KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2021 - 17:03
KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321
Dönem Karı (Zararı)
-462.472 -462.472 -462.472
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.216 -2.216 -2.216
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.000.000 -4.525 931.898 -896.928 -462.472 11.567.973 11.567.973
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 12.000.000 -18.090 931.898 -896.928 474.031 12.490.911 12.490.911
Transferler
474.031 -474.031 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-258.921 -258.921 -258.921
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-488 -488 -488
Dönem Sonu Bakiyeler
15 12.000.000 -18.578 931.898 -422.897 -258.921 12.231.502 12.231.502


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.258.135 -580.838
Dönem Karı (Zararı)
-258.921 -462.472
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-258.921 -462.472
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
31.720 163.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 54.364 23.859
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-10.526 22.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -10.526 22.945
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -12.118 116.370
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.509.552 -281.540
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.899 -362.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -156.899 -362.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,11 -792.109 -8.193
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,11 -792.109 -8.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -238.879 -80.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.673.185 176.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 3.673.185 176.290
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 20.554 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.700 -5.979
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.700 -5.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.282.351 -580.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -24.216 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.098.382 606.300
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5 4.441.409 798.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-343.027 -192.226
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -343.027 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -192.226
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 8.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 0 8.400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.356.517 8.425.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.356.517 8.425.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.138.284 183.456
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.494.801 8.608.918


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 9.494.801 3.138.284
Finansal Yatırımlar
5 0 4.441.409
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.441.409
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
5 4.441.409
Ticari Alacaklar
3,6 5.811.341 5.654.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.811.341 5.654.442
Diğer Alacaklar
3,7 1.839.862 1.028.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.839.862 1.028.564
Peşin Ödenmiş Giderler
9 255.351 16.472
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 255.351 16.472
Diğer Dönen Varlıklar
11 16.156 35.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 16.156 35.345
ARA TOPLAM
17.417.511 14.314.516
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.417.511 14.314.516
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3,7 619 619
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 619 619
Maddi Duran Varlıklar
9 647.827 337.979
Mobilya ve Demirbaşlar
9 647.827 337.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 171.120 192.305
Diğer Haklar
10 171.120 192.305
Peşin Ödenmiş Giderler
22.826 22.826
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 40.452 28.334
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
882.844 582.063
TOPLAM VARLIKLAR
18.300.355 14.896.579
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
3,6 5.788.572 2.115.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.788.572 2.115.387
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 75.015 54.461
Diğer Borçlar
3,7 114.999 111.299
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 2.000 2.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 112.999 109.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 24.216
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.065 10.125
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 37.065 10.125
ARA TOPLAM
6.015.651 2.315.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.015.651 2.315.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 53.202 90.180
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 53.202 90.180
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.202 90.180
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.068.853 2.405.668
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.231.502 12.490.911
Ödenmiş Sermaye
15 12.000.000 12.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -18.578 -18.090
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.578 -18.090
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -18.578 -18.090
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 931.898 931.898
Yasal Yedekler
15 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -422.897 -896.928
Net Dönem Karı veya Zararı
-258.921 474.031
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
12.231.502 12.490.911
TOPLAM KAYNAKLAR
18.300.355 14.896.579


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.420.645 920.771
Satışların Maliyeti
16 0 -828.237
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.420.645 92.534
BRÜT KAR (ZARAR)
1.420.645 92.534
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.898.970 -447.021
Pazarlama Giderleri
17 -50.074 -64.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 50.256 6.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -16.474 -11.793
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-494.617 -423.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 320.534 148.937
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -276.263 -70.792
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20 -450.346 -345.477
Finansman Gelirleri
20 838.550 0
Finansman Giderleri
20 -659.105 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-270.901 -345.477
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 11.980 -116.995
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 11.980 -116.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-258.921 -462.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
-258.921 -462.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-258.921 -462.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-488 -2.216
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -626 -2.841
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
138 625
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 138 625
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-488 -2.216
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-259.409 -464.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-259.409 -464.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938704


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,00% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,6189 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6072 17.06.2021 Yüksek 8,6354
Açılış: 8,6158
10,3609 Değişim: 0,18%
Düşük 10,3344 17.06.2021 Yüksek 10,3693
Açılış: 10,3419
505,61 Değişim: 0,71%
Düşük 501,39 17.06.2021 Yüksek 505,91
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.