KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 18:53
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 7.505.859 -7.505.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 2.545.788 2.545.788 2.545.788
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 0 2.545.788 2.545.788 2.545.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 18.013.471 2.545.788 41.817.331 41.817.331
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 8.613.135 -8.613.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 10.553.696 10.553.696 10.553.696
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 0 10.553.696 10.553.696 10.553.696
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 1.725.000 1.725.000
Kar Payları
30 0 0 0 0 0 0 -2.469.341 0 -2.469.341 -2.469.341
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 21.526.755 0 0 0 0 0 21.526.755 21.526.755
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 -109 44.127.015 4.285.418 -67.160 1.578.341 23.757.652 10.553.696 111.109.853 111.109.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-471.251 643.614
Dönem Karı (Zararı)
10.553.696 2.545.788
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 10.553.696 2.545.788
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
788.731 1.818.622
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 1.033.109 1.086.914
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 5.658 -8.888
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.658 -8.888
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 374.351 227.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 374.201 297.217
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 150 -69.695
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 -511.001 390.532
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.940.473 -261.189
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.173.627 604.526
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 775.431 241.577
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -519.586 -194.382
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -113.386 448.161
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -301.312
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -301.312
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0 -24.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.953.296 -3.720.796
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 6.700.173 612.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.325.200 192.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.325.200 192.078
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.530 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.530 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.017.494 -2.168.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -9.936.013 683.267
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 -1.491.154 -1.780.812
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -35.591 57.113
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.455.563 -1.837.925
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0 88.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 359.133 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 313.567 -1.397.902
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -545.853
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 313.567 -852.049
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -2.578 70.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 444.740 -20.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 444.740 -20.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.610.869 643.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -92.927 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 2.232.545 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-714.239 118.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 374.003
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 374.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -714.239 -255.087
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -714.239 -255.087
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.175.026 2.921.642
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.526.755 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.526.755 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 1.725.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 0 3.412.640
Kredilerden Nakit Girişleri
47 0 3.412.640
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.155.021 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.155.021 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -257.853 -240.003
Ödenen Temettüler
30 -2.469.341 0
Ödenen Faiz
37 -1.173.627 -512.184
Alınan Faiz
37 1.979.113 261.189
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.989.536 3.684.172
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.989.536 3.684.172
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.950.853 15.016.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.940.389 18.700.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 50.016.749 32.065.853
Finansal Yatırımlar
47 6.449.426 13.149.599
Ticari Alacaklar
7 23.811.250 16.267.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 23.811.250 16.267.139
Diğer Alacaklar
8 441 1.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 441 1.971
Stoklar
10 12.829.506 10.812.012
Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.738.451 802.438
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.738.451 802.438
Diğer Dönen Varlıklar
29 0 323.972
ARA TOPLAM
103.845.823 73.422.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.845.823 73.422.984
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 26.261.304 26.482.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.107.774 1.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.046 10.606
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.046 10.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.377.124 27.558.909
TOPLAM VARLIKLAR
131.222.947 100.981.893
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 353.745 1.120.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 353.745 1.120.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 4.788.304 4.447.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 437.021 457.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 4.351.283 3.990.097
Ticari Borçlar
7 3.346.798 5.357.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 25.507 61.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.321.291 5.296.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 692.446 333.313
Diğer Borçlar
8 451.030 137.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 451.030 137.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.619.369 1.621.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.619.369 1.621.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 2.283.702 51.157
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 227.515 151.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 143.392 67.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 84.123 83.973
ARA TOPLAM
13.762.909 13.221.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.762.909 13.221.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 4.503.708 6.232.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 457.042 588.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 4.046.666 5.643.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.357.563 1.152.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.357.563 1.152.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 488.914 602.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.350.185 7.986.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
20.113.094 21.208.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.109.853 79.773.743
Ödenmiş Sermaye
30 26.875.000 25.150.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -109 -109
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.127.015 22.600.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 4.218.258 4.218.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 4.218.258 4.218.258
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 4.285.418 4.285.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -67.160 -67.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 2.072.898 1.578.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 23.263.095 17.613.858
Net Dönem Karı veya Zararı
30 10.553.696 8.613.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
111.109.853 79.773.743
TOPLAM KAYNAKLAR
131.222.947 100.981.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 48.783.672 24.227.470 25.930.310 11.225.884
Satışların Maliyeti
31 -38.664.528 -19.383.406 -18.700.137 -8.920.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.119.144 4.844.064 7.230.173 2.304.886
BRÜT KAR (ZARAR)
10.119.144 4.844.064 7.230.173 2.304.886
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.336.811 -997.465 -552.024 -535.037
Pazarlama Giderleri
28 -2.431.685 -1.353.412 -1.285.140 -539.804
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
28 -185.603 0 -185.603 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.455.134 1.012.571 1.131.598 264.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.993.897 -1.351.044 -665.786 -400.020
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.626.282 2.154.714 5.673.218 1.094.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.647 329.653 552 318.536
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -12.811 0 -12.811 0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -57.465 -6.284 -37.527 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.558.653 2.478.083 5.623.432 1.412.941
Finansman Gelirleri
37 9.783.000 2.002.436 2.884.037 589.359
Finansman Giderleri
37 -1.288.746 -1.110.750 -454.208 -426.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.052.907 3.369.769 8.053.261 1.575.913
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.499.211 -823.981 -2.338.417 -352.386
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -3.612.597 -794.283 -2.350.476 -435.358
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 113.386 -29.698 12.059 82.972
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
41 10.553.696 2.545.788 5.714.844 1.223.527http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955134


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,58% Hacim : 16.232 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.411
9,3043 Değişim: 0,47%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,3356
Açılış: 9,2611
10,8144 Değişim: 0,63%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,8519
Açılış: 10,7467
528,77 Değişim: 0,45%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 531,00
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.