KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 21:20
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 0 26.396.085
Transferler
10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33.363 33.363 -2.754.803 -2.754.803 -2.721.440 0 -2.721.440
Dönem Karı (Zararı)
-2.754.803 -2.754.803 -2.754.803 0 -2.754.803
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
33.363 33.363 33.363 0 33.363
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000 0 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 335.728 335.728 3.028.735 2.039.552 -2.754.803 -715.251 23.074.645 0 23.074.645
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 0 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 380.032 380.032 3.028.735 2.039.552 5.160.162 7.199.714 29.493.996 0 29.493.996
Transferler
10.000 5.150.162 -5.160.162 -10.000 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 20.406.027 20.406.027 20.128.268 20.128.268
Dönem Karı (Zararı)
20.406.027 20.406.027 20.406.027 0 20.406.027
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-277.759 -277.759 -277.759 0 -277.759
Sermaye Arttırımı
16.000.000 16.000.000 0 16.000.000
Kar Payları
-600.000 -600.000 -600.000 0 -600.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
294.502 294.502 0 294.502
Dönem Sonu Bakiyeler
16 26.000.000 15.137.609 294.502 -6.252.094 -6.252.094 -6.252.094 102.273 102.273 3.038.735 6.589.714 20.406.027 26.995.741 65.316.766 0 65.316.766


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
14.476.331 364.497
Dönem Karı (Zararı)
20.406.027 -2.754.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.963.991 6.551.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 12 3.877.475 2.716.026
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.574 57.010
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.574 57.010
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.132.292 818.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.421.772 818.074
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
710.520 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
735.900 634.737
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -42.702 -11.517
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 778.602 640.385
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -180.729
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 186.598
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 437.744 1.688.206
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.536.616 1.569.875
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -3.536.616 1.569.875
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -234.696 -932.200
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-443.534 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-443.534 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.678.023 -3.157.321
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.201.794 1.790.341
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.201.794 1.790.341
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
66.521 -66.805
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
95.521 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.000 -66.805
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.032.353 1.799.861
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -442.624 204.103
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.190.328 -6.967.589
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.190.328 -6.967.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -885.052 1.495.369
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-144.179 -1.015.206
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.232 -1.044.706
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-74.947 29.500
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 580.250 503.517
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-809.120 -900.912
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.746.742 -1.371.848
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
937.622 470.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.691.995 639.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -363.899 -273.484
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 148.235 -1.623
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.871.034 -3.208.453
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
506.575 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 506.575 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 12 -5.237.496 -2.905.961
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-1.140.113 -302.492
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-1.140.113 -302.492
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.694.199 9.782.287
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.294.502 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.294.502 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 1.600.000 31.287.865
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -19.855.170 -19.783.234
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -610.590 -472.518
Ödenen Temettüler
-600.000 -600.000
Ödenen Faiz
-565.643 -661.307
Alınan Faiz
42.702 11.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.911.098 6.938.331
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-277.759 1.130.544
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.633.339 8.068.875
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 742.916 2.075.433
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.376.255 10.144.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.376.255 742.916
Ticari Alacaklar
47.192.572 40.990.778
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 47.192.572 40.990.778
Diğer Alacaklar
132.790 199.311
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 0 95.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 132.790 103.790
Stoklar
7 31.869.690 18.832.763
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.127.031 1.684.407
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.935.252 2.188.510
ARA TOPLAM
90.633.590 64.638.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
90.633.590 64.638.685
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
93.040 93.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.040 93.040
Maddi Duran Varlıklar
11 32.157.854 30.334.854
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.396.596 1.775.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.986.125 7.132.845
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.967.494 1.827.381
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 4.275.494 4.040.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
47.876.603 45.204.814
TOPLAM VARLIKLAR
138.510.193 109.843.499
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 17.411.507
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 17.411.507
Banka Kredileri
4 0 17.411.507
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.653.514 2.578.144
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
520.698 707.510
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 24 520.698 707.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.132.816 1.870.634
Banka Kredileri
4 2.113.954 1.848.295
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.862 22.339
Ticari Borçlar
42.558.105 31.367.777
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 42.558.105 31.367.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.942.017 3.827.069
Diğer Borçlar
347.285 491.464
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 243.229 312.461
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 104.056 179.003
Türev Araçlar
25 0 3.536.616
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.301.520 721.270
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 103.252 48.271
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.849.197 2.113.108
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.695.937 1.607.990
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.153.260 505.118
ARA TOPLAM
54.754.890 62.095.226
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.754.890 62.095.226
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.316.956 4.102.622
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.244.056 1.391.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 24 1.244.056 1.391.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.072.900 2.711.453
Banka Kredileri
4 2.072.900 2.702.370
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 9.083
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.121.581 14.151.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 15.121.581 14.151.655
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.438.537 18.254.277
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.193.427 80.349.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.316.766 29.493.996
Ödenmiş Sermaye
16 26.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
294.502 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.149.821 -5.872.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.252.094 -6.252.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -6.252.094 -6.252.094
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 102.273 380.032
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.038.735 3.028.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
6.589.714 2.039.552
Net Dönem Karı veya Zararı
20.406.027 5.160.162
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.316.766 29.493.996
TOPLAM KAYNAKLAR
138.510.193 109.843.499


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 110.254.846 53.431.435 55.833.902 22.210.183
Satışların Maliyeti
17 -76.342.724 -42.234.384 -39.312.566 -17.170.223
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.912.122 11.197.051 16.521.336 5.039.960
BRÜT KAR (ZARAR)
33.912.122 11.197.051 16.521.336 5.039.960
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.207.869 -6.212.803 -3.573.309 -2.392.058
Pazarlama Giderleri
18 -7.265.921 -4.713.531 -3.998.359 -2.153.084
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.547.035 -1.659.538 -1.468.937 -824.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.070.999 3.969.078 3.204.721 1.943.795
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -4.517.664 -1.477.395 -1.823.572 -622.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.444.632 1.102.862 8.861.880 992.458
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
229.376 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.674.008 1.102.862 8.861.880 992.458
Finansman Gelirleri
21 973.717 0 -234.300 0
Finansman Giderleri
21 -1.273.178 -4.789.865 -591.644 -2.009.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
20.374.547 -3.687.003 8.035.936 -1.017.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
31.480 932.200 669.061 362.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -203.216 0 -116.264 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 234.696 932.200 785.325 362.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
20.406.027 -2.754.803 8.704.997 -654.731
DÖNEM KARI (ZARARI)
20.406.027 -2.754.803 8.704.997 -654.731
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.406.027 -2.754.803 8.704.997 -654.731
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,98000000 -0,28000000 0,33000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-277.759 33.363 -369.029 18.770
Yabancı Para Çevrim Farkları
-277.759 33.363 -369.029 18.770
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-277.759 33.363 -369.029 18.770
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.759 33.363 -369.029 18.770
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.128.268 -2.721.440 8.335.968 -635.961
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
20.128.268 -2.721.440 8.335.968 -635.961http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956523


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.390 Değişim: 0,35% Hacim : 6.900 Mio.TL Son veri saati : 14:08
Düşük 1.389 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8338 Değişim: -0,36%
Düşük 8,8226 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3456 Değişim: -0,84%
Düşük 10,3156 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
496,85 Değişim: -0,44%
Düşük 495,28 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.