KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 15:59
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
139.757 69.096 208.853 115.589 58.018 173.607
GARANTİ VE KEFALETLER
139.757 69.096 208.853 115.589 58.018 173.607
Teminat Mektupları
139.757 16.074 155.831 115.589 16.302 131.891
Diğer Teminat Mektupları
139.757 16.074 155.831 115.589 16.302 131.891
Diğer Kefaletlerimizden
53.022 53.022 41.716 41.716
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
26.600 26.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
25.850 25.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
25.000 25.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
166.357 69.096 235.453 202.189 58.018 260.207


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
7.284 14.544 3.449 7.322
Kredilerden Alınan Faizler
4.323 8.488 2.060 4.134
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
6 3
Bankalardan Alınan Faizler
2.266 208 970 113
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
87 5.030 61 2.577
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
113 304 113 137
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
113 304 113 137
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
495 415 495 415
Diğer Faiz Gelirleri
93 -250 -57
FAİZ GİDERLERİ (-)
0 -20 0 -1
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
0 -20 0 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.284 14.524 3.449 7.321
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-77 -123 -21 -60
Alınan Ücret ve Komisyonlar
278 256 135 128
Gayri Nakdi Kredilerden
278 256 135 128
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-355 -379 -156 -188
Diğer
-355 -379 -156 -188
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
1.525 2.300 2.096 1.154
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.224 318 760 314
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.749 1.982 1.336 840
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
193 164 141 125
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.925 16.865 5.665 8.540
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-436 -252 -212 -190
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.140 -1.855 -1.151 -1.017
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.529 -2.134 -1.131 -1.197
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.820 12.624 3.171 6.136
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.820 12.624 3.171 6.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-957 -2.812 -727 -1.367
Cari Vergi Karşılığı
-973 -2.877 -644 -1.416
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
16 65 -83 49
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.863 9.812 2.444 4.769
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.863 9.812 2.444 4.769
Grubun Karı (Zararı)
2.863 9.812 2.444 4.769
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56 9.812 9.868 9.868
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.375 -24 77.291 0 9.812 149.454 149.454
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Yeni Bakiye
60.000 2.375 77.291 16.732 156.398 156.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.863 2.863 2.863
Kar Dağıtımı
16.732 -16.732
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
16.732 -16.732
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 94.023 2.863 159.261 159.261


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
51.546 27.492 79.038 48.091 26.394 74.485
Nakit ve Nakit Benzerleri
46.417 27.492 73.909 47.931 26.394 74.325
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
491 925 1.416 289 841 1.130
Bankalar
45.926 26.567 72.493 45.141 25.553 70.694
Para Piyasalarından Alacaklar
2.501 2.501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.129 5.129 160 160
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
4.969 4.969
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.260 13.750 91.010 77.289 14.080 91.369
Krediler
77.260 77.260 77.289 77.289
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
13.750 13.750 14.080 14.080
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 1.201 1.201
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -1.201 0 -1.201
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
İştirakler (Net)
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
541 541 636 636
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
473 473 453 453
Diğer
473 473 453 453
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 3.471 3.471
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
100 100 84 84
DİĞER AKTİFLER
5.366 3.005 8.371 4.517 3.471 7.988
VARLIKLAR TOPLAMI
138.757 44.247 183.004 134.541 43.945 178.486
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
96 15.449 15.545 44 13.963 14.007
Müstakrizlerin Fonları
96 15.449 15.545 44 13.963 14.007
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.