KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:34
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 267.658.995 195.590.271 98.447.694 63.826.884
Satışların Maliyeti
28 -212.176.514 -168.432.011 -72.814.073 -54.644.595
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.482.481 27.158.260 25.633.621 9.182.289
BRÜT KAR (ZARAR)
55.482.481 27.158.260 25.633.621 9.182.289
Genel Yönetim Giderleri
29 -5.819.284 -5.075.302 -2.116.477 -1.592.362
Pazarlama Giderleri
29 -9.542.702 -7.313.784 -3.414.442 -2.427.474
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -57.801 -46.779 -20.404 -16.686
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 41.385.515 12.357.382 26.042.664 3.049.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -32.952.346 -11.597.813 -23.144.252 -2.013.317
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.495.863 15.481.964 22.980.710 6.181.513
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 56.978 81.569 27.077 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.552.841 15.563.533 23.007.787 6.181.513
Finansman Gelirleri
33 13.273.734 4.497.781 11.330.058 901.628
Finansman Giderleri
33 -31.009.661 -18.133.849 -20.347.043 -5.255.150
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.816.914 1.927.465 13.990.802 1.827.991
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.451.798 -402.499 -2.943.706 -338.927
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-5.627.122 0 -2.653.696 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.175.324 -402.499 -290.010 -338.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.365.116 1.524.966 11.047.096 1.489.064
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.365.116 1.524.966 11.047.096 1.489.064
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.365.116 1.524.966 11.047.096 1.489.064
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,50220000 0,04360000 0,21040000 0,04250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.022.795 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Transferler
27 -14.613.481 14.613.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -930.689 1.524.966 594.277 594.277
Dönem Karı (Zararı)
1.524.966 1.524.966 1.524.966
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-930.689 -930.689 -930.689
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.092.106 3.257.717 2.248.600 1.524.966 56.999.236 56.999.236
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-561.909 -561.909 -561.909
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-06 -561.909 -561.909 -561.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623
Transferler
27 5.337.979 -5.337.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 26.365.116 34.246.650 34.246.650
Dönem Karı (Zararı)
26.365.116 26.365.116 26.365.116
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.689.351 -1.807.817 7.881.534 7.881.534
Sermaye Arttırımı
27 17.500.000 17.500.000 17.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
52.500.000 12.875.847 9.689.351 533.572 3.257.717 7.024.670 26.365.116 112.246.273 112.246.273


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.131.014 23.186.417
Dönem Karı (Zararı)
26.365.116 1.524.966
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.114.169 28.967.633
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 8.812.963 8.584.477
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-343.153 -676.892
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -228.726 -676.892
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-114.427 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.121.185 2.783.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 1.261.223 2.480.948
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -91.095 308.381
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -48.943 -6.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.215.738 6.744.809
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -880.398 -182.652
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 7.192.438 6.607.564
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -2.271.406 300.825
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 175.104 19.072
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 19.492.486 4.630.002
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-596.100 6.571.300
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -596.100 6.571.300
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 4.451.798 402.499
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -40.748 -71.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.497.189 -5.208.889
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -20.937 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -14.821.170 -6.592.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.821.170 -6.592.840
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.987.068 305.726
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.987.068 305.726
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 0 129.080
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -20.160.112 -6.206.334
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -1.008.392 1.037.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 28.309.253 3.332.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
461.148 -1.004.210
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.848.105 4.336.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 1.428.388 2.134.673
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -341.476 26.690
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-341.476 26.690
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 -18.028 4.966
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
122.353 619.396
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.982.096 25.283.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.773.402 -2.095.753
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -77.680 -1.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.133.490 -4.111.653
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 177.228 79.858
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -11.310.718 -4.191.511
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.131.847 -18.375.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.500.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 17.500.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 76.701.102 80.965.874
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -105.153.829 -84.467.104
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -110.675 -4.082.195
Ödenen Faiz
33 -7.873.435 -10.974.289
Alınan Faiz
804.990 182.452
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.865.677 699.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.865.677 699.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.145.460 8.583.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 42.011.137 9.282.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
26.365.116 1.524.966 11.047.096 1.489.064
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.881.534 -930.689 15.906 215.333
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 10.765.946 0 110.989 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.259.771 -1.163.361 -104.980 269.167
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-624.641 232.672 9.897 -53.834
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -1.076.595 0 -11.099 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 451.954 232.672 20.996 -53.834
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.881.534 -930.689 15.906 215.333
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.246.650 594.277 11.063.002 1.704.397
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34.246.650 594.277 11.063.002 1.704.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 42.086.545 19.145.460
Ticari Alacaklar
10 89.491.112 75.986.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 89.491.112 75.986.659
Diğer Alacaklar
11 3.767.913 780.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.767.913 780.845
Türev Araçlar
14 0 0
Stoklar
13 52.254.939 31.866.101
Peşin Ödenmiş Giderler
26 2.353.661 1.345.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 23.170 45.573
Diğer Dönen Varlıklar
26 297.432 413.525
ARA TOPLAM
190.274.772 129.583.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
190.274.772 129.583.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 526.535 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 109.419.125 96.402.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
453.293 307.486
Şerefiye
20 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 453.293 307.486
Peşin Ödenmiş Giderler
26 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 3.740.108 3.020.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.139.061 99.825.161
TOPLAM VARLIKLAR
304.413.833 229.408.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 22.079.954 47.327.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 20.289.074 19.403.290
Ticari Borçlar
10 59.439.218 33.401.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.810.911 1.349.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 57.628.307 32.051.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.490.068 3.061.679
Diğer Borçlar
11 715.072 1.056.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 710.727 1.052.203
Türev Araçlar
14 0 706.775
Ertelenmiş Gelirler
26 40 18.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 5.512.586 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.763.343 5.357.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.219.490 3.673.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.543.853 1.683.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 99.715 93.456
ARA TOPLAM
116.389.070 110.426.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.389.070 110.426.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 58.105.544 43.449.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 17.672.946 14.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 17.672.946 14.471.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.778.490 57.920.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
192.167.560 168.347.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 112.246.273 61.061.532
Ödenmiş Sermaye
52.500.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.222.923 2.341.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.222.923 2.341.389
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.024.670 2.248.600
Net Dönem Karı veya Zararı
26.365.116 5.337.979
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.246.273 61.061.532
TOPLAM KAYNAKLAR
304.413.833 229.408.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716439


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4123 Değişim: 0,03%
Düşük 7,3975 25.01.2021 Yüksek 7,4238
Açılış: 7,4103
9,0146 Değişim: -0,09%
Düşük 8,9911 25.01.2021 Yüksek 9,0392
Açılış: 9,0228
442,17 Değişim: 0,08%
Düşük 441,13 25.01.2021 Yüksek 442,70
Açılış: 441,83
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.