KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:38
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 387.583.617 378.799.455
Satışların Maliyeti
28 -330.130.829 -330.652.695
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
57.452.788 48.146.760
BRÜT KAR (ZARAR)
57.452.788 48.146.760
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -9.984.890 -9.921.759
Pazarlama Giderleri
29,30 -15.771.804 -14.301.176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -2.427.973 -560.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 40.088.545 18.881.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -33.821.110 -16.520.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.535.556 25.724.646
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 147.406 54.011
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.682.962 25.778.657
Finansman Gelirleri
33 12.713.906 17.270.946
Finansman Giderleri
33 -29.457.030 -27.413.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.939.838 15.636.203
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.180.903 597.099
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.078.447 -201.965
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
897.544 799.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.758.935 16.233.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.758.935 16.233.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.758.935 16.233.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,30020000 0,30920000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.397.418 25.731.242
Dönem Karı (Zararı)
15.758.935 16.233.302
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.758.935 16.233.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.389.294 28.450.409
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 15.361.906 14.142.155
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-128.146 -23.348
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -128.146 -23.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.860.079 8.583.372
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.760.117 8.304.840
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 99.962 321.123
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -42.591
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.110.788 8.023.294
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.296.607 -6.000.989
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 10.867.289 13.005.659
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 793.861 955.412
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -1.253.755 63.212
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 7.003.764 -1.623.954
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 3.180.903 -597.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -54.011
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.190.246 -6.803.779
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -119.514 -257.514
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -41.399.871 10.489.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.399.871 10.489.736
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.629 -217.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.629 -217.474
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -7.549.164 -2.102.115
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -5.026.832 -1.725.419
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 31.293.304 -12.706.518
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.306.547 326.441
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
29.986.757 -13.032.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.776.472 -140.699
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 4.620.881 182.634
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4.620.881 182.058
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 533.581 32.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -4.322.732 -359.241
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.957.983 37.879.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.783.854 -2.782.081
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 4.223.289 -9.366.609
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.312.311 -19.238.381
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 3.031.824 55.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -11.344.135 -19.293.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.482.784 -14.568.844
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 155.142.466 191.204.869
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -143.857.164 -190.312.953
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -231.836 2.097.022
Ödenen Temettüler
-11.026.310
Ödenen Faiz
33 -10.867.289 -12.539.376
Alınan Faiz
33 4.296.607 6.007.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.567.891 -8.075.983
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
30.567.891 -8.075.983
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 37.595.040 45.671.023
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 68.162.931 37.595.040


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 68.206.222 37.603.049
Ticari Alacaklar
10,37 122.918.511 82.312.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 122.918.511 82.312.502
Diğer Alacaklar
11,37 2.445.223 3.325.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 2.445.223 3.325.750
Stoklar
13 60.221.621 52.544.311
Peşin Ödenmiş Giderler
26 8.788.273 3.794.479
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 3.346.391
Diğer Dönen Varlıklar
26 285.453 814.425
ARA TOPLAM
262.865.303 183.740.907
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
262.865.303 183.740.907
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 931.745 812.231
Maddi Duran Varlıklar
18 105.445.694 112.413.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 1.431.699 1.945.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 1.191.933 759.464
Peşin Ödenmiş Giderler
26 33.038
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 6.861.325 5.955.611
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
115.895.434 121.886.762
TOPLAM VARLIKLAR
378.760.737 305.627.669
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 56.961.479 45.383.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.554.000 15.903.214
Ticari Borçlar
10,37 61.757.956 31.718.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.997.739 1.691.192
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 58.760.217 30.027.215
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.683.220 2.906.748
Diğer Borçlar
11,37 5.181.668 560.787
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.921
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 5.176.747 555.866
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 583.919 50.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 583.919 50.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 7.276.703 7.875.166
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 5.261.003 5.959.428
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.015.700 1.915.738
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 40.434 39.132
ARA TOPLAM
153.039.379 104.437.019
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.039.379 104.437.019
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 58.409.076 52.580.884
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 25.955.157 22.978.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 25.955.157 22.978.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
84.364.233 75.559.778
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
237.403.612 179.996.797
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
141.357.125 125.630.872
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.575.307 8.607.989
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 5.186.470
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.460.566 30.227.264
Net Dönem Karı veya Zararı
15.758.935 16.233.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
141.357.125 125.630.872
TOPLAM KAYNAKLAR
378.760.737 305.627.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Transferler
27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 306.633 16.233.302 16.539.935 16.539.935
Dönem Karı (Zararı)
16.233.302 16.233.302 16.233.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
306.633 306.633 306.633
Kar Payları
27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.494.533 5.186.470 30.227.264 16.233.302 125.630.872 125.630.872
Transferler
27 16.233.302 -16.233.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.682 15.758.935 15.726.253 15.726.253
Dönem Karı (Zararı)
15.758.935 15.758.935 15.758.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-32.682 -32.682 -32.682
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.527.215 5.186.470 46.460.566 15.758.935 141.357.125 141.357.125


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.758.935 16.233.302
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-32.682 306.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -40.852 383.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.170 -76.658
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 8.170 -76.658
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-32.682 306.633
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.726.253 16.539.935
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.726.253 16.539.935http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914110


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,21% Hacim : 112 Mio.TL Son veri saati : 09:55
Düşük 1.410 19.04.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.410
8,0585 Değişim: 0,01%
Düşük 8,0317 19.04.2021 Yüksek 8,0953
Açılış: 8,0578
9,6621 Değişim: -0,11%
Düşük 9,6196 19.04.2021 Yüksek 9,6946
Açılış: 9,6725
461,08 Değişim: 0,15%
Düşük 459,49 19.04.2021 Yüksek 464,10
Açılış: 460,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.