KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

03.04.2018 - 14:16
KAP ***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***DLR*** DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
944 561 1.505 392 916 1.308
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
102 102 99 99
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
102 102 99 99
Devlet Borçlanma Senetleri
102 102 99 99
BANKALAR
23 21.694 21.717 3.026 19.678 22.704
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.059 6.059 6.862 6.862
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
160 160 160 160
Diğer Menkul Değerler
5.899 5.899 6.702 6.702
KREDİLER VE ALACAKLAR
124.297 124.297 116.309 116.309
Krediler ve Alacaklar
124.297 124.297 116.309 116.309
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
69.000 69.000 69.000 69.000
Diğer
55.297 55.297 47.309 47.309
Takipteki Krediler
2.460 2.460 2.460 2.460
Özel Karşılıklar (-)
-2.460 -2.460 -2.460 -2.460
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
222 222 68 68
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
209 209 23 23
Diğer
209 209 23 23
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
VERGİ VARLIĞI
109 109 24 24
Ertelenmiş Vergi Varlığı
109 109 24 24
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
332 332 278 278
AKTİF TOPLAMI
132.297 22.255 154.552 127.081 20.594 147.675
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
0 0 0 0
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
0 0 0 0
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
2.286 2.286 5.258 5.258
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
22 20.316 20.338 39 20.509 20.548
Müstakriz Fonları
22 20.316 20.338 39 20.509 20.548
MUHTELİF BORÇLAR
7 7 0 0
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
94 20 114 89 84 173
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
2.039 2.039 1.567 1.567
Genel Karşılıklar
1.645 1.645 1.298 1.298
Çalışan Hakları Karşılığı
394 394 269 269
VERGİ BORCU
988 988 842 842
Cari Vergi Borcu
988 988 842 842
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
128.780 128.780 119.287 119.287
Ödenmiş Sermaye
60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
2.368 2.368 2.252 2.252
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-7 -7 -123 -123
Diğer Sermaye Yedekleri
2.375 2.375 2.375 2.375
Kar Yedekleri
57.035 57.035 47.368 47.368
Yasal Yedekler
3.106 3.106 2.623 2.623
Olağanüstü Yedekler
53.929 53.929 44.745 44.745
Kar veya Zarar
9.377 9.377 9.667 9.667
Dönem Net Karı / Zararı
9.377 9.377 9.667 9.667
PASİF TOPLAMI
131.930 22.622 154.552 127.082 20.593 147.675


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 2.251 37.672 7.445 26 109.769
Yeni Bakiye
60.000 2.375 2.251 37.672 7.445 26 109.769
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
-149 -149
Dönem Net Karı (Zararı)
9.667 9.667
Kar Dağıtımı
372 7.073 -7.445
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
372 7.073 -7.445
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 2.623 44.745 9.667 -123 119.287
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000 2.375 2.623 44.745 9.667 -123 119.287
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Menkul Değerler Değerleme Farkları
116 116
Dönem Net Karı (Zararı)
9.377 9.377
Kar Dağıtımı
483 9.184 -9.667
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
483 9.184 -9.667
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 2.375 3.106 53.929 9.377 -7 128.780


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
99.226 27.966 127.192 107.176 31.051 138.227
GARANTİ VE KEFALETLER
99.226 27.966 127.192 107.176 31.051 138.227
Teminat Mektupları
99.226 6.858 106.084 107.176 5.136 112.312
Diğer Teminat Mektupları
99.226 6.858 106.084 107.176 5.136 112.312
Diğer Garantilerimizden
21.108 21.108 25.915 25.915
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
86.600 86.600 1.600 1.600
EMANET KIYMETLER
750 750 750 750
Tahsile Alınan Çekler
750 750 750 750
REHİNLİ KIYMETLER
85.850 85.850 850 850
Teminat Senetleri
850 850 850 850
Gayrimenkul
85.000 85.000 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
185.826 27.966 213.792 108.776 31.051 139.827


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
7.721 10.641
Alınan Faizler
16.628 15.839
Ödenen Faizler
-140 -231
Alınan Ücret ve Komisyonlar
449 423
Elde Edilen Diğer Kazançlar
819 1.884
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
451
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.736 -3.000
Ödenen Vergiler
-3.180 -2.606
Diğer
-4.119 -2.119
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-10.483 -5.198
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3 -4
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
480 -481
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-7.944 -15.124
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-71 303
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-289
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.972 4.959
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
316 5.149
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
-2.762 5.443
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
576 -4.760
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-197 -19
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-21.784 -6.775
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
22.815 2.000
Diğer
-258 34
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-1
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.877 89
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-310 772
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.531 22.759
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
23.221 23.531


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
16.784 15.690
Kredilerden Alınan Faizler
14.999 14.825
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
10 1
Bankalardan Alınan Faizler
613 307
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.162 557
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
9 11
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
1.153 546
FAİZ GİDERLERİ
-140 -231
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-140 -231
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.644 15.459
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
40 223
Alınan Ücret ve Komisyonlar
449 423
Gayri Nakdi Kredilerden
444 423
Diğer
5
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-409 -200
Gayri Nakdi Kredilere
-16 -16
Diğer
-393 -184
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
733 1.264
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-1 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-76 741
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
810 523
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
87 765
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
17.504 17.711
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
-347 -369
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.442 -5.124
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.715 12.218
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.715 12.218
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-2.338 -2.551
Cari Vergi Karşılığı
-2.422 -2.485
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
84 -66
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
9.377 9.667
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.377 9.667
Grubun Karı (Zararı)
9.377 9.667
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
116 -149
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
0 0
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
0 0
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
0 0
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
0 0
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
116 -149
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.377 9.667
Diğer
9.377 9.667
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
9.493 9.518http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672882


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.