KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:37
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 293.037.537 267.658.995 91.468.572 98.447.694
Satışların Maliyeti
28 -256.684.316 -212.201.354 -83.739.616 -72.821.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.353.221 55.457.641 7.728.956 25.626.388
BRÜT KAR (ZARAR)
36.353.221 55.457.641 7.728.956 25.626.388
Genel Yönetim Giderleri
29 -6.414.104 -5.819.284 -2.016.086 -2.116.477
Pazarlama Giderleri
29 -11.253.895 -9.542.702 -3.547.673 -3.414.442
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -384.432 -57.801 -183.327 -20.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.683.913 41.385.515 2.999.392 26.042.664
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -14.350.330 -32.927.506 -4.888.350 -23.137.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.634.373 48.495.863 92.912 22.980.710
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 18.877 56.978 18.877 27.077
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 51
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.653.250 48.552.841 111.840 23.007.787
Finansman Gelirleri
33 14.493.803 13.273.734 6.798.291 11.330.058
Finansman Giderleri
33 -20.758.189 -31.009.661 -7.733.422 -20.347.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.388.864 30.816.914 -823.291 13.990.802
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.379.462 -4.451.798 485.425 -2.943.706
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.121.437 -5.627.122 48.593 -2.653.696
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
741.975 1.175.324 436.832 -290.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,20970000 0,50220000 -0,00640000 0,21040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.111.103 52.131.014
Dönem Karı (Zararı)
11.009.405 26.365.116
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.009.405 26.365.116
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.143.857 37.114.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 10.243.957 8.812.963
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-130.891 -343.153
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -130.891 -228.726
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -114.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.510.320 1.121.185
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 4.107.233 1.261.223
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -554.322 -91.095
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -42.591 -48.943
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.714.254 4.215.738
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -4.768.712 -880.398
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 9.705.336 7.192.438
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 624.292 -2.271.406
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 153.338 175.104
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 -3.554.368 19.492.486
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-596.100
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -596.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 2.379.462 4.451.798
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -18.877 -40.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.240.987 -9.497.189
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -233.783 -20.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.870.589 -14.821.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.870.589 -14.821.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.971.080 -2.987.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.971.080 -2.987.068
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.055.364 -20.160.112
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -3.314.679 -1.008.392
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,37 -4.603.761 28.309.253
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
526.141 461.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.129.902 27.848.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 100.826 1.428.388
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,37 224.667 -341.476
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
224.091 -341.476
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 -14.800 -18.028
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 238.372 122.353
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
39.394.249 53.982.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -2.700.377 -1.773.402
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -3.582.769 -77.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.613.416 -11.133.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19,32 20.060 177.228
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -10.633.476 -11.310.718
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.512.342 -18.131.847
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 133.584.471 76.701.102
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -132.704.835 -105.153.829
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 2.340.903
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -110.675
Ödenen Temettüler
-11.026.310
Ödenen Faiz
33 -13.464.126 -7.873.435
Alınan Faiz
33 4.757.555 804.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.985.345 22.865.677
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.985.345 22.865.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 45.671.023 19.145.460
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 51.656.368 42.011.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 51.682.449 45.685.947
Ticari Alacaklar
10 71.841.523 92.865.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 71.841.523 92.865.450
Diğer Alacaklar
11 5.079.356 3.108.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.079.356 3.108.276
Stoklar
13 51.605.103 50.418.848
Peşin Ödenmiş Giderler
26 5.383.739 2.069.060
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 237.213
Diğer Dönen Varlıklar
26 236.617 477.135
ARA TOPLAM
186.066.000 194.624.716
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
186.066.000 194.624.716
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 788.500 554.717
Maddi Duran Varlıklar
18 107.637.286 109.554.263
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 2.125.745
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
593.986 414.420
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 593.986 414.420
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 5.913.640 5.233.205
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
117.059.157 115.756.605
TOPLAM VARLIKLAR
303.125.157 310.381.321
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 68.655.512 46.118.687
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 18.474.531 17.985.477
Ticari Borçlar
10 39.490.044 43.469.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.890.892 1.364.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 37.599.152 42.104.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 3.148.275 3.047.449
Diğer Borçlar
602.820 378.153
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.921 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 597.899 373.808
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 2.707 17.507
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 6.020.218
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.177.276 4.642.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.136.983 3.004.884
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.040.293 1.637.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 58.935 61.080
ARA TOPLAM
134.610.100 121.740.174
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.610.100 121.740.174
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 26.407.531 47.729.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 21.761.028 20.793.970
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 21.761.028 20.793.970
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.168.559 68.523.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
182.778.659 190.264.074
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 120.346.498 120.117.247
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 52.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.547.515 8.301.356
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.547.515 8.301.356
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.186.470 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.227.264 7.024.670
Net Dönem Karı veya Zararı
11.009.402 36.157.657
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.346.498 120.117.247
TOPLAM KAYNAKLAR
303.125.157 310.381.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-561.909 -561.909 -561.909
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-06 -561.909 -561.909 -561.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623
Transferler
27 5.337.979 -5.337.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.365.116 34.246.650 34.246.650
Dönem Karı (Zararı)
26.365.116 26.365.116 26.365.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.689.351 -1.807.817 7.881.534 7.881.534
Sermaye Arttırımı
27 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 9.689.351 533.572 3.257.717 7.024.670 26.365.116 112.246.273 112.246.273
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.801.166 3.257.717 7.024.670 36.157.657 120.117.247 120.117.247
Transferler
27 1.928.753 34.228.904 -36.157.657
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 246.159 11.009.402 11.255.561 11.255.561
Dönem Karı (Zararı)
11.009.402 11.009.402 11.009.402
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
246.159 246.159 246.159
Kar Payları
27 -11.026.310 -11.026.310 -11.026.310
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 14.102.522 -5.555.007 5.186.470 30.227.264 11.009.402 120.346.498 120.346.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.009.402 26.365.116 -337.866 11.047.096
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
246.159 7.881.534 361.849 15.906
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 0 10.765.946 0 -104.980
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-61.540 -624.641 -90.463 9.897
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.076.595 -11.099
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler, Vergi Etkisi
24 -61.540 451.954 -90.463 20.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
246.159 7.881.534 361.849 15.906
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.255.561 34.246.650 23.983 11.063.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
11.255.561 34.246.650 23.983 11.063.002http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795601


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.