KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

18.02.2020 - 18:12
KAP ***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***DNFIN*** DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 0 0 0 0 0 237.928 0 89.228 0 720.426
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 0 0 0 0 0 0 0 0 237.928 0 89.228 0 720.426
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 0 0 108.257 0 78.697
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.228 0 -89.228 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.228 0 -89.228 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 799.123
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 0 799.123
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -151 0 0 0 -29.409 327.156 0 108.257 0 799.123
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 -160 0 0 0 6.183 0 0 128.583 0 134.616
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108.257 0 -108.257 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
317.000 0 0 76.270 0 0 0 -311 0 0 0 -23.226 435.413 0 128.593 0 933.739


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
24 356.661 312.982
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
24 356.661 312.982
Finansal Kiralama Gelirleri
230.928 235.492
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
125.733 77.490
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
27 -307.226 -388.457
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-85.522 -243.039
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-2.615 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-204.512 -136.110
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-14.577 -9.308
BRÜT KAR (ZARAR)
49.435 -75.475
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
25 -91.727 -71.243
Personel Giderleri
25 -13.041 -10.286
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-237 -122
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-15.425 -18.304
Diğer
-63.024 -42.531
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-42.292 -146.718
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
26 1.305.521 3.443.255
Bankalardan Alınan Faizler
4.885 54.058
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
26 302.294 445.813
Kambiyo İşlemleri Karı
956.435 2.871.592
Diğer
41.907 71.792
KARŞILIK GİDERLERİ
28 -112.490 -117.108
Özel Karşılıklar
-68.181 -117.108
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-44.309 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
29 -986.856 -3.040.307
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
29 -121.322 -1.005.136
Kambiyo İşlemleri Zararı
29 -854.221 -2.032.751
Diğer
29 -11.313 -2.420
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
163.883 139.122
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.883 139.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
30 -35.290 -30.865
Cari Vergi Karşılığı
30 0 -37.831
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-35.290 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 0 6.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
128.593 108.257
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
128.593 108.257
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
128.593 108.257
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-2.455 -140.342
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
340.574 391.219
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-279.101 -363.637
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
Elde Edilen Diğer Kazançlar
103.370 425.079
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5,26 48.917 26.489
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.993 -10.349
Ödenen Vergiler
-64.743 -122.468
Diğer
-138.479 -486.675
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
36.019 -333.294
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
326.113 -21.564
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
93.751 -22.140
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-500.694 -390.029
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
116.849 100.439
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
33.564 -473.636
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -166.874 -97.884
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
60.595 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.069 275
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-110.348 -97.609
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11,12 83.030 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -53.221
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.615 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
80.415 -53.221
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
577 4.278
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.208 -620.188
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 4.355 624.543
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 8.563 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
128.593 108.257
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
6.023 -29.560
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-160 -151
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-205 -194
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
45 43
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
16 6.183 -29.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
7.927 -37.704
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 -1.744 8.295
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
134.616 78.697


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 427 8.136 8.563 928 3.427 4.355
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 4.684 0 4.684 42.810 0 42.810
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 412.463 2.188.180 2.600.643 537.887 2.287.257 2.825.144
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
5 319.942 2.171.432 2.491.374 433.179 2.143.219 2.576.398
Finansal Kiralama Alacakları
404.105 2.754.187 3.158.292 580.856 2.614.941 3.195.797
Faaliyet Kiralaması Alacakları
7.177 0 7.177 6.150 0 6.150
Kazanılmamış Gelirler (-)
-91.340 -582.755 -674.095 -153.827 -471.722 -625.549
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
5 193.448 24.298 217.746 arşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -100.927 -7.550 -108.477 -174.936 -63.098 -238.034
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 345.654 0 345.654 240.468 0 240.468
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 5.450 0 5.450 2.741 0 2.741
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
18 26.912 0 26.912 8.975 0 8.975
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
16 0 0 0 33.069 0 33.069
DİĞER AKTİFLER
10 14.230 19.566 33.796 25.206 18.186 43.392
ARA TOPLAM
809.820 2.215.882 3.025.702 892.084 2.308.870 3.200.954
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8.459 0 8.459 1.514 0 1.514
Satış Amaçlı
8.459 0 8.459 1.514 0 1.514
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
818.279 2.215.882 3.034.161 893.598 2.308.870 3.202.468
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 298.701 702.518 1.001.219 524.279 966.701 1.490.980
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 10.328 0 10.328 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
12 871.883 0 871.883 809.864 0 809.864
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
14 8.009 0 8.009 3.041 0 3.041
KARŞILIKLAR
17 23.298 97.287 120.585 12.973 0 12.973
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.148 0 2.148 1.118 0 1.118
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
21.150 97.287 118.437 11.855 0 11.855
CARİ VERGİ BORCU
18 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
16 3.920 0 3.920 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 32.368 52.110 84.478 56.571 29.916 86.487
ARA TOPLAM
1.248.507 851.915 2.100.422 1.406.728 996.617 2.403.345
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
19 933.739 0 933.739 799.123 0 799.123
Ödenmiş Sermaye
317.000 0 317.000 317.000 0 317.000
Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
76.270 0 76.270 76.270 0 76.270
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-311 0 -311 -151 0 -151
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-23.226 0 -23.226 -29.409 0 -29.409
Kar Yedekleri
435.413 0 435.413 327.156 0 327.156
Yasal Yedekler
27.021 0 27.021 21.608 0 21.608
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
408.392 0 408.392 305.548 0 305.548
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
128.593 0 128.593 108.257 0 108.257
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
128.593 0 128.593 108.257 0 108.257
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.182.246 851.915 3.034.161 2.205.851 996.617 3.202.468


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5.916.478 37.605.886 43.522.364 5.996.069 35.444.945 41.441.014
VERİLEN TEMİNATLAR
23 172.431 0 172.431 264.281 60.500 324.781
TAAHHÜTLER
472.988 221.969 694.957 144.111 328.949 473.060
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
472.988 221.969 694.957 144.111 328.949 473.060
Kiralama Taahhütleri
472.988 221.969 694.957 144.111 328.949 473.060
Finansal Kiralama Taahhütleri
21.037 74.202 95.239 23.178 63.383 86.561
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
451.951 147.767 599.718 120.933 265.566 386.499
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
23 1.514.065 1.498.019 3.012.084 1.668.106 1.609.782 3.277.888
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
1.514.065 1.498.019 3.012.084 1.668.106 1.609.782 3.277.888
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
1.514.065 1.498.019 3.012.084 1.668.106 1.609.782 3.277.888
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
1.508 1.272 2.780 1.423 1.131 2.554
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.077.470 39.327.146 47.404.616 8.073.990 37.445.307 45.519.297http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819933


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.469 Değişim: 1,03% Hacim : 10.232 Mio.TL Son veri saati : 12:08
Düşük 2.456 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8169 Değişim: 0,37%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8242
Açılış: 16,7545
17,5625 Değişim: 0,48%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5722
Açılış: 17,4789
977,32 Değişim: 0,13%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.