KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2021 - 13:42
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
183.074 92.480 275.554 172.348 81.999 254.347
GARANTİ VE KEFALETLER
183.074 72.759 255.833 172.348 64.044 236.392
Teminat Mektupları
183.074 11.454 194.528 172.348 16.492 188.840
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0
Diğer Teminat Mektupları
183.074 11.454 194.528 172.348 16.492 188.840
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0
Diğer Banka Kabulleri
0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0
Diğer Akreditifler
0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0
Diğer Cirolar
0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0
Faktoring Garantilerinden
0
Diğer Garantilerimizden
0
Diğer Kefaletlerimizden
61.305 61.305 47.552 47.552
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 19.721 19.721 0 17.955 17.955
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 19.721 19.721 0 17.955 17.955
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 19.721 19.721 0 17.955 17.955
Swap Para Alım İşlemleri
0 9.947 9.947 0 8.947 8.947
Swap Para Satım İşlemleri
9.774 9.774 9.008 9.008
Swap Faiz Alım İşlemleri
0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0
Para Satım Opsiyonları
0
Faiz Alım Opsiyonları
0
Faiz Satım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0
Futures Para Satım İşlemleri
0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0
Diğer
0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
29.600 29.600 29.600 0 29.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 0 750
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0
Diğer Emanet Kıymetler
0
Emanet Kıymet Alanlar
0
REHİNLİ KIYMETLER
28.850 28.850 28.850 0 28.850
Menkul Kıymetler
0
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Emtia
0
Varant
0
Gayrimenkul
28.000 28.000 28.000 28.000
Diğer Rehinli Kıymetler
0
Rehinli Kıymet Alanlar
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
212.674 92.480 305.154 201.948 81.999 283.947


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
6.387 3.835
Kredilerden Alınan Faizler
4.157 2.263
Bankalardan Alınan Faizler
129 1.296
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.191 26
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
364 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
364
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
322
Diğer Faiz Gelirleri
224 250
FAİZ GİDERLERİ (-)
-69 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-69 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
6.318 3.835
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
14 -56
Alınan Ücret ve Komisyonlar
202 143
Gayri Nakdi Kredilerden
202 143
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-188 -199
Gayri Nakdi Kredilere
0
Diğer
-188 -199
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3.413 -571
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
373 -2.984
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.040 2.413
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
244 52
FAALİYET BRÜT KÂRI
9.989 3.260
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
0 -224
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.201 -989
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.389 -1.398
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
7.399 649
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.399 649
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.405 -230
Cari Vergi Karşılığı
-1.418 -329
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
13 99
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.994 419
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.994 419
Grubun Karı (Zararı)
5.994 419
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 0 77.291 16.732 156.398 0 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 419 419 0 419
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 16.732 419 156.817 0 156.817
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -11 94.023 7.818 164.205 164.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5 5.994 5.994 5.994
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -16 94.023 7.818 5.994 170.194 170.194


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.550 9.917 67.467 54.320 40.164 94.484
Nakit ve Nakit Benzerleri
53.455 9.742 63.197 43.489 40.164 83.653
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1.075 1.587 2.662 337 2.037 2.374
Bankalar
48.575 8.155 56.730 74 38.127 38.201
Para Piyasalarından Alacaklar
3.805 3.805 43.078 43.078
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.095 4.095 10.831 0 10.831
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
3.935 3.935 10.671 10.671
Türev Finansal Varlıklar
175 175 0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
175 175 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
83.331 15.938 99.269 83.388 14.521 97.909
Krediler
77.393 77.393 77.252 77.252
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.938 15.938 21.876 6.136 14.521 20.657
Faktoring Alacakları
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0
Diğer Finansal Varlıklar
0
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
395 395 419 419
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
717 717 792 0 792
Şerefiye
0
Diğer
717 717 792 792
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
137 137 125 125
DİĞER AKTİFLER
2.879 18.080 20.959 2.229 12.413 14.642
VARLIKLAR TOPLAMI
148.480 43.935 192.415 144.744 67.098 211.842
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
803 4.891 5.694 811 27.047 27.858
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
Tahviller
0
FONLAR
183 8.280 8.463 45 12.678 12.723
Müstakrizlerin Fonları
183 8.280 8.463 45 12.678 12.723
Diğer
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 58 58
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 58 58
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
6.085 6.085 6.261 0 6.261
Genel Karşılıklar
5.273 5.273 5.316 5.316
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
812 812 945 945
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
1.815 1.815 652 652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
126 38 164 52 33 85
ÖZKAYNAKLAR
170.194 170.194 164.205 0 164.205
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 0 2.375
Hisse Senedi İhraç Primleri
0
Hisse Senedi İptal Karları
0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16 -16 -11 -11
Kar Yedekleri
94.023 94.023 94.023 0 94.023
Yasal Yedekler
4.956 4.956 4.956 4.956
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
89.067 89.067 89.067 89.067
Diğer Kar Yedekleri
0
Kar veya Zarar
13.812 13.812 7.818 0 7.818
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
7.818 7.818 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
5.994 5.994 7.818 7.818
Azınlık Payları
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
179.206 13.209 192.415 172.026 39.816 211.842


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.994 419
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-5 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-5
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.989 419


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.261 -6.136
Alınan Faizler
6.154 3.932
Ödenen Faizler
-69 0
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
202 143
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.482 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.140 -989
Ödenen Vergiler
-3.463 -6.526
Diğer
-2.905 -2.696
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-30.770 -3.587
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
175 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
0
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.256 -1.503
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.043 -9.197
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-4.260 1.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-22.164 0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.778 5.280
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-29.509 -9.723
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.891 -304
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-334 -53
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6.689 -69
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-464 -182
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.162 1.812
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.456 -8.215
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
83.653 74.325
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
63.197 66.110http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936385


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,05% Hacim : 5.938 Mio.TL Son veri saati : 12:18
Düşük 1.458 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,3412 Değişim: -0,63%
Düşük 8,3031 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1131 Değişim: -0,49%
Düşük 10,0527 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
499,05 Değişim: -1,52%
Düşük 496,61 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.