KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 21:02
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 7.505.859 -7.505.859 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 1.322.261 1.322.261 1.322.261
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 1.322.261 1.322.261 1.322.261
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
30 16.000.000 0 0 4.285.418 -93.363 1.066.017 18.013.471 1.322.261 40.593.804 40.593.804
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743
Transferler
30 0 0 0 0 0 0 8.613.135 -8.613.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 4.838.852 4.838.852 4.838.852
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 0 4.838.852 4.838.852 4.838.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
30 1.725.000 0 0 0 0 0 0 0 1.725.000 1.725.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 21.526.835 0 0 0 0 0 21.526.835 21.526.835
Dönem Sonu Bakiyeler
26.875.000 -109 44.127.095 4.285.418 -67.160 1.578.341 26.226.993 4.838.852 107.864.430 107.864.430


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.223.217 2.438.535
Dönem Karı (Zararı)
4.838.852 1.322.261
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 4.838.852 1.322.261
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
723.473 947.616
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 497.697 498.726
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 309.485 -6.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 309.485 -6.284
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 328.162 139.341
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 328.162 158.852
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -19.511
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 -310.545 203.163
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.266.115 -278.009
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 763.916 481.172
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 820.028 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -628.374 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -101.326 112.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.387.803 -172.033
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -2.224.623 -17.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -6.906.912 2.383.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -6.906.912 2.383.095
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.530 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.530 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -1.398.804 -1.093.759
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 318.300 568.486
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,7 3.540.166 -1.365.342
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 45.152 6.047
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.495.014 -1.371.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 182.212 248.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -7.256 -1.612.146
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -553.553
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.256 -1.058.593
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 973.394 650.090
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 134.190 67.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 134.190 -5.312
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 72.650
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
174.522 2.097.844
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -92.927 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 1.141.622 340.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-358.716 -63.759
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -358.716 -63.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -358.716 -63.759
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.221.848 -1.985.905
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.526.835 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 21.526.835 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
30 1.725.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.346.508 -1.600.526
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -1.346.508 -1.600.526
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
8 0 -73.126
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -126.430 -120.000
Ödenen Faiz
37 -763.916 -192.253
Alınan Faiz
37 1.206.867 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.086.349 388.871
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.086.349 388.871
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.950.853 15.016.701
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55.037.202 15.405.572


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 55.211.451 32.065.853
Finansal Yatırımlar
47 15.374.222 13.149.599
Ticari Alacaklar
7 22.044.538 16.267.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 22.044.538 16.267.139
Diğer Alacaklar
8 441 1.971
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 441 1.971
Stoklar
10 12.210.816 10.812.012
Peşin Ödenmiş Giderler
12 484.138 802.438
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 484.138 802.438
Diğer Dönen Varlıklar
29 189.782 323.972
ARA TOPLAM
105.515.388 73.422.984
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.515.388 73.422.984
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 26.282.066 26.482.098
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.232.482 1.066.205
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.326 10.606
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 9.326 10.606
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.523.874 27.558.909
TOPLAM VARLIKLAR
133.039.262 100.981.893
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 765.054 1.120.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 765.054 1.120.715
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 4.575.598 4.447.960
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 374.093 457.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 4.201.505 3.990.097
Ticari Borçlar
7 8.269.330 5.357.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 106.250 61.098
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.163.080 5.296.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 515.525 333.313
Diğer Borçlar
8 130.207 137.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 130.207 137.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.595.341 1.621.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.595.341 1.621.947
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.192.779 51.157
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 197.907 151.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 113.934 67.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 83.973 83.973
ARA TOPLAM
18.241.741 13.221.711
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.241.741 13.221.711
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 5.091.135 6.232.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 649.631 588.344
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 4.441.504 5.643.759
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.340.982 1.152.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.340.982 1.152.036
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 500.974 602.300
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.933.091 7.986.439
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
25.174.832 21.208.150
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.864.430 79.773.743
Ödenmiş Sermaye
30 26.875.000 25.150.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -109 -109
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 44.127.095 22.600.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 4.218.258 4.218.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 4.218.258 4.218.258
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 4.285.418 4.285.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -67.160 -67.160
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.578.341 1.578.341
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 26.226.993 17.613.858
Net Dönem Karı veya Zararı
30 4.838.852 8.613.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.864.430 79.773.743
TOPLAM KAYNAKLAR
133.039.262 100.981.893


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 22.853.362 13.001.586
Satışların Maliyeti
31 -19.964.391 -10.462.408
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.888.971 2.539.178
BRÜT KAR (ZARAR)
2.888.971 2.539.178
Genel Yönetim Giderleri
28 -784.787 -462.428
Pazarlama Giderleri
28 -1.146.545 -813.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.323.536 748.191
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.328.111 -951.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-46.936 1.060.309
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 2.095 11.117
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -19.938 -6.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-64.779 1.065.142
Finansman Gelirleri
37 6.898.963 1.413.077
Finansman Giderleri
37 -834.538 -684.363
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.999.646 1.793.856
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.160.794 -471.595
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.262.121 -358.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 101.327 -112.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.838.852 1.322.261
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.838.852 1.322.261
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 4.838.852 1.322.261
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
30 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30 4.838.852 1.322.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.838.852 1.322.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932842


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: 0,55% Hacim : 7.540 Mio.TL Son veri saati : 14:27
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.403
8,6878 Değişim: -0,94%
Düşük 8,6822 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3414 Değişim: -1,11%
Düşük 10,3338 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
498,50 Değişim: -0,86%
Düşük 498,25 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.