KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

22.05.2020 - 23:04
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 74.731 74.731 0 0 1.086.786 1.086.786 1.161.517 1.161.517
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086.786 1.086.786 1.086.786 1.086.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 74.731 74.731 0 0 0 0 74.731 74.731
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 275.240 275.240 3.018.735 1.565.470 1.086.786 2.652.256 26.751.647 26.751.647
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 10.000 1.074.082 -1.084.082 -10.000 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.085.479 -2.085.479
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072 -2.100.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 14.593 14.593 0 0 0 0 14.593 14.593
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -600.000 0 -600.000 -600.000 -600.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 316.958 316.958 3.028.735 2.039.552 -2.100.072 -60.520 23.710.606 23.710.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.508.849 501.848
Dönem Karı (Zararı)
-2.100.072 1.086.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.988.246 3.138.140
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 1.090.595 1.250.944
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-11.660 -68.393
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.660 -68.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
583.037 598.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 583.037 598.686
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
518.331 491.785
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -4.875 -18.179
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 383.384 239.889
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -152.866 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 292.688 270.075
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 1.467.488 1.055.813
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
910.197 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 910.197 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -569.742 -190.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.124.479 -3.487.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.151.651 -2.249.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.151.651 -2.249.100
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.451 -48.529
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.451 -48.529
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.619.294 2.977.921
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-58.652 -1.816.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.661.649 -2.080.730
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.661.649 -2.080.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-69.238 -700.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
371.385 152.568
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
168.268 197.182
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
203.117 -44.614
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
743.137 -203.940
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.346 480.660
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-225.999 337.281
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
310.345 143.379
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.236.305 736.935
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -272.544 -276.843
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 0 41.756
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.433.756 -1.153.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-828.465 -1.485.878
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -521.008 -1.339.493
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -307.457 -146.385
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-605.291 332.357
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-605.291 332.357
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.972.598 5.552.419
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.759.744 6.287.035
Kredilerden Nakit Girişleri
4 17.759.744 6.287.035
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.699.635 -623.096
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -10.699.635 -623.096
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -232.624 -34.214
Ödenen Temettüler
-600.000 0
Ödenen Faiz
-259.762 -94.973
Alınan Faiz
4.875 17.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.029.993 4.900.746
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
14.593 -3.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.044.586 4.897.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.075.550 2.777.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.120.136 7.675.295


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.120.136 2.075.550
Ticari Alacaklar
29.711.037 23.406.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 29.711.037 23.406.520
Diğer Alacaklar
123.534 122.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 123.534 122.715
Stoklar
7 17.053.116 18.660.750
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.650.788 1.592.136
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 17.205 16.573
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.082.894 856.895
ARA TOPLAM
52.758.710 46.731.139
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
52.758.710 46.731.139
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.744 19.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.744 19.744
Maddi Duran Varlıklar
12 27.216.336 29.977.746
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.708.679 1.754.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 6.510.231 3.868.594
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.106.280 500.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.803.565 2.233.823
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.364.835 38.355.549
TOPLAM VARLIKLAR
92.123.545 85.086.688
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.569.043 5.712.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.569.043 5.712.705
Banka Kredileri
4 23.569.043 5.712.705
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.106.440 5.573.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
611.307 630.388
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 611.307 630.388
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.495.133 4.942.659
Banka Kredileri
4 1.458.108 4.925.754
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 37.025 16.905
Ticari Borçlar
19.326.309 20.695.270
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 19.326.309 20.695.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.339.142 2.408.380
Diğer Borçlar
1.715.234 1.343.849
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,25 1.415.308 1.247.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 299.926 96.809
Türev Araçlar
26 910.197 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 754.011 309.380
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.473.498 2.113.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.971.632 1.921.624
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 501.866 191.521
ARA TOPLAM
53.193.874 38.155.776
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.193.874 38.155.776
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.250.276 10.125.029
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.342.273 1.374.037
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.342.273 1.374.037
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.908.003 8.750.992
Banka Kredileri
4 2.886.000 8.750.992
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 22.003 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 298.506 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.670.283 10.409.798
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 10.670.283 10.409.798
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.219.065 20.534.827
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
68.412.939 58.690.603
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.710.606 26.396.085
Ödenmiş Sermaye
17 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.712.176 -4.712.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.712.176 -4.712.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -4.712.176 -4.712.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
316.958 302.365
Yabancı Para Çevrim Farkları
17 316.958 302.365
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 3.028.735 3.018.735
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.039.552 1.565.470
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.100.072 1.084.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.710.606 26.396.085
TOPLAM KAYNAKLAR
92.123.545 85.086.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 31.221.252 26.909.435
Satışların Maliyeti
18 -25.064.161 -20.588.876
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.157.091 6.320.559
BRÜT KAR (ZARAR)
6.157.091 6.320.559
Genel Yönetim Giderleri
19 -3.820.745 -2.468.784
Pazarlama Giderleri
19 -2.560.447 -2.362.329
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -835.412 -75.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.025.283 1.837.927
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -855.366 -1.058.012
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
110.404 2.194.101
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
110.404 2.194.101
Finansman Giderleri
22 -2.780.218 -1.298.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.669.814 896.091
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
569.742 190.695
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -5.825
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 569.742 196.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.100.072 1.086.786
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.100.072 1.086.786
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.100.072 1.086.786
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 24 -0,21000000 0,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
14.593 74.731
Yabancı Para Çevrim Farkları
14.593 74.731
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
14.593 74.731
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.593 74.731
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.085.479 1.161.517
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.085.479 1.161.517http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846763


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.