KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:38
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 297.501.463 144.525.466 158.709.101 46.508.081
Satışların Maliyeti
28 -264.265.290 -134.298.620 -140.589.612 -43.570.436
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.236.173 10.226.846 18.119.489 2.937.645
BRÜT KAR (ZARAR)
33.236.173 10.226.846 18.119.489 2.937.645
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -5.859.944 -4.093.024 -2.983.152 -1.571.874
Pazarlama Giderleri
29,30 -12.256.561 -6.745.389 -6.889.060 -2.616.758
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -956.892 -957.827 -474.195 -253.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 24.611.136 10.213.530 10.614.311 2.920.107
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -17.550.159 -9.248.134 -4.854.215 -4.844.538
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.223.753 -603.998 13.533.178 -3.428.930
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 5.318 3.623
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.229.071 -603.998 13.536.801 -3.428.930
Finansman Gelirleri
33 8.350.057 4.284.268 2.590.385 2.678.519
Finansman Giderleri
33 -13.752.863 -13.832.007 -6.575.889 -6.902.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.826.265 -10.151.737 9.551.297 -7.652.517
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.196.768 668.261 1.720.809 472.194
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -153.270 0 1.426.384 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.350.038 668.261 294.425 472.194
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,32420000 -0,18060000 0,21470000 -0,13680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.134.473 17.326.258
Dönem Karı (Zararı)
17.023.033 -9.483.476
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.023.033 -9.483.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.754.201 21.587.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 8.165.813 7.639.023
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
73.389 48.146
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
73.389 48.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 2.733.643 4.857.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.794.398 4.758.733
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-60.755 97.985
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10,33 1.401.751 5.062.292
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.101.190 -1.530.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.623.115 6.602.218
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
283.340 -292.909
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-403.514 283.009
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.576.373 4.648.566
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -1.196.768 -668.261
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.781.813 5.881.593
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -136.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.684.989 21.015.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.684.989 21.015.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.537 21.148
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.537 21.148
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -22.164.207 -4.171.132
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -2.280.221 1.070.847
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 16.657.678 -9.214.701
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.991.217 -466.491
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.666.461 -8.748.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
650.690 -314.417
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-719
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-719
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -3.633.788 3.152.844
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.633.788 3.152.844
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -254.169 -3.558.676
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.950.756 -2.118.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.004.579 17.985.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.273.388 -781.512
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.856.506 122.450
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.383.457 -2.802.753
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.336.051 628.464
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -31.719.508 -3.431.217
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.199.022 9.718.021
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 71.761.536 113.377.764
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -73.462.029 -98.587.551
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
2.648.396
Ödenen Temettüler
-8.625.000
Ödenen Faiz
33 -4.623.115 -6.602.218
Alınan Faiz
33 3.101.190 1.530.026
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.716.952 24.241.526
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.716.952 24.241.526
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.162.931 37.595.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.445.979 61.836.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.448.614 68.206.222
Ticari Alacaklar
10,37 144.320.160 122.918.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 144.320.160 122.918.511
Diğer Alacaklar
11,37 4.287.192 2.445.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.287.192 2.445.223
Stoklar
13 82.312.439 60.221.621
Peşin Ödenmiş Giderler
26 11.089.081 8.788.273
Diğer Dönen Varlıklar
26 1.401.228 285.453
ARA TOPLAM
266.858.714 262.865.303
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
266.858.714 262.865.303
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.068.333 931.745
Maddi Duran Varlıklar
18 125.196.676 105.445.694
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 3.919.122 1.431.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.041.889 1.191.933
Peşin Ödenmiş Giderler
26 12.451 33.038
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 8.251.468 6.861.325
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.489.939 115.895.434
TOPLAM VARLIKLAR
406.348.653 378.760.737
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 122.225.601 56.961.479
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 4.332.567 16.554.000
Ticari Borçlar
10,37 78.012.120 61.757.956
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 4.988.956 2.997.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 73.023.164 58.760.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 5.333.910 4.683.220
Diğer Borçlar
11,37 1.548.304 5.181.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 5.345 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.542.959 5.176.747
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 329.750 583.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 329.750 583.919
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 153.270
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 6.451.565 7.276.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 4.496.620 5.261.003
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.954.945 2.015.700
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 40.434
ARA TOPLAM
218.387.087 153.039.379
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
218.387.087 153.039.379
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 10.890.663 58.409.076
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 27.476.166 25.955.157
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 27.476.166 25.955.157
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.366.829 84.364.233
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
256.753.916 237.403.612
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 149.594.737 141.357.125
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.414.886 8.575.307
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.557.346 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
52.223.625 46.460.566
Net Dönem Karı veya Zararı
17.023.033 15.758.935
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.594.737 141.357.125
TOPLAM KAYNAKLAR
406.348.653 378.760.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.165.927 -9.483.476 -11.649.403 -11.649.403
Dönem Karı (Zararı)
-9.483.476 -9.483.476 -9.483.476
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.165.927 -2.165.927 -2.165.927
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -7.660.460 5.186.470 46.460.566 -9.483.476 113.981.469 113.981.469
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125
Transferler
27 15.758.935 -15.758.935
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -160.421 17.023.033 16.862.612 16.862.612
Dönem Karı (Zararı)
17.023.033 17.023.033 17.023.033
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-160.421 -160.421 -160.421
Kar Payları
27 1.370.876 -9.995.876 -8.625.000 -8.625.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.687.636 6.557.346 52.223.625 17.023.033 149.594.737 149.594.737


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.023.033 -9.483.476 11.272.106 -7.180.323
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-160.421 -2.165.927 9.437 -483.643
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -200.526 -2.707.409 11.796 -604.554
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
40.105 541.482 -2.359 120.911
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 40.105 541.482 -2.359 120.911
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-160.421 -2.165.927 9.437 -483.643
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.862.612 -11.649.403 11.281.543 -7.663.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.862.612 -11.649.403 11.281.543 -7.663.966http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956261


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.