" />

KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

13.08.2021 - 20:24
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
176.814 131.606 308.420 172.348 81.999 254.347
GARANTİ VE KEFALETLER
176.814 69.082 245.896 172.348 64.044 236.392
Teminat Mektupları
176.814 9.170 185.984 172.348 16.492 188.840
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
176.814 9.170 185.984 172.348 16.492 188.840
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
59.912 59.912 47.552 47.552
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 62.524 62.524 0 17.955 17.955
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 62.524 62.524 0 17.955 17.955
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
41.766 41.766 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
20.880 20.880 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
20.886 20.886 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 20.758 20.758 0 17.955 17.955
Swap Para Alım İşlemleri
0 10.393 10.393 0 8.947 8.947
Swap Para Satım İşlemleri
10.365 10.365 9.008 9.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
29.600 29.600 29.600 0 29.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 0 750
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
206.414 131.606 338.020 201.948 81.999 283.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
14.083 7.284 7.696 3.449
Kredilerden Alınan Faizler
9.898 4.323 5.741 2.060
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3 3 0
Bankalardan Alınan Faizler
211 2.266 82 970
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.718 87 527 61
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
496 113 132 113
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
496 113 132 113
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
1.030 495 708 495
Diğer Faiz Gelirleri
727 0 503 -250
FAİZ GİDERLERİ (-)
-102 0 -33 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-102 0 -33
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.981 7.284 7.663 3.449
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-4 -77 -18 -21
Alınan Ücret ve Komisyonlar
395 278 193 135
Gayri Nakdi Kredilerden
395 278 193 135
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-399 -355 -211 -156
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-399 -355 -211 -156
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.874 1.525 1.461 2.096
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
349 -2.224 -24 760
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
4.525 3.749 1.485 1.336
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
427 193 183 141
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.278 8.925 9.289 5.665
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-209 -436 -209 -212
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.509 -2.140 -1.308 -1.151
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.918 -2.529 -1.529 -1.131
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
13.642 3.820 6.243 3.171
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.642 3.820 6.243 3.171
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-3.413 -957 -2.008 -727
Cari Vergi Karşılığı
-3.460 -973 -2.042 -644
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
47 16 34 -83
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.229 2.863 4.235 2.444
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10.229 2.863 4.235 2.444
Grubun Karı (Zararı)
10.229 2.863 4.235 2.444
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.863 2.863 0 2.863
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
16.732 -16.732 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.732 -16.732 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 94.023 0 2.863 159.261 0 159.261
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11 10.229 10.240 10.240
Kar Dağıtımı
7.818 -7.818
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.818 -7.818
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 101.841 0 10.229 174.445 174.445


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
48.495 16.015 64.510 54.320 40.164 94.484
Nakit ve Nakit Benzerleri
46.340 15.830 62.170 43.489 40.164 83.653
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
522 1.696 2.218 337 2.037 2.374
Bankalar
36.063 14.134 50.197 74 38.127 38.201
Para Piyasalarından Alacaklar
9.755 9.755 43.078 43.078
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.155 2.155 10.831 0 10.831
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
1.995 1.995 10.671 10.671
Türev Finansal Varlıklar
185 185 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
185 185 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
95.474 31.547 127.021 83.388 14.521 97.909
Krediler
87.392 87.392 77.252 77.252
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
8.082 31.547 39.629 6.136 14.521 20.657
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
347 347 419 419
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
598 598 792 0 792
Şerefiye
0
Diğer
598 598 792 792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
172 172 125 125
DİĞER AKTİFLER
3.440 14.926 18.366 2.229 12.413 14.642
VARLIKLAR TOPLAMI
151.997 62.488 214.485 144.744 67.098 211.842
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 13.889 13.889 811 27.047 27.858
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
312 16.025 16.337 45 12.678 12.723
Müstakrizlerin Fonları
312 16.025 16.337 45 12.678 12.723
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 161 161 0 58 58
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 161 161 0 58 58
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
6.578 6.578 6.261 0 6.261
Genel Karşılıklar
5.526 5.526 5.316 5.316
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.052 1.052 945 945
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
2.590 2.590 652 652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
393 92 485 52 33 85
ÖZKAYNAKLAR
174.445 174.445 164.205 0 164.205
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 0 2.375
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 -11 -11
Kar Yedekleri
101.841 101.841 94.023 0 94.023
Yasal Yedekler
5.347 5.347 4.956 4.956
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
96.494 96.494 89.067 89.067
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
10.229 10.229 7.818 0 7.818
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.229 10.229 7.818 7.818
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
184.318 30.167 214.485 172.026 39.816 211.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.229 2.863
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
11 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
11 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
11
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.240 2.863 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.434 -247
Alınan Faizler
13.856 7.272
Ödenen Faizler
-102 0
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
395 278
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.220 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.509 -2.140
Ödenen Vergiler
-2.553 -2.188
Diğer
-6.873 -3.469
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-42.313 1.202
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
81 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-28.972 331
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.010 -996
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.614 1.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-13.969 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
943 329
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-34.879 955
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
8.499 -5.202
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-70 -57
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.578 -4.929
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-9 -216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.897 3.831
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-21.483 -416
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
83.653 74.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
62.170 73.909http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958150


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.019 Değişim: -0,64% Hacim : 92.925 Mio.TL Son veri saati : 17:47
Düşük 11.016 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
32,8466 Değişim: -0,01%
Düşük 32,7530 24.07.2024 Yüksek 32,8779
Açılış: 32,8492
35,6920 Değişim: 0,02%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7396
Açılış: 35,6848
2.562,33 Değişim: 0,67%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.564,67
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.