KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 02:57
KAP ***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor

***DITAS*** DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.212.527 -2.212.527 -2.212.527 144.808 144.808 2.021.231 -1.107.085 -3.831.454 -4.938.539 20.152.582 20.152.582
Transferler
0 0 0 0 0 0 -3.831.454 3.831.454 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -85.667 -85.667 -85.667 29.457 29.457 0 0 4.749.630 4.749.630 4.693.420 4.693.420
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 4.749.630 4.749.630 4.749.630 4.749.630
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -85.667 -85.667 -85.667 29.457 29.457 0 0 0 0 -56.210 -56.210
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 15.137.609 -2.298.194 -2.298.194 -2.298.194 174.265 174.265 2.021.231 -4.938.539 4.749.630 -188.909 24.846.002 24.846.002
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 198.161 4.551.469 -4.749.630 -198.161 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.033.999 2.033.999 -2.033.999 26.244 26.244 0 0 7.571.163 7.571.163 5.563.408 5.563.408
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.571.163 7.571.163 7.571.163 7.571.163
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 2.033.999 2.033.999 -2.033.999 26.244 26.244 0 0 0 0 -2.007.755 -2.007.755
Dönem Sonu Bakiyeler
16 10.000.000 15.137.609 -4.332.193 -4.332.193 -4.332.193 200.509 200.509 2.219.392 -1.206.350 7.571.163 6.364.813 29.590.130 29.590.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.336.797 15.858.639
Dönem Karı (Zararı)
7.571.163 4.749.630
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.571.163 4.749.630
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.148.518 11.971.996
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 4.623.321 4.010.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.159 -298.186
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -135.500 6.066
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 129.341 -304.252
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.442.771 2.718.799
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.428.757 3.133.799
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 14.014 -415.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.622.708 1.214.345
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -94.671 -193.236
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 1.876.965 1.607.757
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
20 -307.347 -733.762
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 147.761 533.586
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4 7.751.811 4.386.228
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
82.967 -16.345
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
82.967 -16.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -328.063 84.776
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-40.838 -128.566
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-40.838 -128.566
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.433.910 289.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
842.518 -6.443.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
842.518 -6.443.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.154 -13.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -5.154 -13.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.606.215 -742.915
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-354.336 -240.327
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
880.247 8.442.584
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-248.394 -21.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.128.641 8.463.797
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
891.795 -570.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
573.140 104.124
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
594.163 79.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -21.023 24.615
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 763.791 80.618
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-419.696 -326.704
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-369.349 -248.203
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-50.347 -78.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.285.771 17.011.218
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.059.422 -1.030.874
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
110.448 -121.705
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.967.732 -5.709.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.193 257.134
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.193 257.134
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.877.474 -5.499.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.648.749 -5.461.887
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -228.725 -37.747
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-169.451 -466.897
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-169.451 -466.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.052.282 -8.783.929
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.804.912 14.935.767
Kredilerden Nakit Girişleri
4 10.804.912 14.935.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.351.873 -22.473.235
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -21.351.873 -22.473.235
Ödenen Temettüler
-819.280 0
Ödenen Faiz
-1.780.712 -1.437.594
Alınan Faiz
94.671 191.133
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.683.217 1.365.313
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-3.238 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.686.455 1.365.313
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.464.126 4.098.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 2.777.671 5.464.126


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.777.671 5.466.229
Ticari Alacaklar
24.410.175 25.202.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 24.410.175 25.202.514
Diğer Alacaklar
115.589 105.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 115.589 105.185
Türev Araçlar
25 0 82.967
Stoklar
7 21.422.052 14.945.178
Peşin Ödenmiş Giderler
8 906.289 551.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 108.452
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.190.112 820.763
ARA TOPLAM
50.821.888 47.283.241
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.821.888 47.283.241
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
17.580 22.830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.580 22.830
Maddi Duran Varlıklar
11 29.693.904 29.186.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.007.366 298.816
Peşin Ödenmiş Giderler
8 636.348 466.897
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.614.043 743.549
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
32.969.241 30.718.748
TOPLAM VARLIKLAR
83.791.129 78.001.989
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 3.616.800 4.228.795
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 6.846.614 6.970.291
Ticari Borçlar
17.180.013 16.544.673
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 0 248.394
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 17.180.013 16.296.279
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.494.874 1.603.079
Diğer Borçlar
914.613 341.473
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 828.291 234.128
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 86.322 107.345
Ertelenmiş Gelirler
8 930.339 166.548
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 4.342 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.119.650 2.724.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 920.844 2.489.662
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 198.806 235.139
ARA TOPLAM
33.107.245 32.579.660
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.107.245 32.579.660
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 12.328.556 14.291.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.765.198 6.284.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.765.198 6.284.546
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.093.754 20.576.327
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.200.999 53.155.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.590.130 24.846.002
Ödenmiş Sermaye
16 10.000.000 10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 15.137.609 15.137.609
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.332.193 -2.298.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.332.193 -2.298.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -4.332.193 -2.298.194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
200.509 174.265
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 200.509 174.265
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 2.219.392 2.021.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.206.350 -4.938.539
Net Dönem Karı veya Zararı
7.571.163 4.749.630
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.590.130 24.846.002
TOPLAM KAYNAKLAR
83.791.129 78.001.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 115.616.615 87.223.084
Satışların Maliyeti
17 -82.401.031 -62.674.207
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.215.584 24.548.877
BRÜT KAR (ZARAR)
33.215.584 24.548.877
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.313.682 -7.411.080
Pazarlama Giderleri
18 -10.171.570 -8.326.420
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -1.418.625 -1.478.177
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 11.399.930 7.563.941
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -6.863.836 -4.381.141
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
16.847.801 10.516.000
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
40.838 79.001
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -91.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
16.888.639 10.503.128
Finansman Giderleri
21 -9.645.539 -5.668.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.243.100 4.834.406
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
328.063 -84.776
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -33.931 -31.585
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 361.994 -53.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.571.163 4.749.630
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.571.163 4.749.630
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.571.163 4.749.630
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 23 0,76000000 0,47000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.033.999 -85.667
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.542.499 -107.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
508.500 21.417
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 508.500 21.417
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
26.244 29.457
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.244 29.457
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
26.244 29.457
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.007.755 -56.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.563.408 4.693.420
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.563.408 4.693.420http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741517


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.384 Değişim: 0,00% Hacim : 13.068 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.379 28.09.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.391
8,8831 Değişim: 0,14%
Düşük 8,8581 29.09.2021 Yüksek 8,8878
Açılış: 8,8703
10,3835 Değişim: 0,06%
Düşük 10,3561 29.09.2021 Yüksek 10,4011
Açılış: 10,3776
495,59 Değişim: 0,26%
Düşük 493,98 29.09.2021 Yüksek 495,86
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.