KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 19:31
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
26.875.000 43.600.965 38.911.604 -39.247 2.072.898 23.263.095 33.688.570 168.372.885 0 168.372.885
Transferler
30 52.943.750 -35.410.743 1.437.214 14.718.349 -33.688.570 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 75.119.010 38.540.627 113.659.637 0 113.659.637
Dönem Karı (Zararı)
30 38.540.627 38.540.627 0 38.540.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 75.119.010 75.119.010 0 75.119.010
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 -18.550 -18.550 0 -18.550
Dönem Sonu Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 114.030.614 -39.247 3.510.112 37.981.444 38.540.627 282.013.972 0 282.013.972
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.818.750 8.171.672 216.868.987 -39.247 3.510.112 37.981.444 62.549.662 408.861.380 0 408.861.380
Transferler
30 3.990.937 5.081.643 17.558.644 -62.549.662 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 52.119.490 52.119.490 0 52.119.490
Dönem Karı (Zararı)
30 52.119.490 52.119.490 0 52.119.490
Dönem Sonu Bakiyeler
119.728.125 8.171.672 216.868.987 -39.247 8.591.755 55.540.088 52.119.490 460.980.870 0 460.980.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.171.443 -35.420.528
Dönem Karı (Zararı)
52.119.490 38.540.627
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 52.119.490 38.540.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.687.818 11.437.175
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 13.944.158 5.267.316
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 50.017 34.095
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 50.017 34.095
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 3.833.038 1.716.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.833.038 1.692.393
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 23.672
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -811.357 3.413.375
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -16.840.587 -6.921.129
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 15.582.424 10.372.870
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 1.488.045 780.467
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -1.041.239 -818.833
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 2.881.071 1.006.324
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -209.109 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -209.109 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-52.229.522 -86.279.482
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -32.189.230 -63.784.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -29.540.427 -16.746.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.394 -767
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -29.538.033 -16.745.627
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -550.427 -228.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -550.427 -228.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.688.404 -15.456.325
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 6.175.304 4.295.425
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 12.144.300 2.013.533
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -39.489
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 12.144.300 2.053.022
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 1.951.547 861.697
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.467.582 -577.662
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.467.582 -577.662
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -1.999.767 2.611.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 0 731.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 0 731.534
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
19.577.786 -36.301.680
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -2.982.183 -188.309
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 575.840 1.069.461
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-51.508.333 -43.210.113
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 209.109 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 209.109 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -51.717.442 -43.210.113
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -51.717.442 -43.202.410
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -7.703
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.804.615 88.753.324
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 137.316.094 97.111.933
Kredilerden Nakit Girişleri
47 137.316.094 97.111.933
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -67.786.348 -4.772.065
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -67.786.348 -4.772.065
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -7.437.233 -134.803
Ödenen Faiz
37 -15.582.424 -10.372.870
Alınan Faiz
37 15.294.526 6.921.129
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.467.725 10.122.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.467.725 10.122.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.517.593 44.494.439
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.985.318 54.617.122


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 83.531.379 54.517.593
Finansal Yatırımlar
47 107.000.319 74.811.089
Ticari Alacaklar
7 72.351.387 44.349.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.540 1.146
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 72.347.847 44.347.876
Diğer Alacaklar
9 1.070.217 519.790
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.070.217 519.790
Stoklar
10 34.211.470 24.523.066
Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.367.686 13.542.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 7.367.686 13.542.990
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 975.432
ARA TOPLAM
305.532.458 213.238.982
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
305.532.458 213.238.982
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 375.156.566 336.388.492
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 7.077.059 633.381
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.162 8.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.162 8.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
382.239.787 337.030.839
TOPLAM VARLIKLAR
687.772.245 550.269.821
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 77.759.326 70.659.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 77.759.326 70.659.231
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 32.514.944 8.972.054
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.862.528 450.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 29.652.416 8.521.832
Ticari Borçlar
7 23.258.945 12.155.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 23.258.945 12.155.884
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 3.389.416 1.437.869
Diğer Borçlar
9 2.571.494 1.105.481
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.571.494 1.105.481
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.328.942 4.328.709
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 267.940 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.061.002 4.328.709
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 575.840 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 760.999 528.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 653.204 420.437
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 107.795 107.795
ARA TOPLAM
143.159.906 99.187.460
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.159.906 99.187.460
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 64.725.997 25.839.236
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 4.010.022 51.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 60.715.975 25.787.325
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.986.456 3.368.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 3.986.456 3.368.368
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 14.919.016 13.013.377
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
83.631.469 42.220.981
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
226.791.375 141.408.441
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
460.980.870 408.861.380
Ödenmiş Sermaye
30 119.728.125 79.818.750
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 8.171.672 8.171.672
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 216.829.740 216.829.740
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 216.829.740 216.829.740
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 216.868.987 216.868.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -39.247 -39.247
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 8.591.755 3.510.112
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 55.540.088 37.981.444
Net Dönem Karı veya Zararı
30 52.119.490 62.549.662
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
460.980.870 408.861.380
TOPLAM KAYNAKLAR
687.772.245 550.269.821


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 205.042.796 146.475.435 79.031.911 54.085.136
Satışların Maliyeti
28,31 -160.621.555 -109.288.383 -57.117.017 -41.209.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.421.241 37.187.052 21.914.894 12.876.109
BRÜT KAR (ZARAR)
44.421.241 37.187.052 21.914.894 12.876.109
Genel Yönetim Giderleri
28 -5.444.750 -4.254.142 -1.942.200 -1.841.390
Pazarlama Giderleri
28 -15.152.783 -5.973.674 -5.523.052 -2.406.928
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -173.928 0 -173.928 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 11.328.068 10.789.858 4.864.461 4.389.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -11.675.822 -6.328.154 -4.645.934 -352.629
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.302.026 31.420.940 14.494.241 12.664.444
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 464.892 911.408 220.756 226.737
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -878.195 -818.214 0 -818.214
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 60.396 48.939 268.022 264.508
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
22.949.119 31.563.073 14.983.019 12.337.475
Finansman Gelirleri
37 48.270.487 25.166.896 12.566.035 6.136.452
Finansman Giderleri
37 -15.964.224 -10.832.395 -6.077.153 -5.070.858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.255.382 45.897.574 21.471.901 13.403.069
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.135.892 -7.356.947 -1.921.482 -959.738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.230.253 -6.350.624 -726.070 -3.022.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.905.639 -1.006.323 -1.195.412 2.062.649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.119.490 38.540.627 19.550.419 12.443.331
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.119.490 38.540.627 19.550.419 12.443.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 52.119.490 38.540.627 19.550.419 12.443.331
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 75.119.010 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
38 0 83.465.567 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
38 -8.346.557
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
38 -8.346.557
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 75.119.010 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.119.490 113.659.637 19.550.419 12.443.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.119.490 113.659.637 19.550.419 12.443.331http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211959


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.126 Değişim: 0,23% Hacim : 46.641 Mio.TL Son veri saati : 13:36
Düşük 8.109 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9285 Değişim: 0,08%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,6903 Değişim: -0,01%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,7415
Açılış: 31,6939
1.873,20 Değişim: 0,13%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.877,20
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.