KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:27
KAP ***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***DMSAS*** DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 169.211.301 131.763.387 87.352.040 66.655.217
Satışların Maliyeti
28 -139.362.441 -113.787.416 -73.048.301 -56.620.274
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.848.860 17.975.971 14.303.739 10.034.943
BRÜT KAR (ZARAR)
29.848.860 17.975.971 14.303.739 10.034.943
Genel Yönetim Giderleri
29 -3.702.807 -3.482.940 -1.966.689 -1.663.353
Pazarlama Giderleri
29 -6.128.260 -4.886.310 -3.073.716 -2.636.579
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 -37.397 -30.093 -20.621 -15.596
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 15.342.851 9.308.319 9.546.162 2.494.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.808.094 -9.584.496 -5.481.881 -2.450.471
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.515.153 9.300.451 13.306.994 5.763.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 29.901 81.569 17.043 55.799
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.545.054 9.382.020 13.324.037 5.819.736
Finansman Gelirleri
33 1.943.676 3.596.153 1.049.493 322.752
Finansman Giderleri
33 -10.662.618 -12.878.699 -5.346.870 -3.932.286
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.826.112 99.474 9.026.660 2.210.202
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.508.092 -63.572 143.062 -447.242
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.973.426 -2.058.866
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.465.334 -63.572 2.201.928 -447.242
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
15.318.020 35.902 9.169.722 1.762.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
15.318.020 35.902 9.169.722 1.762.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.318.020 35.902 9.169.722 1.762.960
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,43770000 0,00100000 0,26200000 0,05040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 3.022.795 3.257.717 16.862.081 -14.613.481 56.404.959 56.404.959
Transferler
27 -14.613.481 14.613.481
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -1.146.022 35.902 -1.110.120 -1.110.120
Dönem Karı (Zararı)
35.902 35.902 35.902
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.146.022 -1.146.022 -1.146.022
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 1.876.773 3.257.717 2.248.600 35.902 55.294.839 55.294.839
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 2.248.600 5.337.979 61.061.532 61.061.532
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-561.909 -561.909 -561.909
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2-06 -561.909 -561.909 -561.909
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 12.875.847 2.341.389 3.257.717 1.686.691 5.337.979 60.499.623 60.499.623
Transferler
27 5.337.979 -5.337.979
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 9.589.461 -1.723.833 15.318.020 23.183.648 23.183.648
Dönem Karı (Zararı)
15.318.020 15.318.020 15.318.020
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.589.461 -1.723.833 7.865.628 7.865.628
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 12.875.847 9.589.461 617.556 3.257.717 7.024.670 15.318.020 83.683.271 83.683.271


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.931.440 16.219.604
Dönem Karı (Zararı)
15.318.020 35.902
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
15.318.020 35.902
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
15.757.604 19.486.443
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 5.847.912 5.694.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-343.153 -608.737
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -228.726 -608.737
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-114.427
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
311.389 1.948.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 424.477 1.563.725
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -91.095 391.006
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -21.993 -6.060
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
3.630.670 4.571.308
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 -342.176 -63.824
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 4.497.587 4.306.689
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 -695.157 301.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 170.416 27.149
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
8,33 5.412.465 2.641.158
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-596.100 5.247.955
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 -596.100 5.247.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.508.092 63.573
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -13.671 -71.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.919.005 -2.143.498
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -20.937 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -12.733.087 -10.967.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.733.087 -10.967.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -940.179 14.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-940.179 14.033
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.901.148 -1.736.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -107.770 905.968
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.243.971 8.009.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
224.650 -43.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
13.019.321 8.053.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 977.200 761.011
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -578.804 122.104
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-578.804 122.104
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
26 177.555 8.632
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.806 738.800
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.156.619 17.378.847
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -1.147.499 -1.175.505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -77.680 16.262
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.235.452 -2.466.562
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 19.069 79.958
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19,32 -4.254.521 -2.546.520
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.023.518 -15.734.415
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 40.378.606 37.021.915
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -58.856.666 -44.364.698
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
14 -110.675 -2.934.605
Ödenen Faiz
33 -2.776.908 -5.520.851
Alınan Faiz
342.125 63.824
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.327.530 -1.981.373
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.327.530 -1.981.373
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 19.145.460 8.583.224
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 14.817.930 6.601.851


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.318.020 35.902 9.169.722 1.762.960
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.865.628 -1.146.022 8.943.578 -1.119.806
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 10.654.957 0 10.654.957 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -2.154.791 -1.432.528 -807.353 -1.399.758
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-634.538 286.506 -904.026 279.952
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
18 -1.065.496 0 -1.065.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24 430.958 286.506 161.470 279.952
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.865.628 -1.146.022 8.943.578 -1.119.806
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.183.648 -1.110.120 18.113.300 643.154
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
23.183.648 -1.110.120 18.113.300 643.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.817.981 19.145.460
Ticari Alacaklar
87.407.717 75.986.659
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 87.407.717 75.986.659
Diğer Alacaklar
1.721.024 780.845
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.721.024 780.845
Türev Araçlar
14 0 0
Stoklar
13 40.995.975 31.866.101
Peşin Ödenmiş Giderler
26 1.453.039 1.345.269
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 123.253 45.573
Diğer Dönen Varlıklar
26 438.600 413.525
ARA TOPLAM
146.957.589 129.583.432
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
146.957.589 129.583.432
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 526.535 94.910
Maddi Duran Varlıklar
18 105.418.389 96.402.357
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
448.381 307.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 448.381 307.486
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.020.221 3.020.408
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
110.413.526 99.825.161
TOPLAM VARLIKLAR
257.371.115 229.408.593
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 37.252.667 47.327.887
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 16.102.552 19.403.290
Ticari Borçlar
45.950.185 33.401.371
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 1.574.413 1.349.763
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 44.375.772 32.051.608
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 4.038.879 3.061.679
Diğer Borçlar
477.744 1.056.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 4.345 4.345
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 473.399 1.052.203
Türev Araçlar
14 0 706.775
Ertelenmiş Gelirler
26 195.623 18.068
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 2.973.426 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 3.834.171 5.357.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.263.368 3.673.410
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.570.803 1.683.891
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 82.726 93.456
ARA TOPLAM
110.907.973 110.426.375
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.907.973 110.426.375
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 45.466.626 43.449.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.313.245 14.471.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 17.313.245 14.471.434
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.779.871 57.920.686
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
173.687.844 168.347.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.683.271 61.061.532
Ödenmiş Sermaye
35.000.000 35.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12.875.847 12.875.847
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.207.017 2.341.389
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10.207.017 2.341.389
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.257.717 3.257.717
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.024.670 2.248.600
Net Dönem Karı veya Zararı
15.318.020 5.337.979
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.683.271 61.061.532
TOPLAM KAYNAKLAR
257.371.115 229.408.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702037


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.