KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 22:09
KAP ***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***DNISI*** DİNAMİK ISI MAKİNA YALITIM MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 -49.449 711.718 6.419.731 4.442.180 31.809.598 31.809.598
Transferler
30 354.299 4.087.881 -4.442.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 4.293.567 4.293.567 4.293.567
Dönem Karı (Zararı)
30 4.293.567 4.293.567 4.293.567
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 1.066.017 10.507.612 4.293.567 36.103.165 36.103.165
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 4.285.418 -93.363 1.066.017 10.507.612 7.505.859 39.271.543 39.271.543
Transferler
30 512.324 6.993.535 -7.505.859
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 7.679.194 7.679.194 7.679.194
Dönem Karı (Zararı)
30 7.679.194 7.679.194 7.679.194
Sermaye Arttırımı
30 8.700.000 8.700.000 8.700.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 18.514.521 18.514.521 18.514.521
Dönem Sonu Bakiyeler
24.700.000 18.514.521 4.285.418 -93.363 1.578.341 17.501.147 7.679.194 74.165.258 74.165.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.555.992 6.559.732
Dönem Karı (Zararı)
30 7.679.194 4.293.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 7.679.194 4.293.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.850.670 1.511.682
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 1.626.213 1.151.459
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -38.591 -44.217
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -38.591 -44.217
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 326.854 215.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 397.469 296.677
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -70.615 -81.342
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 535.333 273.538
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -735.179 -683.796
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.190.250 759.122
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 281.899 453.884
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -201.637 -255.672
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.002.585 -22.815
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14,17 -601.724 -61.618
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -601.724 -61.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.085.856 533.410
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -243.138 -117.562
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.004.421 -1.217.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.555 -4.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.002.866 -1.212.333
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.088.017 31.522
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -6.088.017 31.522
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -2.197.134 -1.276.433
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -176.593 940.480
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.719.714 13.122
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 52.943 37.547
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.772.657 -24.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 273.793 192.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.551.903 -915.156
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -553.553 -457.882
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -998.350 -457.274
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -364.275 2.806.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -14.454 76.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -14.454 76.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.555.992 6.338.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 0 -20.942
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 242.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
98.241 -278.452
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 748.002 74.257
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 748.002 74.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -649.761 -352.709
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -649.761 -352.709
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.432.953 -5.079.970
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 30.624.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 30.624.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 6.458.957 500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 6.458.957 500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.345.064 -5.491.400
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -2.345.064 -5.491.400
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -323.493 0
Ödenen Faiz
37 -1.190.250 -759.122
Alınan Faiz
37 618.282 670.552
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.409.479
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.975.202 1.201.310
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.975.202 1.201.310
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.016.702 11.499.898
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.991.904 12.701.208


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 41.133.844 15.041.745
Finansal Yatırımlar
47 1.045.878 802.740
Ticari Alacaklar
7 15.274.418 13.513.305
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.555
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.272.863 13.513.305
Diğer Alacaklar
9 6.126.771 38.754
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.126.771 38.754
Stoklar
10 8.246.811 6.049.677
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.383.571 1.289.353
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.383.571 1.289.353
Diğer Dönen Varlıklar
29 65.485 0
ARA TOPLAM
73.276.778 36.735.574
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.276.778 36.735.574
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 21.689.587 22.427.509
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.479.089 1.656.248
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.885 15.724
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 11.885 15.724
Peşin Ödenmiş Giderler
12 82.375 0
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 82.375
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.262.936 24.099.481
TOPLAM VARLIKLAR
96.539.714 60.835.055
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.703.298 2.896.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.703.298 2.896.696
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 4.724.536 1.983.800
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 545.977 912.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 4.178.559 1.071.435
Ticari Borçlar
7 3.658.582 6.579.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 120.007 67.064
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.538.575 6.512.869
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 518.465 244.672
Diğer Borçlar
9 240.678 1.792.581
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 553.553
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 240.678 1.239.028
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.026.780 1.391.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 1.026.780 1.391.055
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.121.861 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 195.456 211.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 98.321 44.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 97.135 167.750
ARA TOPLAM
13.189.656 15.100.591
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.189.656 15.100.591
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 7.516.716 5.018.813
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.199.531 901.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 6.317.185 4.117.018
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.204.842 861.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 1.204.842 861.590
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 463.242 582.518
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.184.800 6.462.921
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
22.374.456 21.563.512
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.165.258 39.271.543
Ödenmiş Sermaye
30 24.700.000 16.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 18.514.521 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 4.192.055 4.192.055
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 4.192.055 4.192.055
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 4.285.418 4.285.418
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -93.363 -93.363
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.578.341 1.066.017
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.501.147 10.507.612
Net Dönem Karı veya Zararı
30 7.679.194 7.505.859
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.165.258 39.271.543
TOPLAM KAYNAKLAR
96.539.714 60.835.055


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 42.985.858 42.204.793 18.758.388 13.582.668
Satışların Maliyeti
31 -31.987.035 -34.087.244 -12.603.629 -11.054.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.998.823 8.117.549 6.154.759 2.527.891
BRÜT KAR (ZARAR)
10.998.823 8.117.549 6.154.759 2.527.891
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.435.199 -1.318.036 -437.734 -434.265
Pazarlama Giderleri
28 -2.281.732 -2.425.839 -928.320 -781.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.562.274 2.523.947 549.703 418.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.785.650 -1.281.974 -434.606 -230.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.058.516 5.615.647 4.903.802 1.500.495
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 643.979 125.652 314.326 85.081
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 6.748 16.779 13.032 22.404
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.709.243 5.758.078 5.231.160 1.607.980
Finansman Gelirleri
37 3.565.407 1.732.790 1.562.971 509.569
Finansman Giderleri
37 -1.758.579 -1.993.816 -647.829 -616.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.516.071 5.497.052 6.146.302 1.501.469
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.836.877 -1.203.485 -1.012.896 -320.757
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.956.153 -1.226.300 -1.161.870 -272.501
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 119.276 22.815 148.974 -48.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.679.194 4.293.567 5.133.406 1.180.712http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884557


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.005 Değişim: 1,19% Hacim : 50.633 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.012
Açılış: 1.990
13,6685 Değişim: 1,32%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,8079
Açılış: 13,4901
15,5203 Değişim: 1,99%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,6213
Açılış: 15,2171
783,49 Değişim: 1,18%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 791,57
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.