KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

17.02.2021 - 20:04
KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylgun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 -151 -29.409 327.156 0 108.257 799.123
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 -151 -29.409 327.156 0 108.257 799.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -160 6.183 0 0 128.593 134.616
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 -311 -23.226 435.413 0 128.593 933.739
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 -311 -23.226 435.413 0 128.593 933.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 -2.007 0 -2.007
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 -2.007 0 -2.007
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 -311 -23.226 435.413 -2.007 128.593 931.732
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -120 -5.913 0 0 211.155 205.122
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 -431 -29.139 564.006 -2.007 211.155 1.136.854


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24 383.797 356.661
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
24 383.797 356.661
Finansal Kiralama Gelirleri
230.827 230.928
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
152.970 125.733
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27 -190.402 -307.226
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-119.373 -85.522
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.781 -2.615
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-57.362 -204.512
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-10.886 -14.577
BRÜT KAR (ZARAR)
193.395 49.435
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -97.047 -91.727
Personel Giderleri
25 -13.661 -13.041
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-251 -237
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-16.750 -15.425
Diğer
-66.385 -63.024
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
96.348 -42.292
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 1.898.547 1.305.521
Bankalardan Alınan Faizler
496 4.885
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.529 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
26 293.648 302.294
Kambiyo İşlemleri Karı
1.472.225 956.435
Diğer
129.649 41.907
KARŞILIK GİDERLERİ
28 -133.007 -112.490
Özel Karşılıklar
-77.478 -68.181
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-55.529 -44.309
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -1.593.067 -986.856
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
29 -549.035 -121.322
Kambiyo İşlemleri Zararı
29 -1.014.259 -854.221
Diğer
29 -29.773 -11.313
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
268.821 163.883
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
268.821 163.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
30 -57.666 -35.290
Cari Vergi Karşılığı
30 -35.260 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.406 -35.290
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
211.155 128.593
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
211.155 128.593
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
211.155 128.593
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
355.206 -2.455
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
354.346 340.574
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-176.453 -279.101
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
322.837 103.370
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,26 44.385 48.917
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-13.755 -12.993
Ödenen Vergiler
-43.152 -64.743
Diğer
-133.002 -138.479
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
418.037 36.019
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-650.010 326.113
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-311.893 93.751
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.159.956 -500.694
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
219.984 116.849
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
773.243 33.564
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
7 0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-159.909 -166.874
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
36.972 60.595
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-53.631 -4.069
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-176.568 -110.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11,12 267.190 83.030
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-866.995 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.781 -2.615
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-602.586 80.415
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
911 577
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.000 4.208
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 8.563 4.355
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 3.563 8.563


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
211.155 128.593
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.033 6.023
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-120 -160
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-150 -205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30 45
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16 -5.913 6.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.391 7.927
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 1.478 -1.744
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
205.122 134.616


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 401 3.162 3.563 427 8.136 8.563
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
45.142 0 45.142 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 8.286 0 8.286 4.684 0 4.684
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 663.840 2.500.086 3.163.926 404.785 2.183.808 2.588.593
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
5 615.967 2.499.805 3.115.772 312.264 2.167.060 2.479.324
Finansal Kiralama Alacakları
803.591 3.134.543 3.938.134 398.747 2.749.815 3.148.562
Faaliyet Kiralaması Alacakları
3.405 0 3.405 4.857 0 4.857
Kazanılmamış Gelirler (-)
-191.029 -634.738 -825.767 -91.340 -582.755 -674.095
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 169.254 6.439 175.693 193.448 24.298 217.746
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -121.381 -6.158 -127.539 -100.927 -7.550 -108.477
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 445.600 0 445.600 345.654 0 345.654
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 6.553 0 6.553 5.450 0 5.450
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 7.891 0 7.891 26.912 0 26.912
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
16 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
10 159.309 65.494 224.803 21.908 23.938 45.846
ARA TOPLAM
1.337.022 2.568.742 3.905.764 809.820 2.215.882 3.025.702
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
11.075 0 11.075 8.459 0 8.459
Satış Amaçlı
11.075 0 11.075 8.459 0 8.459
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.348.097 2.568.742 3.916.839 818.279 2.215.882 3.034.161
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 1.341.884 824.461 2.166.345 298.701 702.518 1.001.219
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 10.833 0 10.833 10.328 0 10.328
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 267.190 0 267.190 871.883 0 871.883
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
14 0 0 0 8.009 0 8.009
KARŞILIKLAR
17 26.033 151.506 177.539 23.298 97.287 120.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
1.915 0 1.915 2.148 0 2.148
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
24.118 151.506 175.624 21.150 97.287 118.437
CARİ VERGİ BORCU
18 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
16 24.818 0 24.818 3.920 0 3.920
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
72.958 60.302 133.260 32.368 52.110 84.478
ARA TOPLAM
15 1.743.716 1.036.269 2.779.985 1.248.507 851.915 2.100.422
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 1.136.854 0 1.136.854 933.739 0 933.739
Ödenmiş Sermaye
317.000 0 317.000 317.000 0 317.000
Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-431 0 -431 -311 0 -311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-29.139 0 -29.139 -23.226 0 -23.226
Kar Yedekleri
20 564.006 0 564.006 435.413 0 435.413
Yasal Yedekler
33.451 0 33.451 27.021 0 27.021
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
530.555 0 530.555 408.392 0 408.392
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
209.148 0 209.148 128.593 0 128.593
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
21 -2.007 0 -2.007 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
211.155 0 211.155 128.593 0 128.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.880.570 1.036.269 3.916.839 2.182.246 851.915 3.034.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8.182.831 48.741.970 56.924.801 5.916.478 37.605.886 43.522.364
VERİLEN TEMİNATLAR
23 590.060 0 590.060 172.431 0 172.431
TAAHHÜTLER
857.597 318.799 1.176.396 472.988 221.969 694.957
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
857.597 318.799 1.176.396 472.988 221.969 694.957
Kiralama Taahhütleri
857.597 318.799 1.176.396 472.988 221.969 694.957
Finansal Kiralama Taahhütleri
296.211 219.914 516.125 21.037 74.202 95.239
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
561.386 98.885 660.271 451.951 147.767 599.718
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 1.637.267 1.626.584 3.263.851 1.514.065 1.498.019 3.012.084
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.637.267 1.626.584 3.263.851 1.514.065 1.498.019 3.012.084
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.637.267 1.626.584 3.263.851 1.514.065 1.498.019 3.012.084
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.307 1.464 2.771 1.508 1.272 2.780
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.269.062 50.688.817 61.957.879 8.077.470 39.327.146 47.404.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910625


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.526 Değişim: -0,12% Hacim : 6.605 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.531
Açılış: 1.526
7,3315 Değişim: 0,49%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3516
Açılış: 7,296
8,8088 Değişim: 0,21%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8387
Açılış: 8,7904
405,08 Değişim: 0,22%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 407,35
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.