KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.07.2020 - 22:29
KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 0 799.123
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 0 799.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.090 0 0 83.696 0 81.606
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -31.499 435.413 0 83.696 0 880.729
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -23.226 435.413 0 128.593 0 933.739
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -23.226 435.413 0 128.593 0 933.739
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.485 0 0 129.898 0 124.413
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.593 0 -128.593 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -28.711 564.006 0 129.898 0 1.058.152


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24 183.950 175.179 92.314 89.844
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
24 183.950 175.179 92.314 89.844
Finansal Kiralama Gelirleri
108.926 122.586 55.033 59.182
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
75.024 52.593 37.281 30.662
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27 -87.028 -186.261 -43.542 -94.563
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-43.950 -53.671 -25.531 -19.068
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-1.417 -1.241 -701 -505
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-36.308 -123.661 -14.824 -70.656
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-5.353 -7.688 -2.486 -4.334
BRÜT KAR (ZARAR)
96.922 -11.082 48.772 -4.719
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -46.323 -41.143 -22.321 -22.080
Personel Giderleri
25 -7.212 -6.506 -3.628 -3.497
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-188 -141 -94 -70
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-6.986 -6.756 -3.606 -3.341
Diğer
-31.937 -27.740 -14.993 -15.172
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
50.599 -52.225 26.451 -26.799
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 631.099 562.156 289.886 255.444
Bankalardan Alınan Faizler
1 3.589 1 3.245
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
26 55.670 123.574 23.795 30.583
Kambiyo İşlemleri Karı
504.167 409.978 238.771 215.878
Diğer
71.261 25.015 27.319 5.738
KARŞILIK GİDERLERİ
28 -46.881 -43.433 -19.302 -20.837
Özel Karşılıklar
-28.864 -34.421 -11.721 -16.614
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer
-18.017 -9.012 -7.581 -4.223
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -472.427 -359.234 -218.610 -120.997
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
29 -205.020 -82.449 -86.036 28.849
Kambiyo İşlemleri Zararı
29 -265.289 -275.628 -131.488 -149.221
Diğer
29 -2.118 -1.157 -1.086 -625
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
162.390 107.264 78.425 86.811
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
162.390 107.264 78.425 86.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
30 -32.492 -23.568 -16.289 -18.772
Cari Vergi Karşılığı
30 -22.442 -24.490 10.374 2.376
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.050 0 -26.663 -21.148
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 0 922 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
129.898 83.696 62.136 68.039
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
129.898 83.696 62.136 68.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
129.898 83.696 62.136 68.039
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
184.183 -152.744
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
163.732 153.298
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-103.058 -161.601
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
126.062 82.643
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,26 8.566 5.616
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.040 -6.713
Ödenen Vergiler
-1.358 -73.012
Diğer
-2.721 -152.975
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
271.555 -159.075
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-231.247 194.364
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
813 5.035
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
503.471 -470.944
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.482 112.470
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
455.738 -311.819
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 2.724 -106.048
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 36.527
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-123 0
Diğer
0 -170
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.601 -69.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
10,11 0 427.272
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-463.042 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-463.042 427.272
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
366 467
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.337 46.229
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 8.563 4.355
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 4.226 50.584


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
129.898 83.696 62.136 68.039
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5.485 -2.090 -3.150 209
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16 -5.485 -2.090 -3.150 209
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.032 -2.679 -4.038 268
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 1.547 589 888 -59
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
124.413 81.606 58.986 68.248


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 641 3.585 4.226 427 8.136 8.563
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 1.620 0 1.620 4.684 0 4.684
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 455.381 2.358.412 2.813.793 412.463 2.188.180 2.600.643
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
5 373.667 2.356.883 2.730.550 319.942 2.171.432 2.491.374
Finansal Kiralama Alacakları
470.198 2.975.271 3.445.469 404.105 2.754.187 3.158.292
Faaliyet Kiralaması Alacakları
6.668 0 6.668 7.177 0 7.177
Kazanılmamış Gelirler (-)
-103.199 -618.388 -721.587 -91.340 -582.755 -674.095
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 187.466 6.372 193.838 193.448 24.298 217.746
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -105.752 -4.843 -110.595 -100.927 -7.550 -108.477
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 326.970 0 326.970 345.654 0 345.654
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 5.359 0 5.359 5.450 0 5.450
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 0 0 0 26.912 0 26.912
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
16 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
9 18.098 29.285 47.383 14.230 19.566 33.796
ARA TOPLAM
808.069 2.391.282 3.199.351 809.820 2.215.882 3.025.702
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8.581 0 8.581 8.459 0 8.459
Satış Amaçlı
8.581 0 8.581 8.459 0 8.459
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
816.650 2.391.282 3.207.932 818.279 2.215.882 3.034.161
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 1.075.840 406.283 1.482.123 298.701 702.518 1.001.219
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 11.391 0 11.391 10.328 0 10.328
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
11 408.608 0 408.608 871.883 0 871.883
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
14 20.457 0 20.457 8.009 0 8.009
KARŞILIKLAR
17 12.059 115.304 127.363 23.298 97.287 120.585
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.335 0 2.335 2.148 0 2.148
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
9.724 115.304 125.028 21.150 97.287 118.437
CARİ VERGİ BORCU
18 1.358 0 1.358 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
12.423 0 12.423 3.920 0 3.920
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 35.467 50.590 86.057 32.368 52.110 84.478
ARA TOPLAM
1.577.603 572.177 2.149.780 1.248.507 851.915 2.100.422
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.058.152 0 1.058.152 933.739 0 933.739
Ödenmiş Sermaye
19 317.000 0 317.000 317.000 0 317.000
Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-311 0 -311 -311 0 -311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-28.711 0 -28.711 -23.226 0 -23.226
Kar Yedekleri
20 564.006 0 564.006 435.413 0 435.413
Yasal Yedekler
33.451 0 33.451 27.021 0 27.021
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
530.555 0 530.555 408.392 0 408.392
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
129.898 0 129.898 128.593 0 128.593
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
129.898 0 129.898 128.593 0 128.593
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.635.755 572.177 3.207.932 2.182.246 851.915 3.034.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
6.987.068 43.112.178 50.099.246 5.916.478 37.605.886 43.522.364
VERİLEN TEMİNATLAR
23 336.085 0 336.085 172.431 0 172.431
TAAHHÜTLER
476.784 134.573 611.357 472.988 221.969 694.957
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
476.784 134.573 611.357 472.988 221.969 694.957
Kiralama Taahhütleri
476.784 134.573 611.357 472.988 221.969 694.957
Finansal Kiralama Taahhütleri
51.844 14.778 66.622 21.037 74.202 95.239
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
424.940 119.795 544.735 451.951 147.767 599.718
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 1.882.179 1.913.456 3.795.635 1.514.065 1.498.019 3.012.084
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.882.179 1.913.456 3.795.635 1.514.065 1.498.019 3.012.084
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.882.179 1.913.456 3.795.635 1.514.065 1.498.019 3.012.084
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.307 1.351 2.658 1.508 1.272 2.780
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
9.683.423 45.161.558 54.844.981 8.077.470 39.327.146 47.404.616http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862211


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.365 Değişim: -0,87% Hacim : 15.512 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.357 20.04.2021 Yüksek 1.386
Açılış: 1.376
8,0996 Değişim: -0,09%
Düşük 8,0989 21.04.2021 Yüksek 8,1151
Açılış: 8,1072
9,7668 Değişim: -0,02%
Düşük 9,7540 21.04.2021 Yüksek 9,7846
Açılış: 9,7689
463,70 Değişim: 0,68%
Düşük 459,40 20.04.2021 Yüksek 464,66
Açılış: 460,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.