KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2020 - 13:54
KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.225 84.614 83.389 83.389
Sermaye Arttırımı
19 1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 3.600.000 -1.225 931.898 -831.607 84.614 3.783.680 3.783.680
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.313 -347.345 -349.658 -349.658
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
26 12.000.000 -4.622 931.898 -896.928 -347.345 11.683.003 11.683.003


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.541.509 14.171
Dönem Karı (Zararı)
-347.345 49.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-347.345 49.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-785.275 36.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44052 82.668 7.210
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.535 8.096
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.535 8.096
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.172.000 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.172.000 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 295.522 20.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.408.889 -71.466
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-5.782.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.424.216 -25.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -1.424.216 -25.129
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-491.408 -12.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -491.408 -12.070
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -77.275 23.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.340.222 -2.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.340.222 -2.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -2.463
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.293 -18.393
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.293 -18.393
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16 36.081 -34.028
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.081 -34.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.541.509 14.171
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.560.347 -3.194.069
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
3.007.872
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -3.128.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-447.525 -65.852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.400.000 1.500.850
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.400.000 1.500.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 850
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.418.838 -1.679.048
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 3.418.838 -1.679.048
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 183.456 1.875.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.602.294 196.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.602.293 183.456
Finansal Yatırımlar
4 6.954.000 3.007.872
Ticari Alacaklar
1.495.524 71.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.495.524 71.308
Diğer Alacaklar
673.589 187.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 673.589 187.469
Peşin Ödenmiş Giderler
85.895 8.620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 85.895 8.620
Diğer Dönen Varlıklar
12 39.495 75.576
ARA TOPLAM
12.850.796 3.534.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.850.796 3.534.301
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.288 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.288 0
Maddi Duran Varlıklar
8 283.442 64.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 198.334 52.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 0 117.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
487.064 234.262
TOPLAM VARLIKLAR
13.337.860 3.768.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.397.262 57.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.397.262 57.040
Diğer Borçlar
52.463 62.756
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 50.463 62.756
Kısa Vadeli Karşılıklar
47 0
ARA TOPLAM
1.449.772 119.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.449.772 119.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26.907 16.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 26.907 16.106
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 178.178 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.085 16.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.654.857 135.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.683.003 3.632.661
Ödenmiş Sermaye
13 12.000.000 3.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -4.622 -2.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -896.928 -831.607
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -347.345 -65.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.683.003 3.632.661
TOPLAM KAYNAKLAR
13.337.860 3.768.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 3.385.378 353.199 1.868.868 88.289
Satışların Maliyeti
14 -2.937.080 0 -1.546.874 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
448.298 353.199 321.994 88.289
BRÜT KAR (ZARAR)
448.298 353.199 321.994 88.289
Genel Yönetim Giderleri
-1.861.169 -733.278 -954.378 -304.034
Pazarlama Giderleri
-108.824 -7.929 -17.065 -2.001
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
349.296 5.647 339.131 1.948
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-190.233 0 -190.233 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.362.632 -382.361 -500.551 -215.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.444.444 453.247 1.190.352 170.781
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -128.939 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-47.127 70.886 689.801 -45.017
Finansman Giderleri
-4.044 0 -2.889 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-51.171 70.886 686.912 -45.017
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-296.174 -21.526 -263.265 9.763
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -296.174 -21.526 -263.265 9.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-347.345 49.360 423.647 -35.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
-347.345 49.360 423.647 -35.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -347.345 49.360 423.647 -35.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.965 -2.523 513 -953
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 -2.965 -2.523 513 -953
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
24-33 -2.965 -2.523 513 -953
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
652 555 -113 210
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
652 555 -113 210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 652 555 -113 210
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.313 -1.968 400 -743
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-349.658 47.392 424.047 -35.997
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-349.658 47.392 424.047 -35.997http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884673


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2730 Değişim: 0,01%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0598 Değişim: 0,21%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0905
Açılış: 10,0384
488,17 Değişim: -0,07%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.