KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 15:48
KAP ***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***DMK*** DİNAMİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 2.100.000 931.898 -835.996 4.389 2.200.291 2.200.291
Transferler
4.389 -4.389 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.225 84.614 83.389 83.389
Sermaye Arttırımı
1.500.000 1.500.000 1.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 3.600.000 -1.225 931.898 -831.607 84.614 3.783.680 3.783.680
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13 3.600.000 -2.309 931.898 -831.607 -65.321 3.632.661 3.632.661
Transferler
-65.321 65.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.713 -770.992 -773.705 -773.705
Sermaye Arttırımı
8.400.000 8.400.000 8.400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
13 12.000.000 -5.022 931.898 -896.928 -770.992 11.258.956 11.258.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.168.615 101.939
Dönem Karı (Zararı)
-770.992 84.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-770.992 84.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
43.733 37.637
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 48.182 3.651
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.595 3.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 9.595 3.042
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-46.188 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -46.188 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 32.144 30.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.356 -20.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-474.076 34.939
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -474.076 34.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.669 -5.761
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -6.669 -5.761
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -130.218 2.955
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 194.136 3.916
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 194.136 3.916
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -3.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.919 -5.781
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
18 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -3.919 -5.781
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.610 -46.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 -22.610 -46.655
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.168.615 101.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.531.063 -42.771
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -4.321.002 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8-9 -210.061 -42.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.400.000 1.500.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 8.400.000 1.500.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.700.322 1.559.168
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3 2.700.322 1.559.168
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 183.456 1.875.414
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.883.778 3.434.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.883.778 183.456
Finansal Yatırımlar
4 7.375.062 3.007.872
Ticari Alacaklar
545.384 71.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 545.384 71.308
Diğer Alacaklar
194.138 187.469
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 194.138 187.469
Peşin Ödenmiş Giderler
138.838 8.620
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 138.838 8.620
Diğer Dönen Varlıklar
12 98.186 75.576
ARA TOPLAM
11.235.386 3.534.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.235.386 3.534.301
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 59.517 64.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 219.280 52.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 85.200 117.344
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
363.997 234.262
TOPLAM VARLIKLAR
11.599.383 3.768.563
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
251.176 57.040
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 251.176 57.040
Diğer Borçlar
60.837 62.756
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
18 2.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 58.837 62.756
ARA TOPLAM
312.013 119.796
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
312.013 119.796
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
28.414 16.106
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 28.414 16.106
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
28.414 16.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
340.427 135.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.258.956 3.632.661
Ödenmiş Sermaye
13 12.000.000 3.600.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -5.022 -2.309
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 931.898 931.898
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -896.928 -831.607
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -770.992 -65.321
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.258.956 3.632.661
TOPLAM KAYNAKLAR
11.599.383 3.768.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 1.516.510 264.910 595.739 100.024
Satışların Maliyeti
14 -1.390.206 0 -561.969 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.304 264.910 33.770 100.024
BRÜT KAR (ZARAR)
126.304 264.910 33.770 100.024
Genel Yönetim Giderleri
-906.791 -429.244 -447.977 -230.438
Pazarlama Giderleri
-91.759 -5.928 -27.534 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.165 3.699 3.282 3.553
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-862.081 -166.563 -438.459 -126.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 254.092 282.466 105.155 186.214
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 -128.939 0 -58.147 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-736.928 115.903 -391.451 59.353
Finansman Giderleri
-1.155 0 -1.155 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-738.083 115.903 -392.606 59.353
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.909 -31.289 84.086 -16.181
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -32.909 -31.289 84.086 -16.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-770.992 84.614 -308.520 43.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
-770.992 84.614 -308.520 43.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 -770.992 84.614 -308.520 43.172
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.478 -1.570 -637 -1.190
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13 -3.478 -1.570 -637 -1.190
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
765 345 140 261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
765 345 140 261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
765 345 140 261
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.713 -1.225 -497 -929
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-773.705 83.389 -309.017 42.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-773.705 83.389 -309.017 42.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868332


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.432 Değişim: 1,27% Hacim : 16.702 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.432
Açılış: 1.409
8,5366 Değişim: 0,73%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1240 Değişim: 0,83%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
494,80 Değişim: 0,17%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.