KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 18:31
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 309.293.104 138.792.362
Satışların Maliyeti
28 -274.300.277 -123.675.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.992.827 15.116.684
BRÜT KAR (ZARAR)
34.992.827 15.116.684
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -4.449.659 -2.876.792
Pazarlama Giderleri
29,30 -10.836.192 -5.367.501
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -1.738.919 -482.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 35.685.102 13.996.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -26.925.543 -12.695.944
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.727.616 7.690.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 9.915 1.695
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.737.531 7.692.270
Finansman Gelirleri
33 2.484.743 5.759.672
Finansman Giderleri
33 -15.139.495 -7.176.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.082.779 6.274.968
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
558.756 -524.041
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.071.243 -1.579.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.629.999 1.055.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.641.535 5.750.927
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.641.535 5.750.927
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.641.535 5.750.927
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 36 0,27890000 0,10950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.355.208 -1.479.744
Dönem Karı (Zararı)
14.641.535 5.750.927
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.641.535 5.750.927
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.992.372 7.978.903
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.134.476 3.988.012
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-272.009 64.721
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.016
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-272.009 62.705
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 -5.215.984 1.646.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.512.162 1.612.387
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
296.178 34.091
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 3.962.828 -813.082
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-380.759 -2.531.114
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.513.964 2.312.389
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
264.103 -63.493
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.434.480 -530.864
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 6.941.817 2.568.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -558.756 524.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-24.310.233 -13.682.863
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -109.485
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -70.706.467 -7.069.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.706.467 -7.069.063
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.688.526 7.477
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.688.526 7.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -25.199.257 -11.932.927
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 761.382 -3.908.801
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 73.061.157 14.061.331
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.875.229 1.715.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
70.185.928 12.345.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.460.640 496.972
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 2.567.818 -2.007.361
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.567.818 -2.007.361
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 87.229 293.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.654.209 -3.514.262
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
323.674 46.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.607.639 -482.629
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.071.243 -1.044.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.550.788 -10.011.911
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.578.721 4.564.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -12.129.509 -14.576.548
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.816.726 -1.235.356
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 219.057.477 19.193.554
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -176.482.364 -23.548.070
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-625.182 2.900.435
Ödenen Faiz
33 -5.513.964 -2.312.389
Alınan Faiz
33 380.759 2.531.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.910.730 -12.727.011
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.910.730 -12.727.011
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 34.143.436 68.162.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 58.054.166 55.435.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 58.098.274 34.146.482
Ticari Alacaklar
10,37 301.665.530 231.223.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 301.665.530 231.223.166
Diğer Alacaklar
11 9.245.654 5.557.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 9.245.654 5.557.128
Stoklar
13 122.960.972 97.502.786
Peşin Ödenmiş Giderler
26 30.399.997 31.197.744
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 30.399.997 31.197.744
Diğer Dönen Varlıklar
26 6.906.410 1.035.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 6.906.410 1.035.209
ARA TOPLAM
529.276.837 400.662.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
529.276.837 400.662.515
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.144.893 1.144.893
Maddi Duran Varlıklar
18 168.390.591 162.451.010
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 4.690.051 5.140.919
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 993.752 1.066.153
Peşin Ödenmiş Giderler
26 72.635 36.270
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 72.635 36.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 7.525.086 5.461.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
182.817.008 175.301.228
TOPLAM VARLIKLAR
712.093.845 575.963.743
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 181.424.942 116.016.772
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 29.367.385 36.409.999
Ticari Borçlar
10,37 187.602.540 115.975.863
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 10.112.560 7.237.331
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 177.489.980 108.738.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 10.304.792 4.844.152
Diğer Borçlar
5.347.657 2.779.839
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.345 5.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.342.312 2.774.494
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 473.605 386.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 473.605 386.376
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 9.842.058 17.152.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 7.537.997 15.149.179
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.304.061 2.003.549
ARA TOPLAM
424.362.979 293.565.729
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
424.362.979 293.565.729
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 49.581.909 59.815.077
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 34.612.133 31.955.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 34.612.133 31.955.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.194.042 91.770.307
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
508.557.021 385.336.036
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
203.536.824 190.627.707
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
32.700.273 34.432.691
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.557.346 6.557.346
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.261.823 52.223.625
Net Dönem Karı veya Zararı
14.641.535 32.038.198
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
203.536.824 190.627.707
TOPLAM KAYNAKLAR
712.093.845 575.963.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
27 15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -169.858 5.750.927 5.581.069 5.581.069
Dönem Karı (Zararı)
5.750.927 5.750.927 5.750.927
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-169.858 -169.858 -169.858
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.697.073 5.186.470 62.219.501 5.750.927 146.938.194 146.938.194
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -6.806.922 6.557.346 52.223.625 32.038.198 190.627.707 190.627.707
Transferler
27 32.038.198 -32.038.198
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.732.418 14.641.535 12.909.117 12.909.117
Dönem Karı (Zararı)
14.641.535 14.641.535 14.641.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.732.418 -1.732.418 -1.732.418
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 41.239.613 -8.539.340 6.557.346 84.261.823 14.641.535 203.536.824 203.536.824


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
14.641.535 5.750.927
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.732.418 -169.858
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.165.522 -212.322
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
433.104 42.464
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
24 433.104 42.464
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.732.418 -169.858
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.909.117 5.581.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.909.117 5.581.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026799


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.418 Değişim: 1,81% Hacim : 34.355 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.384 25.05.2022 Yüksek 2.424
Açılış: 2.387
16,3215 Değişim: 1,53%
Düşük 16,0430 25.05.2022 Yüksek 16,4540
Açılış: 16,0758
17,4454 Değişim: 0,86%
Düşük 17,2406 25.05.2022 Yüksek 17,5870
Açılış: 17,2966
973,50 Değişim: 0,75%
Düşük 961,64 25.05.2022 Yüksek 979,18
Açılış: 966,24
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.