KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2020 - 01:23
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 75.331 75.331 0 0 2.896.527 2.896.527 2.971.858 2.971.858
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.896.527 2.896.527 2.896.527 2.896.527
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 75.331 75.331 0 0 0 0 75.331 75.331
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 275.840 275.840 3.018.735 1.565.470 2.896.527 4.461.997 28.561.988 28.561.988
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 83.791 83.791 0 0 174.214 174.214 258.005 258.005
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 174.214 174.214 174.214 174.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 83.791 83.791 0 0 0 0 83.791 83.791
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 386.156 386.156 3.028.735 2.039.552 174.214 2.213.766 26.054.090 26.054.090


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.118.440 15.198.538
Dönem Karı (Zararı)
174.214 2.896.527
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.840.790 6.547.039
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10.11.12 4.583.336 3.804.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-79.266 -55.131
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -79.266 -55.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.706.964 1.956.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 1.706.964 1.956.070
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.050.737 990.878
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -24.987 -63.436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.041.555 1.006.204
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -38.524 -155.764
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 72.693 203.874
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 3.404.036 544.129
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.651.786 -307.458
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 3.651.786 -307.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.476.803 -386.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.385.584 6.345.785
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.542.688 -2.171.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.542.688 -2.171.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.579 -95.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.579 -95.697
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.751.899 3.114.499
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 35.454 -1.097.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
306.268 5.760.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
306.268 5.760.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 2.291.729 -662.416
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-967.362 1.544.269
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.076.747 26.838
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
109.385 1.517.431
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 533.698 -474.720
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
301.997 428.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
9 -555.107 -299.120
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 857.104 727.491
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.629.420 15.789.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -507.231 -571.532
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -3.749 -19.281
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.474.034 -5.672.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.307.189 -5.808.250
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-166.845 135.359
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-166.845 135.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-42.702 -11.278.041
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.741.082 9.150.859
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-30.554.770 -15.572.039
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -937.153 -190.723
Ödenen Temettüler
-600.000 -4.000.000
Ödenen Faiz
-716.965 -729.574
Alınan Faiz
25.104 63.436
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-398.296 -1.752.394
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.718.320 494.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.320.024 -1.257.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.075.433 2.777.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.395.457 1.519.884


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.395.457 2.075.550
Ticari Alacaklar
36.987.732 23.406.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 36.987.732 23.406.520
Diğer Alacaklar
145.998 122.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 145.998 122.715
Stoklar
7 15.988.117 18.660.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.556.682 1.592.136
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20.322 16.573
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.412.002 856.895
ARA TOPLAM
59.506.310 46.731.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
59.506.310 46.731.139
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
93.040 19.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.040 19.744
Maddi Duran Varlıklar
11 25.644.816 29.977.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.675.643 1.754.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 8.468.584 3.868.594
Peşin Ödenmiş Giderler
8 667.834 500.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.710.626 2.233.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
40.260.543 38.355.549
TOPLAM VARLIKLAR
99.766.853 85.086.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.884.052 5.712.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.884.052 5.712.705
Banka Kredileri
4 21.884.052 5.712.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.586.488 5.573.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
721.107 630.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 721.107 630.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.865.381 4.942.659
Banka Kredileri
4 1.841.876 4.925.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 23.505 16.905
Ticari Borçlar
21.074.231 20.695.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 21.074.231 20.695.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 4.700.109 2.408.380
Diğer Borçlar
376.487 1.343.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 170.293 1.247.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 206.194 96.809
Türev Araçlar
25 3.651.786 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 768.452 309.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.095.910 2.113.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.047.285 1.921.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.048.625 191.521
ARA TOPLAM
58.137.515 38.155.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.137.515 38.155.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.016.752 10.125.029
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.264.586 1.374.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 1.264.586 1.374.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.752.166 8.750.992
Banka Kredileri
4 2.738.430 8.750.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 13.736 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 74.626 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.483.870 10.409.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 11.483.870 10.409.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.575.248 20.534.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
73.712.763 58.690.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.054.090 26.396.085
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.712.176 -4.712.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.712.176 -4.712.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.712.176 -4.712.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
386.156 302.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 386.156 302.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.028.735 3.018.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.039.552 1.565.470
Net Dönem Karı veya Zararı
174.214 1.084.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.054.090 26.396.085
TOPLAM KAYNAKLAR
99.766.853 85.086.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 93.830.278 84.518.331 40.398.843 30.082.743
Satışların Maliyeti
17 -71.885.572 -65.245.440 -29.651.188 -23.609.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.944.706 19.272.891 10.747.655 6.473.207
BRÜT KAR (ZARAR)
21.944.706 19.272.891 10.747.655 6.473.207
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.118.319 -8.238.264 -2.905.516 -3.269.564
Pazarlama Giderleri
18 -7.479.630 -7.988.889 -2.766.099 -2.831.314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -2.780.843 -296.543 -1.121.305 -116.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 8.215.993 4.207.040 4.246.915 465.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -2.350.679 -2.752.574 -873.284 -1.012.126
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.431.228 4.203.661 7.328.366 -291.181
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.431.228 4.203.661 7.328.366 -291.181
Finansman Giderleri
21 -9.733.817 -1.693.539 -4.943.952 1.174.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.302.589 2.510.122 2.384.414 882.949
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.476.803 386.405 544.603 41.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -15.713 0 -4.026
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 1.476.803 402.118 544.603 45.834
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.214 2.896.527 2.929.017 924.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.214 2.896.527 2.929.017 924.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
174.214 2.896.527 2.929.017 924.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,02000000 0,29000000 0,29000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
83.791 75.331 50.428 -10.642
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.791 75.331 50.428 -10.642
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
83.791 75.331 50.428 -10.642
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
83.791 75.331 50.428 -10.642
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
258.005 2.971.858 2.979.445 914.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
258.005 2.971.858 2.979.445 914.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885534


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4395 Değişim: -0,24%
Düşük 13,4138 24.01.2022 Yüksek 13,4661
Açılış: 13,4661
15,2626 Değişim: -0,06%
Düşük 15,2404 24.01.2022 Yüksek 15,3008
Açılış: 15,2716
793,63 Değişim: 0,00%
Düşük 792,58 24.01.2022 Yüksek 794,00
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.