -4.123.079
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.115.354 659.025
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
63.407 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.244.610 571.223
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.286.234 4.372.356
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-5.963.907 -3.801.133
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-77.717 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.680.875 1.295.428
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.854.113 1.619.431
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.787.794 27.458.248
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.933.681 29.077.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
618.708 516.751
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-499.022 10.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-349.117 1.581
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.878 2.042
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 57
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-352.764 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.231 -518
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-149.905 8.888
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.124.330 475.321
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-737.582 -166.286
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-2.994 -2.947
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-903.767 -427.525
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
370.108 130.325
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
119.686 527.220


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.544.695 47.873.119 57.417.814 11.849.972 48.127.729 59.977.701
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.931.803 36.012.347 38.944.150 4.695.803 38.938.309 43.634.112
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.I.a) 2.774.029 30.669.392 33.443.421 1.530.609 34.141.244 35.671.853
Bankalar
(5.I.a)
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.446 Değişim: -1,01% Hacim : 11.098 Mio.TL Son veri saati : 14:28
Düşük 1.442 11.05.2021 Yüksek 1.456
Açılış: 1.448
8,2861 Değişim: 0,17%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,1093 Değişim: 0,71%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1437
Açılış: 10,0384
490,64 Değişim: 0,44%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.