KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2021 - 19:01
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 -49.449 711.718 6.419.731 4.442.180 31.809.598 31.809.598
Transferler
30 354.299 4.087.881 -442.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -43.914 7.505.859 7.461.945 7.461.945
Dönem Karı (Zararı)
30 7.505.859 7.505.859 7.505.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 -43.914 -43.914 -43.914
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Transferler
30 512.324 6.993.535 -7.505.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 26.203 8.613.135 8.639.338 8.639.338
Dönem Karı (Zararı)
30 8.613.135 8.613.135 8.613.135
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 26.203 26.203 26.203
Sermaye Arttırımı
30 9.150.000 9.150.000 9.150.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-109 -109 -109
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 22.600.260 22.600.260 22.600.260
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
30 112.711 112.711 112.711
Dönem Sonu Bakiyeler
25.150.000 -109 22.600.260 4.285.418 -67.160 1.578.341 17.613.858 8.613.135 79.773.743 79.773.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.977.788 10.175.875
Dönem Karı (Zararı)
8.613.135 7.505.859
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 8.613.135 7.505.859
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.852.955 4.438.780
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 2.029.380 1.955.187
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 54.146 -90.537
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 54.146 -90.537
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 340.190 320.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 423.967 234.040
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -83.777 86.408
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34 11.181 1.185.494
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.361.603 -897.700
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.124.243 2.083.194
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 486.648
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -238.107
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 19.782 1.181.054
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -601.724 -112.866
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -601.724 -112.866
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.495.035 -1.193.829
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -12.346.859 -612.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.294.628 -2.961.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -3.294.628 -2.961.715
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 36.783 31.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 36.783 31.522
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -4.762.335 393.031
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 486.915 -230.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5,7 -984.288 876.667
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -5.966 -50.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -978.322 927.177
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 88.641 102.037
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,8 -1.655.118 176.817
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -553.553 -335.882
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.101.565 512.699
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 230.892 775.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -295.038 255.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -323.972 255.251
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
28.934
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.028.945 10.750.810
Alınan Faiz
37 689.787
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -20.942
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 51.157 -1.243.780
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.072.771 -529.937
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 748.002 152.970
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 748.002 152.970
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.820.773 -682.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.820.773 -682.907
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.984.711 -6.129.135
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 35.605.273
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 35.605.273
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
30 -109
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
30 -109
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 9.445.403
Kredilerden Nakit Girişleri
47 9.445.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.775.981 -4.042.123
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -6.775.981 -4.042.123
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -582.266 -480.000
Ödenen Faiz
37 -1.099.199 -1.607.012
Alınan Faiz
37 1.246.603
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 -3.855.013
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.934.152 3.516.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.934.152 3.516.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.016.702 11.499.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.950.854 15.016.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 32.065.853 15.041.745
Finansal Yatırımlar
47 13.149.599 802.740
Ticari Alacaklar
7 16.267.139 13.513.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.267.139 13.513.305
Diğer Alacaklar
8 1.971 38.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.971 38.754
Stoklar
10 10.812.012 6.049.677
Peşin Ödenmiş Giderler
11 802.438 1.289.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 802.438 1.289.353
Diğer Dönen Varlıklar
29 323.972
ARA TOPLAM
73.422.984 36.735.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.422.984 36.735.574
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 26.482.098 22.427.509
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.066.205 1.656.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.606 15.724
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 10.606 15.724
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
27.558.909 24.099.481
TOPLAM VARLIKLAR
100.981.893 60.835.055
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.120.715 2.896.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.120.715 2.896.696
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 4.447.960 1.983.800
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,47 457.863 912.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 3.990.097 1.071.435
Ticari Borçlar
7 5.357.538 6.579.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 61.098 67.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.296.440 6.512.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 333.313 244.672
Diğer Borçlar
8 137.463 1.792.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 553.553
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 137.463 1.239.028
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.621.947 1.391.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 1.621.947 1.391.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 51.157
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 151.618 211.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 67.645 44.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 83.973 167.750
ARA TOPLAM
13.221.711 15.100.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.221.711 15.100.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 6.232.103 5.018.813
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,47 588.344 901.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 5.643.759 4.117.018
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.152.036 861.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.152.036 861.590
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 602.300 582.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.986.439 6.462.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.208.150 21.563.512
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
79.773.743 39.271.543
Ödenmiş Sermaye
30 25.150.000 16.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
30 -109
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.600.260
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 4.218.258 4.192.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 4.218.258 4.192.055
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 4.285.418 4.285.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -67.160 -93.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.578.341 1.066.017
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.613.858 10.507.612
Net Dönem Karı veya Zararı
30 8.613.135 7.505.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
79.773.743 39.271.543
TOPLAM KAYNAKLAR
100.981.893 60.835.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
61.471.222 61.361.124
Satışların Maliyeti
-47.270.643 -48.030.213
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.200.579 13.330.911
BRÜT KAR (ZARAR)
14.200.579 13.330.911
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.843.437 -1.670.294
Pazarlama Giderleri
28 -3.405.414 -3.499.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.297.457 3.567.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -2.674.631 -2.002.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.574.554 9.725.397
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 986.847 195.575
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 12.040 -90.537
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.573.441 9.830.435
Finansman Gelirleri
37 4.636.363 2.180.080
Finansman Giderleri
37 -3.516.545 -2.302.180
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.693.259 9.708.335
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.080.124 -2.202.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.066.892 -2.254.224
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -13.232 51.748
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.613.135 7.505.859
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.613.135 7.505.859
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.613.135 7.505.859
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.202 -43.914
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
32.753 -54.893
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.551 10.979
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-6.551 10.979
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.202 -43.914
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.639.337 7.461.945
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.639.337 7.461.945http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910167


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5350 Değişim: 0,32%
Düşük 7,4723 05.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9843 Değişim: -0,35%
Düşük 8,9239 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,75 Değişim: 0,33%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.