" />

KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

04.03.2020 - 15:10
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597
GARANTİ VE KEFALETLER
115.589 58.018 173.607 100.513 52.084 152.597
Teminat Mektupları
115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199
Diğer Teminat Mektupları
115.589 16.302 131.891 100.513 10.686 111.199
Diğer Garantilerimizden
41.716 41.716 41.398 41.398
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 86.600 86.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 85.850 85.850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 85.000 85.000
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
202.189 58.018 260.207 187.113 52.084 239.197


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
25.982 24.561
Kredilerden Alınan Faizler
15.328 17.967
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11 7
Bankalardan Alınan Faizler
1.709 955
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
7.341 3.004
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
602 2.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
602 2.476
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
910 57
Diğer Faiz Gelirleri
81 93
FAİZ GİDERLERİ (-)
-21 -24
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-21 -24
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
25.961 24.537
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
-271 -68
Alınan Ücret ve Komisyonlar
509 461
Gayri Nakdi Kredilerden
509 460
Diğer
1
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-780 -529
Gayri Nakdi Kredilere
0 -12
Diğer
-780 -517
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3.163 -1.433
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
284 -25
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.857 -1.408
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.490 759
FAALİYET BRÜT KÂRI
30.343 23.795
KREDİ KARŞILIKLARI (-)
-411 -2.224
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.927 -3.274
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.462 -3.658
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
21.543 14.639
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.543 14.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-4.811 -3.759
Cari Vergi Karşılığı
-4.873 -3.673
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-86
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
62
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
16.732 10.880
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
16.732 10.880
Grubun Karı (Zararı)
16.732 10.880
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -7 57.034 9.377 128.779 0 128.779
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -7 57.034 9.377 128.779 0 128.779
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-73 10.880 10.807 0 10.807
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
9.377 -9.377 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
9.377 -9.377 0 0 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 0 10.880 139.586 0 139.586
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Yeni Bakiye
60.000 2.375 -80 66.411 10.880 139.586 139.586
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
80 16.732 16.812 16.812
Kar Dağıtımı
10.880 -10.880 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
10.880 -10.880 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 0 77.291 0 16.732 156.398 156.398


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
48.091 26.394 74.485 45.359 26.373 71.732
Nakit ve Nakit Benzerleri
47.931 26.394 74.325 37.400 26.373 63.773
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
289 841 1.130 656 783 1.439
Bankalar
45.141 25.553 70.694 49 25.590 25.639
Para Piyasalarından Alacaklar
2.501 2.501 36.695 36.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
160 160 7.959 7.959
Devlet Borçlanma Senetleri
2.845 2.845
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Finansal Varlıklar
4.954 4.954
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.289 14.080 91.369 77.915 8.737 86.652
Krediler
77.289 77.289 77.915 77.915
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
14.080 14.080 8.737 8.737
Donuk Alacaklar
1.201 1.201 2.460 2.460
Özel Karşılıklar (-)
-1.201 -1.201 -2.460 -2.460
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
636 636 560 560
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
453 453 379 379
Diğer
453 453 379 379
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
3.471 3.471 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
84 84 22 22
DİĞER AKTİFLER
4.517 3.471 7.988 1.157 1.157
VARLIKLAR TOPLAMI
134.541 43.945 178.486 125.392 35.110 160.502
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
0 0 5.261 5.261
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0
FONLAR
44 13.963 14.007 129 9.635 9.764
Müstakrizlerin Fonları
44 13.963 14.007 129 9.635 9.764
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
4.926 4.926 4.352 4.352
Genel Karşılıklar
4.280 4.280 3.869 3.869
Çalışan Hakları Karşılığı
646 646 483 483
CARİ VERGİ BORCU
1.445 1.445 1.357 1.357
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.684 26 1.710 156 26 182
ÖZKAYNAKLAR
156.398 156.398 139.586 139.586
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-80 -80
Kar Yedekleri
77.291 77.291 66.411 66.411
Yasal Yedekler
4.119 4.119 3.575 3.575
Olağanüstü Yedekler
73.172 73.172 62.836 62.836
Kar veya Zarar
16.732 16.732 10.880 10.880
Dönem Net Kâr veya Zararı
16.732 16.732 10.880 10.880
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
164.497 13.989 178.486 145.580 14.922 160.502


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
16.732 10.880
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
80 -73
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
80
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
80
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -73
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-91
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.812 10.807


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.852 7.999
Alınan Faizler
26.283 24.425
Ödenen Faizler
-21 -24
Alınan Ücret ve Komisyonlar
509 461
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.653 -675
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.927 -3.274
Ödenen Vergiler
-5.969 -1.259
Diğer
-5.676 -11.655
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-11.846 -10.485
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 102
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.804 -1.239
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-7.842 37.771
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 -37.944
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
4.243
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 -10.575
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-5.261 2.975
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.818 -1.575
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.006 -2.486
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.393 -2.906
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.845 -616
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-294 -50.162
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.959 48.200
Diğer
-427 -328
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.153 8.009
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.552 2.617
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
63.773 23.222
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
74.325 25.839http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824169


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.