KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 20:17
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 85.973 85.973 0 0 1.971.770 1.971.770 2.057.743 2.057.743
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.971.770 1.971.770 1.971.770 1.971.770
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 85.973 85.973 0 0 0 0 85.973 85.973
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 286.482 286.482 3.018.735 1.565.470 1.971.770 3.537.240 27.647.873 27.647.873
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 33.363 33.363 0 0 -2.754.803 -2.754.803 -2.721.440 -2.721.440
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.754.803 -2.754.803 -2.754.803 -2.754.803
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 33.363 33.363 0 0 0 0 33.363 33.363
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 335.728 335.728 3.028.735 2.039.552 -2.754.803 -715.251 23.074.645 23.074.645


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
364.497 8.251.060
Dönem Karı (Zararı)
-2.754.803 1.971.770
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.551.728 5.887.057
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12 2.716.026 2.507.981
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
57.010 -61.430
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 57.010 -61.430
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
818.074 1.137.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 818.074 1.137.806
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
634.737 668.785
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -11.517 -42.960
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 640.385 526.966
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -180.729 -78.711
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 186.598 263.490
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.688.206 1.857.234
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.569.875 121.278
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.569.875 121.278
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -932.200 -344.597
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.157.321 959.016
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.790.341 -3.441.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.790.341 -3.441.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-66.805 -91.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-66.805 -91.683
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.799.861 3.519.425
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 204.103 -1.264.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.967.589 1.182.721
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.967.589 1.182.721
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 1.495.369 -483.263
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.015.206 789.319
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.044.706 768.219
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.500 21.100
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 503.517 -13.004
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-900.912 761.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.371.848 304.682
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
470.936 457.153
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
639.604 8.817.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -273.484 -551.885
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -1.623 -14.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.208.453 -3.121.296
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.905.961 -3.213.778
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-302.492 92.482
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-302.492 92.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.782.287 -5.538.307
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 31.287.865 6.892.236
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -19.783.234 -7.997.247
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -472.518 -88.386
Ödenen Temettüler
-600.000 -4.000.000
Ödenen Faiz
-661.307 -387.849
Alınan Faiz
11.481 42.939
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.938.331 -408.543
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.130.544 475.748
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.068.875 67.205
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.075.433 2.777.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.144.308 2.844.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.144.344 2.075.550
Ticari Alacaklar
21.796.908 23.406.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 21.796.908 23.406.520
Diğer Alacaklar
116.224 122.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 116.224 122.715
Stoklar
7 16.803.879 18.660.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.388.033 1.592.136
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.196 16.573
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.228.743 856.895
ARA TOPLAM
52.496.327 46.731.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.496.327 46.731.139
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
93.040 19.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 93.040 19.744
Maddi Duran Varlıklar
11 27.865.939 29.977.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.566.322 1.754.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 6.455.050 3.868.594
Peşin Ödenmiş Giderler
8 803.481 500.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 3.166.023 2.233.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.949.855 38.355.549
TOPLAM VARLIKLAR
92.446.182 85.086.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.779.242 5.712.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
28.779.242 5.712.705
Banka Kredileri
4 28.779.242 5.712.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.117.945 5.573.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
539.626 630.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 539.626 630.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.578.319 4.942.659
Banka Kredileri
4 1.548.828 4.925.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 29.491 16.905
Ticari Borçlar
13.914.279 20.695.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 13.914.279 20.695.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.903.749 2.408.380
Diğer Borçlar
328.643 1.343.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 202.334 1.247.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 126.309 96.809
Türev Araçlar
25 1.569.875 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 663.644 309.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.355.873 2.113.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.693.416 1.921.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 662.457 191.521
ARA TOPLAM
53.633.250 38.155.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.633.250 38.155.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.406.438 10.125.029
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.305.119 1.374.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,24 1.305.119 1.374.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.101.319 8.750.992
Banka Kredileri
4 3.083.280 8.750.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 18.039 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 149.253 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.182.596 10.409.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 11.182.596 10.409.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.738.287 20.534.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
69.371.537 58.690.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.074.645 26.396.085
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.712.176 -4.712.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.712.176 -4.712.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.712.176 -4.712.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
335.728 302.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 335.728 302.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 3.028.735 3.018.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.039.552 1.565.470
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.754.803 1.084.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.074.645 26.396.085
TOPLAM KAYNAKLAR
92.446.182 85.086.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 53.431.435 54.435.588 22.210.183 27.526.153
Satışların Maliyeti
17 -42.234.384 -41.635.904 -17.170.223 -21.047.028
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.197.051 12.799.684 5.039.960 6.479.125
BRÜT KAR (ZARAR)
11.197.051 12.799.684 5.039.960 6.479.125
Genel Yönetim Giderleri
18 -6.212.803 -4.968.700 -2.392.058 -2.499.916
Pazarlama Giderleri
18 -4.713.531 -5.157.575 -2.153.084 -2.795.246
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.659.538 -179.583 -824.126 -104.323
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.969.078 3.741.464 1.943.795 1.903.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -1.477.395 -1.740.448 -622.029 -682.436
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.102.862 4.494.842 992.458 2.300.741
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.102.862 4.494.842 992.458 2.300.741
Finansman Giderleri
21 -4.789.865 -2.867.669 -2.009.647 -1.569.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.687.003 1.627.173 -1.017.189 731.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
932.200 344.597 362.458 153.902
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 0 -11.687 0 -5.862
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 932.200 356.284 362.458 159.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.754.803 1.971.770 -654.731 884.984
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.754.803 1.971.770 -654.731 884.984
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.754.803 1.971.770 -654.731 884.984
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 24 -0,28000000 0,20000000 -0,07000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
33.363 85.973 18.770 11.242
Yabancı Para Çevrim Farkları
33.363 85.973 18.770 11.242
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
33.363 85.973 18.770 11.242
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.363 85.973 18.770 11.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.721.440 2.057.743 -635.961 896.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.721.440 2.057.743 -635.961 896.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868456


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7181 Değişim: -0,01%
Düşük 8,7087 18.06.2021 Yüksek 8,7202
Açılış: 8,7193
10,3901 Değişim: -0,07%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,3978
Açılış: 10,3975
498,25 Değişim: 0,22%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 498,38
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.