KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

20.02.2020 - 20:35
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.033.999 -2.033.999 -2.033.999 26.244 26.244 0 0 7.571.163 7.571.163 5.563.408 5.563.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.571.163 7.571.163 7.571.163 7.571.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -2.033.999 -2.033.999 -2.033.999 26.244 26.244 0 0 0 0 -2.007.755 -2.007.755
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -819.280 0 -819.280 -819.280 -819.280
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 799.343 6.771.820 -7.571.163 -799.343 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 1.084.082 1.084.082 805.955 805.955
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.084.082 1.084.082 1.084.082 1.084.082
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -379.983 -379.983 -379.983 101.856 101.856 0 0 0 0 -278.127 -278.127
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 -4.000.000 0 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 10.000.000 15.137.609 -4.712.176 -4.712.176 -4.712.176 302.365 302.365 3.018.735 1.565.470 1.084.082 2.649.552 26.396.085 26.396.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.179.326 16.336.797
Dönem Karı (Zararı)
1.084.082 7.571.163
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.497.666 16.148.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 4.999.974 4.623.321
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-134.242 -6.159
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -82.190 -135.500
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -52.052 129.341
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.179.120 2.442.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.208.134 2.428.757
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -29.014 14.014
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.837.782 1.622.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -69.260 -94.671
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 2.767.220 1.876.965
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -152.866 -307.347
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 292.688 147.761
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 2.239.816 7.751.811
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 82.967
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 82.967
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -524.784 -328.063
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-100.000 -40.838
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-100.000 -40.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.904.580 -3.433.910
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.238.711 842.518
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.238.711 842.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.290 -5.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.290 -5.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.813.354 -6.606.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -685.847 -354.336
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.222.569 880.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -248.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.222.569 1.128.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -86.494 891.795
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
429.236 573.140
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
418.749 594.163
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.487 -21.023
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 -620.959 763.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
603.300 -419.696
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10 333.217 -369.349
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
15 270.083 -50.347
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.486.328 20.285.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -1.286.087 -4.059.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -20.915 110.448
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.571.172 -5.967.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 79.193
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 79.193
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.806.531 -5.877.474
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
135.359 -169.451
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.414.211 -13.052.282
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.405.485 10.804.912
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.031.278 -21.351.873
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -380.703 0
Ödenen Temettüler
-4.000.000 -819.280
Ödenen Faiz
-2.476.858 -1.780.712
Alınan Faiz
69.143 94.671
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-806.057 -2.683.217
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
103.819 -3.238
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-702.238 -2.686.455
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.777.671 5.464.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.075.433 2.777.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.075.550 2.777.671
Ticari Alacaklar
23.406.520 24.410.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.406.520 24.410.175
Diğer Alacaklar
122.715 115.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 122.715 115.589
Stoklar
7 18.660.750 21.422.052
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.592.136 906.289
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 16.573 0
Diğer Dönen Varlıklar
10 856.895 1.190.112
ARA TOPLAM
46.731.139 50.821.888
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.731.139 50.821.888
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
19.744 17.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 19.744 17.580
Maddi Duran Varlıklar
12 29.977.746 29.693.904
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.754.653 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 3.868.594 1.007.366
Peşin Ödenmiş Giderler
8 500.989 636.348
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 2.233.823 1.614.043
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
38.355.549 32.969.241
TOPLAM VARLIKLAR
85.086.688 83.791.129
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.712.705 3.616.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.712.705 3.616.800
Banka Kredileri
4 5.712.705 3.616.800
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.573.047 6.846.614
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
630.388 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4,25 630.388 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.942.659 6.846.614
Banka Kredileri
4 4.925.754 6.846.614
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 16.905 0
Ticari Borçlar
20.695.270 17.180.013
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 20.695.270 17.180.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.408.380 2.494.874
Diğer Borçlar
1.343.849 914.613
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 1.247.040 828.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 96.809 86.322
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 309.380 930.339
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 4.342
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.113.145 1.119.650
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.921.624 920.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 191.521 198.806
ARA TOPLAM

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,28% Hacim : 9.620 Mio.TL Son veri saati : 14:21
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.434
Açılış: 1.432
9,3164 Değişim: 0,24%
Düşük 9,2835 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,8420 Değişim: 0,15%
Düşük 10,8059 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
534,01 Değişim: 1,02%
Düşük 528,21 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.